خرید سیستم تهویه استخر، فن سانتریفیوژ و هواکش

سیستم های تهویه استخر با هدف تنظیم و متعادل سازی شرایط رطوبت هوا و تهویه فضای استخرهای سرپوشیده نصب می‌شوند. در ادامه مشخصات فنی، نحوه اجرا، بررسی و بهترین قیمت خرید انواع سیستم های تهویه استخر ارائه گردیده است.

راهنمای بررسی و انتخاب سیستم های تهویه مطبوع استخر

يكي از مسائل مهمي كه در مراحل اوليه طراحی و ساخت استخرها مورد توجه قرار مي گيرد، سرپوشيده و يا سر باز بودن استخر است. به عنوان يك قاعده كلي، چه در استخرهاي سرباز و چه در استخرهاي سرپوشيده هدف نهايي كارفرما آن است كه مجموعه در اكثر اوقات سال قابل استفاده باشد. در مناطق گرمسير، استخرها و پارك هاي آبي معمولا به صورت سرباز ساخته مي شوند و شرايط مطلوب محيط آنها بر مبناي شرايط آب و هوايي منطقه تامين مي شود.

 • دماي هوا
 • رطوبت نسبي هوا (RH)
 • جريان هوا
 • كيفيت هواي سالن

در استخرهای سرپوشیده به دليل محيط بسيار مرطوب، تامين چهار عامل ياد شده بايد با در نظر گرفتن رطوبت نسبي، دماي هوا، دماي آب استخر و كيفيت هواي داخل صورت پذيرد. از ميان عوامل ذكر شده رطوبت نسبي بيش از ساير عوامل مشكل ساز و مهم است. چرا كه بالا بودن رطوبت نسبي هوا نه تنها شرايط آسايش و سلامت شناگران را در هنگام تنفس تهدید می کند، بلكه در دراز مدت صدمات جبران ناپذيري را به سازه ساختمان و تجهيزات موجود در آن وارد مي نماید. بنابراين هدف نهايي طراح بايد تامين شرايط زير باشد:

 • شرايط آسايش شناگران و تامين محيطي سالم براي آنها
 • كنترل رطوبت نسبي هوای سالن
 • تامين كيفيت مطلوب هواي داخل
 • كنترل تقطير بخار آب در داخل استخر

 بررسی، انتخاب و قیمت صدها مدل سیستم تهویه مطبوع استخر در سایت مرجع و تخصصی دمـاتجهیــز 

خرید سیستم های تهویه استخر

اولين نكته اي كه بايد مورد اشاره قرارگيرد آن است كه به استثناي استخرهاي قهرماني با جايگاه مخصوص تماشاگران، در ساير استخرها به ندرت براي سرد كردن فضاي داخل از سيستم هاي سرمايش هوا استفاده می شود. علت اين مسئله نيز كاملا مشخص است؛ زیرا مادامي كه افراد در داخل استخر مشغول شنا كردن هستند، آب استخر مانند يك محيط واسطه انتقال حرارت عمل كرده و گرماي بدن شناگران را تا حدودي زیادی مي گيرد و در مجموع بدن به وضعيت تعادل حرارتي مي رسد. با خارج شدن شناگر از داخل آب نيز، حتي با كوچكترين نسيمي افراد دچار لرز مي شوند، چرا كه با جريان يافتن هوا بر روي پوست، آب روي پوست تبخير مي شود.

ملاحظات مورد توجه براي طراحي سيستم تهويه مطبوع استخرهاي سر پوشيده

 • كنترل رطوبت فضاي داخل سالن
 • گرمايش هواي سالن استخر
 • تعيين نرخ تهويه مطبوع استخر به منظور تامين كيفيت مناسب هواي داخل
 • چگونگي توزيع هوا در فضاي داخل سالن استخر
 • طراحي كانال و محل قرار گيري دريچه هاي توزيع هوا

اصولاً بدن انسان نسبت به تغييرات رطوبت نسبي بسيار حساس است. نوسانات رطوبت نسبي هوا، خارج از محدوده چهل تا شصت درصد احتمال رشد باكتري ها، قارچ ها و كپك ها را نيز افزايش مي دهد كه نتيجه آن كاهش كيفيت هواي داخل استخر است. براي افرادي كه داخل استخر شنا مي كنند، رطوبت نسبي پنجاه تا شصت درصد بيشترين احساس آسايش را به همراه خواهد داشت در صورتي كه رطوبت نسبي كمتر از پنجاه درصد باشد، نرخ تبخير آب از سطح پوست افزايش مي يابد كه موجب احساس سرماي ناخوشايند براي شناگرانی مي شود كه تازه از آب خارج شده اند و هنوز بدن آنها خیس است. رطوبت نسبي بيش از شصت درصد نيز احتمال رشد قارچ ها و كپك ها در محيط سالن استخر، سرعت تقطير بخار آب بر روي سطوح داخلي و تخريب سازه و تجهيزات موجود در سالن استخر را افزايش مي دهد. در تمامي استخرهاي سرپوشيده، رطوبت نسبي به دو دليل زير در محدوده پنجاه تا شصت درصد نگه داشته و معمولا به زير پنجاه درصد كاهش داده نمي شود:

