فری کولینگ در چیلرهای هوایی


1-  فری کولینگ ( Free Cooling ) در چیلر تراکمی هوایی عبارت است از امکان انجام سرمایش در هر نوع سیستم خنک کننده صنعتی یا تهویه مطبوع، بدون نیاز به عملکرد سیکل تبرید تراکمی چیلر موجود .
در فصول سرد سال می توان با استفاده از کندانسور هوایی جداگانه ای که خارج از مدار تبرید چیلر تراکمی بصورت اضافه در چیلر هوایی تعبیه گردیده است و استفاده از سرمای هوای محیط خارج از ساختمان، نسبت به سرد کردن آب در گردش سیستم، اقدام نمود.
فری کولینگ ( Free Cooling ) عمدتاً در سیستم های تهویه مطبوع صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

2- هنگامی که درجه حرارت محیط ساختمان در فضای باز نسبت به درجه حرارت داخل ساختمان پایین تر باشد، این سیستم از هوای سرد بیرون به عنوان یک عامل برای فری کولینگ (بدون استفاده از کمپرسور مدار تبرید چیلر) بهره می گیرد. در این حالت، این سیستم جایگزین عملکرد مدار تبرید چیلر در سیستم های تهویه مطبوع می گردد و طبیعتا می توان به همان نتیجه از نظر کاهش دما دست یافت.

در ماه های سرد سال از این تکنولوژی در تهویه مطبوع ( HVAC ) ، در فضاهای داخلی ساختمان های بزرگ تجاری (که ممکن است همزمان با گرمایش در برخی فضاها، نیاز به خنک نمودن برخی محل های دیگر داشته باشند)  و یا در سیستم های صنعتی ( برای خنک کردن دستگاه های دائم کار)  استفاده می گردد.

3- فری کولینگ تولید آب سرد بدون استفاده از مدار سرمایش تبرید و خصوصا کمپرسور چیلر است، و می تواند به طور کلی در نواحی که آب و هوای معتدل دارند در اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار مورد استفاده قرار گیرد. هزینه برق درحالت فری کولینگ با توجه به اینکه چیلر در حال کار کردن است به طور کامل حذف نمی شود، اما فری کولینگ همچنان باعث کاهش بار کمپرسور و نتیجتاً کاهش مؤثر مصرف برق در سیستم تهویه مطبوع می گردد. زیرا کاهش استفاده از مدار تبرید چیلر تراکمی هوایی، صرفه جویی مهمی در انرژی و هزینه را به همراه دارد.

چیلر تراکمی هوایی

در این شرایط میزان برق مصرفی چیلر فقط محدود به عملکرد دمنده و فن ها بوده و بالطبع با حذف کمپرسور کاهش چشمگیری در مصرف برق به دنبال خواهد داشت.

4- فری کولینگ معمولاً در چیلر های هوا خنک استفاده می شود و عملکرد آن به این صورت است که در چیلرهای مجهز به سیستم فری کولینگ، آب سیستم بصورت جداگانه وارد کویل های فری کولر که روی کندانسور اصلی چیلر نصب گردیده اند، شده و با جذب سرمای محیط  در هوای سرد خارج از ساختمان عمل تبادل حرارت را انجام داده و از آنجا مستقیماً جهت خنک کردن هدف مورد نیاز (در پروسه صنعتی برای خنک کاری دستگاهها و در فرآیند تهویه مطبوع برای خنک کردن آب کویل سرمایش هواساز یا فن کویل ها) مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته:

در چیلرهای آب خنک معمولاً از سیستم فری کولینگ استفاده نمی شود زیرا در چیلرهای آبی این امکان وجود دارد که آب برج خنک کننده را که دمای آن در هوای سرد بیرون، پایین آمده مستقیماً وارد کویل مصرف کننده نمایند و بدیهی است در صورتی که برج خنک کننده از نوع برج باز باشد، به یک صافی (استرینر) جهت تصفیه فیزیکی آب خروجی از برج نیاز می باشد.

با اشتراک گذاری مقاله فوق در شبکه های اجتماعی، دوستان خود را از  مطالب مهم آن آگاه سازید.

سایر مقالات :

سابکول در کندانسور چیلر تراکمی
سوپرهیت مبرّد در خط مکش چیلر تراکمی