سوپرهیت مبرّد در خط مکش چیلر تراکمی (Super Heat)


1 .  همانطور که می دانید گرماگیر تبخیر مایع مبرد در کویل های اواپراتور انجام می پذیرد.

همچنین مایع مبرد به محض شروع تبخیر، در داخل کویل های اواپراتور چیلر شروع به حرکت می کند. هرچه مقدار تبخیر مبرد افزایش پیدا کند، مقدار مبرد مایع کاهش پیدا می نماید تا اینکه در انتهای کویل اواپراتور، مبرد تماماً به شکل تبخیر شده در می آید ولی با این حال از اجسام اطراف کویل خنک تر است. بنابراین هر چه از محیط اطراف اواپراتور گرمای محسوس وارد شود، بخار مبرد آن گرمای محسوس را جذب می نماید اما به دلیل اینکه مبرد قبلاً کاملاً تبخیر شده است با جذب گرمای بیشتر درجه حرارت  مبرد از درجه حرارت اشباع آن بالاتر می رود، در این حالت آنرا بخار سوپرهیت (فوق داغ) مبرد می نامند.

دمای سوپر هیت در حقیقت میزان دمای اضافه شده به گاز مکش سیکل تبرید تراکمی است که بالاتر از دمای اشباع گاز مبرد می باشد.

2 . هدف از سوپر هیت کردن مبرد، جلوگیری از احتمال ورود مایع مبرد به داخل کمپرسور چیلر است زیرا به دلیل خاصیت تراکم ناپدیری مایعات، ورود مایع به کمپرسور سبب شکسته شدن سوپاپهای کمپرسور چیلر می شود.
البته از طرف دیگر زمانی که اواپراتور با کمبود مایع مبرد روبرو می شود نیز مقدار مبرد کافی در اواپراتور وجود ندارد، به همین دلیل مبرد موجود خیلی سریع تر از زمان خود تبخیر می شود  و این امر باعث ناتوانی مبرد در جذب تمامی بار حرارتی ساختمان می گردد.

  3 . در چیلر ها و سیستم های انبساط مستقیم DX  که در آن مایع مبرد به کویل های سرمایی چیلر به صورت مستقیم تزریق می شود، کمبود مبرد را می توان با اندازه گیری دقیق مقدار سوپر هیت گاز مبرد پس از خروج از اواپراتور مخصوصاً در زمان Full Load  اندازه گیری نمود.

4. در صورت استفاده از شیرهای ترموستاتیکی در سیستم های برودتی با توجه به نوع طراحی، مقدار سوپرهیت تقریباً ثابت است.

5 .  در شرایط نرمال کاری این اختلاف دما  برای مبرد 10  تا 20 درجه فارنهایت یا 5 الی 10 درجه سانتی گراد می باشد و در صورت ثابت ماندن این مقدار دمای سوپرهیت در تمام تغییرات بار، می توان به مناسب بودن شارژ گاز مبرد پی برد.

با اشتراک گذاری مقاله فوق در شبکه های اجتماعی، دوستان خود را از  مطالب مهم آن آگاه سازید.


سایر مقالات :

رسوب گیری و اسیدشویی چیلرهای تراکمی آبی
پمپ داون کردن چیلر تراکمی
سابکول در کندانسور چیلر تراکمی
فری کولینگ در چیلرهای هوایی