 • در رطوبت نسبي كمتر از پنجاه درصد، به دليل تبخير سريع آب از روي پوست، شناگراني كه از آب خارج مي شوند، احساس سرماي نا خوشايندي مي كنند.
 • صرف نظر از ساير عوامل، در استخرها به دليل تبخير دائمي آب از كاسه استخر و شرايط بسيار مرطوب داخل، كاهش رطوبت نسبي فضاي داخل به زير چهل درصد مستلزم صرف هزينه بسيار زيادي است. در حالي كه رطوبت نسبي بالاي پنجاه درصد با صرف هزينه اي منطقي و قابل قبول امكان پذير است. 

عوامل محاسبه نرخ تبخير آب در استخرها

 • سطح آزاد آب استخر: هرچه سطح استخر بيشتر باشد، نرخ تبخير آب نيز به همان نسبت بيشتر است. البته باید توجه داشت که عواملي مانند، عمق، شكل و حجم كل آب استخر هيچ تاثيري بر سرعت تبخير آب استخر ندارد. بلكه سطح آزاد آب كه با هوا در تماس است در اين رابطه تاثير گذار است.
 • دماي آب استخر: دماي آب استخر و تاثير متقابل آن بر دماي هواي فضاي داخل يكي از تاثير گذارترين عوامل در زمينه مقدار كل سرعت تبخير آب است. با كاهش دماي هواي استخر نسبت به دماي آب، نرخ تبخير آب به ميزان چشمگيري افزايش پيدا مي كند.
 • دماي هواي استخر: براي به حداقل رساندن سرعت تبخير آب، دماي هواي استخر بايد چند درجه اي بالاتر از دماي آب باشد. به منظور كاهش نرخ تبخير آب استخر و جلوگيري از القاي احساس سرما در بدن افراد حاضر در استخر، دماي هوا در استخرهاي عمومي بايد به اندازه 2-1درجه سانتي گراد بالاتر از دماي آب نگه داشته شود. در استخرها براي كنترل دماي آب و هواي استخر از دو ترموستات استفاده مي شود. به طوري كه براي كنترل دماي هواي استخر از يك ترموستات و براي كنترل دماي آب آن از يك ترموستات ديگري استفاده مي شود. به ترموستات هايي كه براي كنترل دماي آب مورد استفاده قرار مي گيرند، اصطلاحا آكوستات گفته مي شود.
 • رطوبت نسبي هواي داخل سالن: به عنوان يك قاعده كلي در نظر داشته باشيد كه هرچه رطوبت نسبي هوا استخر در محدوده پايين تري نگه داشته شود، سيستم تهويه مطبوع استخر بايد مدت زمان بيشتري كار كند كه نتيجه آن افزايش هزينه هاي جاري سيستم خواهد بود. در مواقعي كه معيارهاي طراحي هوا و آب استخر تامين مي شود، براي خارج كردن گرماي اضافي فضاي داخل مي توان در كنار سيستم تهويه مطبوع استخر اصلي، از فن هاي تخليه نيز استفاده كرد.
 • جريان هواي روي سطح آب: يكي از عواملي كه نرخ تبخير آب استخر را افزایش مي دهد، در استخرهاي سرباز سرعت باد و در استخرهاي سرپوشيده جريان هوايي است كه از سطح آب استخر عبور مي كند. با كاهش جريان هوایي كه مستقيما از روي سطح آب عبور مي كند، سرعت تبخير آب نيز كاهش پيدا مي كند.
 • ميزان تلاطم آب و ضريب فعاليت شناگران در میان عوامل ذکر شده مقدار رطوبت نسبی هوا بیش از سایر موارد مشکل ساز و مهم می باشد، زیرا بالا بودن رطوبت نسبی هوا نه تنها موجب سلب آسایش شناگران می شود، بلکه در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری به سازه و تجهیزات وارد می کند. دلایل اصلی بالا رفتن مقدار تبخیر آب استخر و ایجاد رطوبت نسبی در محیط سالن استخر اختلاف دمای زیاد بین دمای آب استخر و دمای محیط می باشد. این اختلاف دما نباید بیش ار 2 یا 3 درجه سانتی گراد باشد، همچنین اگر میزان رطوبت نسبی محیط کمتر از 40% الی 50% باشد شناگر احساس سرما می کند. 

جدول شرایط هوای داخل سالن استخر

جدول شرایط هوای داخل سالن استخر

روش هاي رطوبت گيري

 • رطوبت گيري با استفاده از نمك هاي جاذب رطوبت (نمك هاي جذب رطوبت مانند سيليكات ها تمايل بسيار زيادي به جذب رطوبت دارند. اين نمك ها پس از جذب رطوبت به وضعيت اشباع رسيده و قابليت جذب خود را از دست مي دهند و براي استفاده مجدد بايد آنها را به نحوي احيا كرد.)
 • رطوبت گيري با استفاده از سطوح سرد (سيستم هاي رطوبت گيري مكانيكي) 
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاعات ارائه شده در گروه رطوبت گیر در همین بخش از سایت دماتجهیز مراجعه فرمایید.

 دمـاتجهیــز؛ بهترین قیمت ها و برند های تجهیزات تأسیسات ساختمان 

خرید سیستم های تهویه استخر

جهت انتخاب و خرید آسان سیستم های تهویه استخر، در سایت مجموعه تخصصی دماتجهیز، اطلاعات فنی ده ها مدل از سیستم های تهویه استخر در ابعاد و مدل های متنوع ، از برند های دماتجهیز و... با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.

قیمت سیستم های تهویه استخر

قیمت سیستم های تهویه استخر بسته به ظرفیت، قدرت موتور،حجم هوادهی،آلودگی صوتی و... متفاوت است که شما عزیزان می توانید با توجه به نیاز و بودجه خود بهترین مدل را از میان ده ها مدل سیستم های تهویه استخر در سایت دماتجهیز، انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است قیمت سیستم های تهویه استخر ارائه شده در سایت مجموعه دماتجهیز به روز بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است؛ به ‌طوری که این قیمت‌ها نیز شامل بخش تضمین بهترین قیمت سایت دماتجهیز می‌باشد.

 • کاربر گرامی :
 1. ضمن تشکر از جنابعالی جهت اطمینانی که به نظرات فنی کارشناسان فروش دماتجهیز دارید، لازم به ذکر است اصولا تعیین و انتخاب برند محصول موردنظر براساس سابقه ، قدرت برند ، خدمات و قیمت محصول نهایتا توسط خریدار تعیین میگردد. اما در زمینه سیستم های تهویه استخر، اغلب کاربران و خریداران برندهای پرفروشی مانند دماتجهیز و... را با توجه به کیفیت، قیمت و خدمات بعد از فروش آنها انتخاب و خرید می‌نمایند.
 2. چنانچه پس از مطالعه مطالب ارائه شده فوق، سوالات بیشتری جهت تصمیم‌گیری برای خرید انواع سیستم های تهویه استخر دارید، می‌توانید پس از تماس با مجموعه دماتجهیز و شماره‌های داخلی 103 – 105- 106، از کارشناسان فروش بخش تجهیزات استخر، سونا و جکوزی مشاوره بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

"از دماتجهیز با اطمینان و خیال آسوده خرید کنید"

پروانه کسب
گواهینامه ثبت علامت - پروانه کسب و کارت مباشرت از اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی - پروانه کسب از صنف لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

نمایشگاه تاسیسات
حضور دماتجهیز در نمایشگاه های بین المللی تاسیسات ساختمانی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

بیشتر ببینید ، بهتر انتخاب کنید

کاربر گرامی : در صورت انجام خرید اینترنتی محصولات گروه سیستم های تهویه استخر از سایت مرجع دماتجهیز، از امکان تحویل در مدت 4 تا 6 ساعت کاری در تهران (و 2 روز کاری برای شهرستانها) برخوردار خواهید شد.

مجموعه تخصصی دماتجهیز علاوه بر جواز کسب معتبر از اتحادیه صنف شوفاژ و تهویه مطبوع، دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و فعالیت سایت فروشگاهی خود را از سال 1383 در دفتر مرکزی تهران آغاز نموده است.

ئماتجهیز

منتظر تماس و مشتاق دیدارتان در مجموعه تخصصی دمـاتجهیــز هستیم

با اشتراک گذاری متون فوق در شبکه های اجتماعی، دوستان خود را از مطالب مهم آن آگاه سازید.

whatsapp تلگرام instagram linkedin twitter
eitta rubika igap

فیلترهای فعال

نظرات

(0 نظر)

افزودن نظر

سبد خرید

سبد خرید شما خالیست

 

حساب کاربری

حساب کاربری

منو
حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام