چیلر تراکمی آبی

97 محصول وجود دارد

یکی از پرکاربردترین تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع مرکزی ، چیلرهای تراکمی آبی هستند که به دلیل راندمان، انتقال حرارت بالاتر و قیمت تمام شده کمتر نسبت به چیلر های هوایی (در ظرفیت مشابه) مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. چنانچه مایل به استفاده از اطلاعات تکمیلی در مورد ویژگی ها، مشخصات فنی، چگونگی برآورد ظرفیت و انتخاب، برندها، انواع و تجهیزات و ... چیلرهای تراکمی آبی هستید، در ادامه مطلب همراه ما باشید.

راهنمای انتخاب و خرید انواع چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی در واقع قلب سیستم تأمین آب سرد سیستم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با تأمین دمای 7 تا 12 درجه سلسیوس می باشد (بر اساس نوع کاربرد و سیستم مورد نیاز) که عملکرد آنها بر اساس سیکل تبرید تراکمی است.
چیلر تراکمی آبی یا آب خنک در صنعت تأسیسات، آب سرد کویل سرمایش فن کویل ها و هواسازها را تأمین می نماید. در یک مقایسه کلی بین چیلرهای آبی و هوایی می توان گفت، راندمان چیلرهای آبی همواره بیشتر از راندمان چیلرهای هوایی است، اما امتیاز چیلرهای هوایی نسبت به چیلرهای آبی بی نیاز بودن چیلرهای هوایی به آب و نتیجتاً عدم ایجاد رسوب در مدار خنک کننده و افزایش طول عمر سیستم تأسیسات تهویه مطبوع می‌باشد. ضمناً چیلرهای هوایی در مواقع قطع آب، می توانند به کار خود ادامه دهند.

چگونگی سیکل تبرید در چیلر تراکمی آبی

عملکرد چیلر تراکمی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی است و تجهیزات اصلی این سیکل عبارتند از اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساطی (Expansion valve).

چیلر تراکمی آبی

در چیلر آبی ابتدا گاز مبرد توسط کمپرسور متراکم و وارد پوسته (shell) کندانسور می گردد و در آنجا حرارت خود را به آب برج خنک کننده که درون کویل کندانسور جریان دارد منتقل می نماید و به مایع مبرد تبدیل می گردد، سپس فشار و سرعت مایع مبرد با عبور از شیر انبساط (Expansion Valve) کاهش یافته و بلافاصله وارد کویل اواپراتور گردیده و در نتیجه این کاهش فشار در اواپراتور عمل تبخیر مایع مبرد که عملی گرماگیر است، صورت می پذیرد. در نتیجه گرما گیر بودن تبخیر مایع مبرد به گاز درون کویل اواپراتور است که دمای آب داخل پوسته اواپراتور که همان آب جاری در سیستم تهویه مطبوع است تا اندازه دلخواه کاهش یافته و کاملا خنک گردیده و سپس توسط پمپ های سیرکولاتور وارد چرخه کویل آب سرد فن کویل ها و هواساز ها می گردد.از طرف دیگر گاز مبرد ناشی از تبخیر در اواپراتور بوسیله کمپرسور مکش گردیده و این سیکل تبرید ادامه می یابد.

سیکل تبرید در چیلر تراکمی آبی
کندانسور و اواپراتور چیلر تراکمی در واقع مبدل های حرارتی هستند که می توانند به انتخاب مشتری و کارفرما از نوع مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube ) و یا مبدل های حرارتی صفحه ای انتخاب گردند.

با وجود مزایایی که مبدل های حرارتی صفحه ای دارند (مانند سرعت و سطوح تبادل حرارتی بالا، حجم کم و قیمت مناسب تر ) اما بدلیل حساسیت هایی که در طول بهره برداری از مبدل های حرارتی صفحه ای در موضوع رسوب گرفتن در سطوح تبادل حرارت وجود دارد، معمولا چیلرهای آبی با کندانسور و اواپراتور shell & tube سفارش داده می شوند.

اخیرا در چیلر هایی که به چیلرهای فلودد (Flooded Chillers) موسوم است به منظور ایجاد امکان کنترل دقیق و هوشمند دبی سیال عامل توسط کنترل سطح مایع مبرد و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در جداره داخلی کویل کندانسور، گاز مبرد درون لوله های مبدل حرارتی پوسته و لوله و آب برج داخل پوسته کندانسور جریان می یابد. همچنین در اواپراتور چیلرهای فلودد نیز آب جاری سیستم تهویه مطبوع درون لوله های کویل اواپراتور و گاز مبرد داخل پوسته اواپراتور جریان می یابد.

نکات خرید چیلر آبی یا چیلر آب خنک

در هنگام انتخاب چیلر های تراکمی به اختلاف ظرفیت نامی (Nominal) و ظرفیت واقعی (Actual) چیلر خصوصا با توجه به دمای طرح خارج تابستان در منطقه بهره برداری از چیلر دقت نموده و همچنین توجه داشته باشیدکه از جمله عوامل تعیین کننده درعملکرد ظرفیت واقعی چیلرتراکمی می توان به موضوع مهم کافی بودن سطوح تبادل حرارتی کندانسور و اواپراتور چیلر در ظرفیت اعلام شده چیلر مورد نظر ( طول، قطر و تعداد تیوب های مورد استفاده درکندانسور و اواپراتور) در چیلرهای تراکمی اشاره نمود.

بطور کلی کارشناسان تاسیسات برای محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز در هر پروژه که بر مبنای محاسبه دقیق ظرفیت بار برودتی کل انجام می گردد، علاوه بر محاسبه پارامترهایی مانند شرایط جغرافیایی(Ambient Temperatur ) و دمای طرح خارج تابستان، ارتفاع از سطح دریا، رطوبت نسبی هوا، نوع کاربری ساختمان (دما طرح داخل)، نوع مصالح و نمای ساختمان، جهت قرارگیری ساختمان نسبت به زاویه تابش خورشید، تعداد طبقات و سطح زیر بنای ساختمان، تعداد نفرات و تجهیزات کوچک و بزرگ الکتریکی داخل ساختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نیاز و ضرایب اطمینان کافی در عملکرد چیلر توجه می نمایند.اما چنانچه مایل به استفاده از امکان محاسبه سر انگشتی (فاز 1) چیلر مورد نیاز ساختمان های مسکونی و اداری در شرایط آب و هوایی مانند تهران باشید، می توانید برای هر 100 متر مربع از زیر بنای مفید ساختمان بطور تقریبی ظرفیت نامی 4 تن تبرید را در نظر بگیرید. همچنین قبل از تعیین ظرفیت نهایی و انتخاب چیلر مورد نیاز پروژه خود، جهت کنترل نهایی محاسبات و براورد های صحیح بار برودتی و انتخاب صحیح چیلر تراکمی مورد نیاز پروژه، با کارشناسان شرکت دماتجهیز تماس حاصل فرمائید.

مزیت چیلر آبی نسبت به چیلر هوایی

چیلرهای تراکمی آبی با وجود تبخیر مقداری آب در برج خنک کننده آن ها، نسبت به چیلر های هوایی دارای مزایایی مانند بالاتر بودن راندمان (COP)، امکان کنترل دقیق تر روی دمای آب خروجی کندانسور چیلر آبی، هزینه خرید اولیه کمتر (تا حدود 50% درصد)، مصرف برق کمتر، امکان خدمات و سرویس بهتر و بیشتر توسط سرویس کاران و ... می باشند.

اطلاعات فنی در مدار انواع چیلر تراکمی آبی

 • دمای کارکرد چیلر در سیستم های تهویه مطبوع که عبارتست از دمای آب چیلد خروجی از اواپراتور چیلر که نباید از دمای 7 درجه سلسیوس پائین تر باشد. ضمنا دمای آب برگشتی به اواپراتور در زمان اوج بار سیستم باید حدوداً 5 درجه گرمتر از دمای آب خروجی از اواپراتور باشد (همچنین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که معمولاً دمای تنظیمی ترموستات آنتی فریز 4 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود)
 • در کلیه چیلر های تراکمی ترموستات روی قسمت آب ورودی به اواپراتور نصب می گردد در حالی که در چیلر های جذبی به دلیل زمان تاخیر عملکرد سیستم، معمولاً این ترموستات در بخش آب خروجی از اواپراتور نصب می شود.
 • عملکرد ترموستات چند مرحله ای اواپراتور چیلر: استفاده از ترموستات 3 یا 4 مرحله ای بر اساس نوع چیلر، تعداد کمپرسورها، تعداد مدارهای چیلر و یا حتی سیستم Unloader که روی قسمت آب خروجی از اواپراتور نصب می گردد می تواند با توجه به دماهای تنظیمی روی ترموستات تدریجی، عملکرد سیستم چیلر را کنترل نماید.
 • نصب سیستم Unloader در کمپرسور چیلر آبی می تواند هنگام کاهش بار برودتی، موجب کاهش مصرف برق گردد. کنترل ظرفیت یا همان مکانیزم بی‌بار کننده (Unloader)، به منظور کاهش بار در حین راه‌اندازی و کنترل ظرفیت در حین کاربری به صورت کاملاً متناسب با میزان تبرید مورد نیاز استفاده می‌شود که این امر سبب بالا رفتن عمر دستگاه و راندمان آن نسبت به سایر سیستم‌ها شده و هزینه انرژی، تعمیر و نگهداری را کاهش چشمگیری می‌دهد. بی‌بار کردن کمپرسور متناسب با کاهش بار سیستم نه تنها سبب کاهش توان ورودی به کمپرسور می‌گردد، بلکه تنش‌های وارده به موتور و کمپرسور را که در اثر تعداد دفعات روشن و خاموش شدن به وجود می‌آید، نیز کاهش می‌دهد.
 • نصب فلوسوئيچ درمسير آب خروجي از کندانسور چيلر تراکمی آبی به برج خنک کننده بمنظور خاموش شدن اتوماتيک چیلر تراکمی درزمان قطع عملکرد پمپ های آب برج ضروري است.برای عملکرد صحیح و ایمن چیلرهای آبی وجود جریان آب در کندانسور و اواپراتور این چیلر ها ضروری است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه مخاطره ای که در اثر عدم وجود جریان آب در کندانسور و یا اواپراتور چیلر ممکن است ایجاد شود باید فلوسوئیچ ها را در مدار آب خروجی از کندانسور و اواپراتورقرار دهیم تا در صورت عدم وجود جریان آب در این مسیر از روشن شدن پمپ های آب برج خنک کننده و کمپرسورها ی چیلر جلوگیری نماید.
 • در سیستم های تهویه مطبوع، معمولا دمای آب ورودی به برج خنک کننده (از کندانسور چیلر تراکمی آبی) حدود 33 تا 35 درجه سلسیوس و دمای آب خروجی از برج خنک کننده به کندانسور چیلرهای تراکمی آبی (آب cooling) باید حدود 28 تا 30 درجه سلسیوس باشد به عبارت دیگر اختلاف درجه حرارت آب ورودی و خروجی برج خنک کننده در سیستم های تهویه مطبوع حدود 4 تا 6 درجه سلسیوس خواهد بود.

چهار نکته فنی در خصوص چیلرهای آبی

اجزای اصلی چیلر آبی تراکمی

چیلرهای آبی یا آب خنک دارای 4 جزء اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط هستند که هر یک از این موارد در ادامه شرح داده می‌شوند.

انواع کمپرسور در چیلر تراکمی

کمپرسور در واقع قلب هر چیلر تراکمی بوده و انتخاب نوع، برند و ظرفیت آن در نحوه عملکرد و کارکرد چیلر تراکمی بسیار موثر است. انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلر تراکمی عمدتاً شامل، کمپرسورهای اسکرال (حلزونی)، اسکرو (مارپیچی) و رفت و برگشتی(سیلندر پیستونی)، چرخشی و سانتریفیوژ می باشند که هر کدام دارای مزایا و محاسن مخصوص به خود بوده ( که اهم خصوصیات آنها در بخش پرسش های متداول بیان شده است) و توجه به تعداد، ظرفیت، نوع و برند کمپرسور چیلر که از اصلی ترین قطعات چیلر ها می باشند الزامی است. (همچنین خریدار میتواند با بررسی سریال نامبرکمپرسورهای چیلر آبی تراکمی خریداری شده روی سایت شرکت تولیدکننده کمپرسور، از نو بودن و سال ساخت کمپرسور چیلر تراکمی مطمئن گردد.)

مکانیزم فشرده سازی گاز مبرد در كمپرسورهايي كه در چيلر هاي تراكمي بكار برده مي‌شوند، متفاوت است. این كمپرسورها همانطور که در بالا ذکر گردید به پنج گروه زیر تقسيم مي‌گردند:

 • كمپرسورهاي رفت و برگشتي يا پيستوني (Reciprocating)

کمپرسور روتاری

 • كمپرسورهاي پيچي (Screw)

کمپرسور اسکرو

 • كمپرسورهاي حلزوني (Scroll)

کمپرسور اسکرال

 • كمپرسورهاي چرخشي (Rotary)

کمپرسور روتاری

 • كمپرسورهاي سانتريفيوژ

کمپرسور سانترفیوژ

اصول كاركرد چهار كمپرسور اول (جابجايي مثبت) با كمپرسورهاي سانتريفیوژ (ديناميكي) تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند. در كمپرسورهاي جابجايي مثبت، حجم معيني از گاز توسط پيستون، مارپيچ، حلزون و يا چرخش دائماً كم مي‌شود. و با كاهش حجم گاز، فشار بخار افزايش می یابد. در حالي كه در كمپرسورهاي سانتريفيوژ، گاز به دليل شتاب گرفتن توسط پروانه دوار متراكم شده و با كاهش سرعت در يك ديفيوزر، فشار افزايش مي‌يابد. كمپرسورهاي سانتريفيوژ در ظرفيت‌هاي بسيار بالا كاربرد دارند.

نحوه ارتباط محفظه كمپرسور و موتور الكتريكي در كمپرسورها

 • كمپرسور هاي بسته (Hermetic)
 • كمپرسورهاي نيمه بسته (Semi Hermetic)
 • كمپرسورهاي باز (Open Type)

در كمپرسورهاي بسته موتور الكتريكي و محفظه كمپرسور در يك پوسته نصب شده‌اند و در صورت خرابي، كمپرسور و يا الكتروموتور قابل تعمير نمی باشند لذا کمپرسورهای بسته در ظرفيت‌هاي كوچك ساخته مي‌شوند. در كمپرسورهاي نيمه بسته موتور و الكتروموتور در يك پوسته دو قسمتي قرار دارند. به ‌عبارت ديگر قسمت موتور و كمپرسور كاملاً مشخص مي‌باشد ظرفيت اينگونه كمپرسورها معمولاً متوسط بوده و ظرفيت آن ها بیشتر از كمپرسورهاي بسته است. در كمپرسورهاي باز محفظه كمپرسور و الكتروموتور جدا از يكديگر مي‌باشند و توسط كوپلينگ به يكديگر متصل مي‌گردند. اين كمپرسورها که به کمپرسورهای باز موسوم هستند، در ظرفيت‌هاي بالا ساخته می شوند.

کندانسور در چیلر تراکمی آب خنک و هوا خنک

کندانسور در چیلرهای تراکمی

در كندانسورهاي هوايي از هوا به عنوان عامل خنک کننده و تقطير مبرد و در كندانسورهاي آبي از آب به عنوان عامل خنک کننده و تقطير مبرد استفاده مي‌شود. در كندانسورهاي تبخيري، هم هوا و هم آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گرچه در كندانسورهاي تبخيري، دماي هواي عبوري مقداري افزايش مي‌يابد اما تقطير مبرد عمدتاً از تبخير آب پاشيده شده بر روي كندانسور ناشي مي‌شود و وظيفه هوا افزايش شدت تبخير با رفع بخار آب حاصل تبخير مي‌باشد. که در چیلر تراکمی آبی عمدتاً از نوع دوم استفاده می شود. کندانسور با توجه به مدل، طراحی و ظرفیت چیلر می تواند از نوع آبی یا هوایی باشد. کندانسور آبی در چیلر معمولاً از نوع پوسته-لوله ای (Shell & Tube) و یا صفحه ای (Plate) می باشد و جهت تبادل حرارتی آب با مبرد و تأمین آب سرد، نیاز به برج خنک کننده می باشد که جهت انجام این تبادل حرارت باید در مدار سیستم تبرید قرار گیرد.

کندانسور در چیلر تراکمی آبی

شیر انبساط در مدار چیلر تراکمی آبی

شیر انبساط با ایجاد افت فشار در مسیر مبرد عبوری به اواپراتور باعث تبدیل مبرد از مایع گرم به گاز سرد می شود. شیر انبساط چیلر بر اساس طراحی آن می تواند از نوع ترموستاتیک، فشاری و یا الکترونیکی باشد.

شیر انبساط در مدار چیلر تراکمی آبی

اواپراتور در چیلر آبی تراکمی

اواپراتور در سیستم های تبرید نوعی مبدل است که گرما را از آب به گاز مبرد منتقل می کند. کارکرد آنها در چیلرهای تراکمی به این صورت است که با عبور گاز سرد از شیر انبساط، گرمای آب درون اواپراتور را جذب می نماید و این آب سرد شده در اواپراتور چیلر تراکمی برای تامین سرمایش ساختمان وارد کویل آب خنک فن کویل ها یا هواسازهای پروژه می شود. اواپراتورها از نظر ساختمان به 3 دسته تقسيم مي‌شوند:

 • اواپراتور پوسته و لوله‌اي: معمولاً از لوله‌هاي فولادي و مسي ساخته مي‌شوند. از اين نوع كويل براي سرد كردن مايعات استفاده مي‌شود. (توضیح بیشتر در گروه مبدل های حرارتی)
 • اواپراتور پره‌دار: در اواپراتور پره‌دار که از انواع اواپراتورهای پوسته لوله ای میباشند، به منظور افزايش سطح خارجي و در نتيجه بهبود راندمان سرد كردن هوا، پره‌هايي (فين) به عنوان سطح ثانويه جذب حرارت بر روي لوله‌ها قرار گرفته‌اند (افزايش انتقال حرارت از لوله به هوا) ضمناً به منظور جلوگیری از اتلافات حرارتی، می توان بدنه اواپراتور را عایق کرد.
 • اواپراتور صفحه‌ای: از دو صفحه فلزي كه بر روي آنها شيارهايی براي عبور مبرد ايجاد گردیده، ساخته شده‌است. اواپراتورهای صفحه ای در واقع همان مبدل های حرارتی صفحه ای هستند که عملکرد انواع آن ها در گروه مبدل های حرارتی سایت دماتجهیز (در بخش گرمایشی و موتورخانه) به صورت کامل توضیح داده شده اند.
  اواپراتور در چیلر تراکمی آبی

تجهیزات تکمیلی در سیستم تبرید چیلر آب خنک

اصولا با وجود اینکه قلب سیستم های تهویه مطبوع دستگاه چیلر تراکمی آبی می باشد اما جهت تکمیل عملکرد سیستم های تهویه مطبوع و بهره برداری از عملکرد آن از تجهیزات دیگری در سیستم های تهویه مطبوع استفاده میگردد که مهمترین آنها در زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

 • پمپ ها : جهت گردش آب در دو مسیر اواپراتور چیلر تا فن کویل یا هواساز و همچنین کندانسور تا برج خنک کننده (در کندانسورهای آبی)
 • برج خنک کننده : در چیلر های دارای کندانسور آبی جهت خنک کردن آب کندانسور بکار می رود.
 • فن کویل ها یا هواساز ها : آب سرد تولید شده در سیستم جهت خنک نمودن هوا از درون کویل هواساز یا فن کویل عبور داده شده و با عبور هوا بصورت متقاطع از روی کویل آب سرد، نهایتا هوای اتاق، سالن و ... خنک می گردد.
  تجهیزات تکمیلی در سیستم تبرید

قیمت چیلر آبی یا آب خنک

عوامل مختلفی روی هزینه یا قیمت خرید و نصب چیلرها وجود دارند که مهمترین آنها نوع چیلر (هوایی، آبی یا جذبی)، ظرفیت، مشخصات فنی و برند تجهیزات چیلر انتخابی هستند. همچنین هزینه نصب چیلر با توجه به ظرفیت، شرایط و دستمزد نیروی متخصص متفاوت خواهد بود. از این رو قیمت چیلر آبی یا چیلر تراکمی آب خنک بر اساس چنین نکاتی متغیر است. لازم به ذکر است کلیه چیلرهای ارائه شده در سایت مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای شناسه کالا و قیمت مناسب بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است.

توصیه های ابعادی در خرید چیلر آب خنک

همچنین قبل از سفارش و خرید چیلر مورد نیاز، به ابعاد آن و چگونگی حمل و امکان نصب چیلر در موتورخانه توجه کافی مبذول فرمائید. در نظر گرفتن فاصله های جانبی و طولی کافی جهت سرویس های سالیانه کندانسور، اواپراتور و کمپرسور چیلر و همچنین تعمیرات احتمالی قطعات دیگر دستگاه در محل نصب ضروری است. رعایت این فواصل خود یکی از پارامترهای مهم در امکان انجام سرویسهای دوره ای و نگهداری چیلر ها در طول سالیان عملکرد آن ها می باشد.

سفارش ساخت و گارانتی خرید چیلر آبی تراکمی

 • در گروه چیلرهای تراکمی آبی سایت مرجع دماتجهیز، اطلاعات صدها مدل از انواع چیلر تراکمی آبی از برندهای مختلف داخلی و خارجی با گارانتی اصلی جهت بررسی و خرید شما کارشناسان و کارفرمایان محترم ارائه گردیده است.
 • قیمت چیلر تراکمی آبی ارائه شده در دماتجهیز به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ گردیده است. بطوریکه این قیمت ها نیز شامل بخش تضمین بهترین قیمت سایت دماتجهیز می باشد.(مراجعه کنید به بخش تضمین بهترین قیمت های سایت دماتجهیز)

سخنی با کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران محترم پروژه ها

 • با توجه به تنوع و گستردگی محصولات و برندهای ارائه شده در سایت مرجع دماتجهیز از یک طرف و توانایی این شرکت در ارائه بیشترین تخفیف ها همراه با گارانتی اصلی شرکت های تولید کننده (بدلیل ارتباطات و سفارشات مداوم دماتجهیز با تولید کنندگان معتبر)، شما می توانید کلیه تجهیزات مورد نیاز سرمایش وگرمایش پروژه خود، از برندهای مختلف را بصورت یکجا از طریق شرکت دماتجهیز تهیه نموده و خود را از دردسرهای تماس و پیگیری با شرکت های مختلف معاف نمایید.
 • همچنین بمنظور ایجاد بیشترین حس اعتماد و اطمینان خاطر شما عزیزان، شرکت دماتجهیز قادر به ارائه فاکتور و برگه گارانتی شرکت سازنده محصولات بنام شما یا شرکت شما، همزمان با تحویل کالا نیز می باشد.
 • همچنین با توجه به اینکه شرکت دماتجهیز ارائه دهنده انواع چیلر تراکمی آبی در منطقه خاورمیانه است، چنانچه برای هریک از کشورهای منطقه نیاز به Water Cooled Chiller دارید، میتوانید سفارش خرید خود را با اطمینان خاطر، گارانتی محصول و قیمت مناسب به کارشناسان فروش ما بسپارید.

سفارش از شما، پیگیری از ما

(دماتجهیز از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.)


1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw
1Gal. (am.)= 3.785 Lit
1K.Cal = 4 B.T.U
C = 1.8 ˚F
˚F= 9/5 ˚C + 32
Kw X 860 = K.Calیکی از پرکاربردترین تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع مرکزی ، چیلرهای تراکمی آبی هستند که به دلیل راندمان، انتقال حرارت بالاتر و قیمت تمام شده کمتر نسبت به چیلر های هوایی (در ظرفیت مشابه) مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. چنانچه مایل به استفاده از اطلاعات تکمیلی در مورد ویژگی ها، مشخصات فنی، چگونگی برآورد ظرفیت و انتخاب، برندها، انواع و تجهیزات و ... چیلرهای تراکمی آبی هستید، در ادامه مطلب همراه ما باشید.

راهنمای انتخاب و خرید انواع چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی در واقع قلب سیستم تأمین آب سرد سیستم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با تأمین دمای 7 تا 12 درجه سلسیوس می باشد (بر اساس نوع کاربرد و سیستم مورد نیاز) که عملکرد آنها بر اساس سیکل تبرید تراکمی است.
چیلر تراکمی آبی یا آب خنک در صنعت تأسیسات، آب سرد کویل سرمایش فن کویل ها و هواسازها را تأمین می نماید. در یک مقایسه کلی بین چیلرهای آبی و هوایی می توان گفت، راندمان چیلرهای آبی همواره بیشتر از راندمان چیلرهای هوایی است، اما امتیاز چیلرهای هوایی نسبت به چیلرهای آبی بی نیاز بودن چیلرهای هوایی به آب و نتیجتاً عدم ایجاد رسوب در مدار خنک کننده و افزایش طول عمر سیستم تأسیسات تهویه مطبوع می‌باشد. ضمناً چیلرهای هوایی در مواقع قطع آب، می توانند به کار خود ادامه دهند.

چگونگی سیکل تبرید در چیلر تراکمی آبی

عملکرد چیلر تراکمی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی است و تجهیزات اصلی این سیکل عبارتند از اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساطی (Expansion valve).

چیلر تراکمی آبی

در چیلر آبی ابتدا گاز مبرد توسط کمپرسور متراکم و وارد پوسته (shell) کندانسور می گردد و در آنجا حرارت خود را به آب برج خنک کننده که درون کویل کندانسور جریان دارد منتقل می نماید و به مایع مبرد تبدیل می گردد، سپس فشار و سرعت مایع مبرد با عبور از شیر انبساط (Expansion Valve) کاهش یافته و بلافاصله وارد کویل اواپراتور گردیده و در نتیجه این کاهش فشار در اواپراتور عمل تبخیر مایع مبرد که عملی گرماگیر است، صورت می پذیرد. در نتیجه گرما گیر بودن تبخیر مایع مبرد به گاز درون کویل اواپراتور است که دمای آب داخل پوسته اواپراتور که همان آب جاری در سیستم تهویه مطبوع است تا اندازه دلخواه کاهش یافته و کاملا خنک گردیده و سپس توسط پمپ های سیرکولاتور وارد چرخه کویل آب سرد فن کویل ها و هواساز ها می گردد.از طرف دیگر گاز مبرد ناشی از تبخیر در اواپراتور بوسیله کمپرسور مکش گردیده و این سیکل تبرید ادامه می یابد.

سیکل تبرید در چیلر تراکمی آبی
کندانسور و اواپراتور چیلر تراکمی در واقع مبدل های حرارتی هستند که می توانند به انتخاب مشتری و کارفرما از نوع مبدل های حرارتی پوسته و لوله (shell & tube ) و یا مبدل های حرارتی صفحه ای انتخاب گردند.

با وجود مزایایی که مبدل های حرارتی صفحه ای دارند (مانند سرعت و سطوح تبادل حرارتی بالا، حجم کم و قیمت مناسب تر ) اما بدلیل حساسیت هایی که در طول بهره برداری از مبدل های حرارتی صفحه ای در موضوع رسوب گرفتن در سطوح تبادل حرارت وجود دارد، معمولا چیلرهای آبی با کندانسور و اواپراتور shell & tube سفارش داده می شوند.

اخیرا در چیلر هایی که به چیلرهای فلودد (Flooded Chillers) موسوم است به منظور ایجاد امکان کنترل دقیق و هوشمند دبی سیال عامل توسط کنترل سطح مایع مبرد و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در جداره داخلی کویل کندانسور، گاز مبرد درون لوله های مبدل حرارتی پوسته و لوله و آب برج داخل پوسته کندانسور جریان می یابد. همچنین در اواپراتور چیلرهای فلودد نیز آب جاری سیستم تهویه مطبوع درون لوله های کویل اواپراتور و گاز مبرد داخل پوسته اواپراتور جریان می یابد.

نکات خرید چیلر آبی یا چیلر آب خنک

در هنگام انتخاب چیلر های تراکمی به اختلاف ظرفیت نامی (Nominal) و ظرفیت واقعی (Actual) چیلر خصوصا با توجه به دمای طرح خارج تابستان در منطقه بهره برداری از چیلر دقت نموده و همچنین توجه داشته باشیدکه از جمله عوامل تعیین کننده درعملکرد ظرفیت واقعی چیلرتراکمی می توان به موضوع مهم کافی بودن سطوح تبادل حرارتی کندانسور و اواپراتور چیلر در ظرفیت اعلام شده چیلر مورد نظر ( طول، قطر و تعداد تیوب های مورد استفاده درکندانسور و اواپراتور) در چیلرهای تراکمی اشاره نمود.

بطور کلی کارشناسان تاسیسات برای محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز در هر پروژه که بر مبنای محاسبه دقیق ظرفیت بار برودتی کل انجام می گردد، علاوه بر محاسبه پارامترهایی مانند شرایط جغرافیایی(Ambient Temperatur ) و دمای طرح خارج تابستان، ارتفاع از سطح دریا، رطوبت نسبی هوا، نوع کاربری ساختمان (دما طرح داخل)، نوع مصالح و نمای ساختمان، جهت قرارگیری ساختمان نسبت به زاویه تابش خورشید، تعداد طبقات و سطح زیر بنای ساختمان، تعداد نفرات و تجهیزات کوچک و بزرگ الکتریکی داخل ساختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نیاز و ضرایب اطمینان کافی در عملکرد چیلر توجه می نمایند.اما چنانچه مایل به استفاده از امکان محاسبه سر انگشتی (فاز 1) چیلر مورد نیاز ساختمان های مسکونی و اداری در شرایط آب و هوایی مانند تهران باشید، می توانید برای هر 100 متر مربع از زیر بنای مفید ساختمان بطور تقریبی ظرفیت نامی 4 تن تبرید را در نظر بگیرید. همچنین قبل از تعیین ظرفیت نهایی و انتخاب چیلر مورد نیاز پروژه خود، جهت کنترل نهایی محاسبات و براورد های صحیح بار برودتی و انتخاب صحیح چیلر تراکمی مورد نیاز پروژه، با کارشناسان شرکت دماتجهیز تماس حاصل فرمائید.

مزیت چیلر آبی نسبت به چیلر هوایی

چیلرهای تراکمی آبی با وجود تبخیر مقداری آب در برج خنک کننده آن ها، نسبت به چیلر های هوایی دارای مزایایی مانند بالاتر بودن راندمان (COP)، امکان کنترل دقیق تر روی دمای آب خروجی کندانسور چیلر آبی، هزینه خرید اولیه کمتر (تا حدود 50% درصد)، مصرف برق کمتر، امکان خدمات و سرویس بهتر و بیشتر توسط سرویس کاران و ... می باشند.

اطلاعات فنی در مدار انواع چیلر تراکمی آبی

 • دمای کارکرد چیلر در سیستم های تهویه مطبوع که عبارتست از دمای آب چیلد خروجی از اواپراتور چیلر که نباید از دمای 7 درجه سلسیوس پائین تر باشد. ضمنا دمای آب برگشتی به اواپراتور در زمان اوج بار سیستم باید حدوداً 5 درجه گرمتر از دمای آب خروجی از اواپراتور باشد (همچنین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که معمولاً دمای تنظیمی ترموستات آنتی فریز 4 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود)
 • در کلیه چیلر های تراکمی ترموستات روی قسمت آب ورودی به اواپراتور نصب می گردد در حالی که در چیلر های جذبی به دلیل زمان تاخیر عملکرد سیستم، معمولاً این ترموستات در بخش آب خروجی از اواپراتور نصب می شود.
 • عملکرد ترموستات چند مرحله ای اواپراتور چیلر: استفاده از ترموستات 3 یا 4 مرحله ای بر اساس نوع چیلر، تعداد کمپرسورها، تعداد مدارهای چیلر و یا حتی سیستم Unloader که روی قسمت آب خروجی از اواپراتور نصب می گردد می تواند با توجه به دماهای تنظیمی روی ترموستات تدریجی، عملکرد سیستم چیلر را کنترل نماید.
 • نصب سیستم Unloader در کمپرسور چیلر آبی می تواند هنگام کاهش بار برودتی، موجب کاهش مصرف برق گردد. کنترل ظرفیت یا همان مکانیزم بی‌بار کننده (Unloader)، به منظور کاهش بار در حین راه‌اندازی و کنترل ظرفیت در حین کاربری به صورت کاملاً متناسب با میزان تبرید مورد نیاز استفاده می‌شود که این امر سبب بالا رفتن عمر دستگاه و راندمان آن نسبت به سایر سیستم‌ها شده و هزینه انرژی، تعمیر و نگهداری را کاهش چشمگیری می‌دهد. بی‌بار کردن کمپرسور متناسب با کاهش بار سیستم نه تنها سبب کاهش توان ورودی به کمپرسور می‌گردد، بلکه تنش‌های وارده به موتور و کمپرسور را که در اثر تعداد دفعات روشن و خاموش شدن به وجود می‌آید، نیز کاهش می‌دهد.
 • نصب فلوسوئيچ درمسير آب خروجي از کندانسور چيلر تراکمی آبی به برج خنک کننده بمنظور خاموش شدن اتوماتيک چیلر تراکمی درزمان قطع عملکرد پمپ های آب برج ضروري است.برای عملکرد صحیح و ایمن چیلرهای آبی وجود جریان آب در کندانسور و اواپراتور این چیلر ها ضروری است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه مخاطره ای که در اثر عدم وجود جریان آب در کندانسور و یا اواپراتور چیلر ممکن است ایجاد شود باید فلوسوئیچ ها را در مدار آب خروجی از کندانسور و اواپراتورقرار دهیم تا در صورت عدم وجود جریان آب در این مسیر از روشن شدن پمپ های آب برج خنک کننده و کمپرسورها ی چیلر جلوگیری نماید.
 • در سیستم های تهویه مطبوع، معمولا دمای آب ورودی به برج خنک کننده (از کندانسور چیلر تراکمی آبی) حدود 33 تا 35 درجه سلسیوس و دمای آب خروجی از برج خنک کننده به کندانسور چیلرهای تراکمی آبی (آب cooling) باید حدود 28 تا 30 درجه سلسیوس باشد به عبارت دیگر اختلاف درجه حرارت آب ورودی و خروجی برج خنک کننده در سیستم های تهویه مطبوع حدود 4 تا 6 درجه سلسیوس خواهد بود.

چهار نکته فنی در خصوص چیلرهای آبی

اجزای اصلی چیلر آبی تراکمی

چیلرهای آبی یا آب خنک دارای 4 جزء اصلی کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط هستند که هر یک از این موارد در ادامه شرح داده می‌شوند.

انواع کمپرسور در چیلر تراکمی

کمپرسور در واقع قلب هر چیلر تراکمی بوده و انتخاب نوع، برند و ظرفیت آن در نحوه عملکرد و کارکرد چیلر تراکمی بسیار موثر است. انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلر تراکمی عمدتاً شامل، کمپرسورهای اسکرال (حلزونی)، اسکرو (مارپیچی) و رفت و برگشتی(سیلندر پیستونی)، چرخشی و سانتریفیوژ می باشند که هر کدام دارای مزایا و محاسن مخصوص به خود بوده ( که اهم خصوصیات آنها در بخش پرسش های متداول بیان شده است) و توجه به تعداد، ظرفیت، نوع و برند کمپرسور چیلر که از اصلی ترین قطعات چیلر ها می باشند الزامی است. (همچنین خریدار میتواند با بررسی سریال نامبرکمپرسورهای چیلر آبی تراکمی خریداری شده روی سایت شرکت تولیدکننده کمپرسور، از نو بودن و سال ساخت کمپرسور چیلر تراکمی مطمئن گردد.)

مکانیزم فشرده سازی گاز مبرد در كمپرسورهايي كه در چيلر هاي تراكمي بكار برده مي‌شوند، متفاوت است. این كمپرسورها همانطور که در بالا ذکر گردید به پنج گروه زیر تقسيم مي‌گردند:

 • كمپرسورهاي رفت و برگشتي يا پيستوني (Reciprocating)

کمپرسور روتاری

 • كمپرسورهاي پيچي (Screw)

کمپرسور اسکرو

 • كمپرسورهاي حلزوني (Scroll)

کمپرسور اسکرال

 • كمپرسورهاي چرخشي (Rotary)

کمپرسور روتاری

 • كمپرسورهاي سانتريفيوژ

کمپرسور سانترفیوژ

اصول كاركرد چهار كمپرسور اول (جابجايي مثبت) با كمپرسورهاي سانتريفیوژ (ديناميكي) تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند. در كمپرسورهاي جابجايي مثبت، حجم معيني از گاز توسط پيستون، مارپيچ، حلزون و يا چرخش دائماً كم مي‌شود. و با كاهش حجم گاز، فشار بخار افزايش می یابد. در حالي كه در كمپرسورهاي سانتريفيوژ، گاز به دليل شتاب گرفتن توسط پروانه دوار متراكم شده و با كاهش سرعت در يك ديفيوزر، فشار افزايش مي‌يابد. كمپرسورهاي سانتريفيوژ در ظرفيت‌هاي بسيار بالا كاربرد دارند.

نحوه ارتباط محفظه كمپرسور و موتور الكتريكي در كمپرسورها

 • كمپرسور هاي بسته (Hermetic)
 • كمپرسورهاي نيمه بسته (Semi Hermetic)
 • كمپرسورهاي باز (Open Type)

در كمپرسورهاي بسته موتور الكتريكي و محفظه كمپرسور در يك پوسته نصب شده‌اند و در صورت خرابي، كمپرسور و يا الكتروموتور قابل تعمير نمی باشند لذا کمپرسورهای بسته در ظرفيت‌هاي كوچك ساخته مي‌شوند. در كمپرسورهاي نيمه بسته موتور و الكتروموتور در يك پوسته دو قسمتي قرار دارند. به ‌عبارت ديگر قسمت موتور و كمپرسور كاملاً مشخص مي‌باشد ظرفيت اينگونه كمپرسورها معمولاً متوسط بوده و ظرفيت آن ها بیشتر از كمپرسورهاي بسته است. در كمپرسورهاي باز محفظه كمپرسور و الكتروموتور جدا از يكديگر مي‌باشند و توسط كوپلينگ به يكديگر متصل مي‌گردند. اين كمپرسورها که به کمپرسورهای باز موسوم هستند، در ظرفيت‌هاي بالا ساخته می شوند.

کندانسور در چیلر تراکمی آب خنک و هوا خنک

کندانسور در چیلرهای تراکمی

در كندانسورهاي هوايي از هوا به عنوان عامل خنک کننده و تقطير مبرد و در كندانسورهاي آبي از آب به عنوان عامل خنک کننده و تقطير مبرد استفاده مي‌شود. در كندانسورهاي تبخيري، هم هوا و هم آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گرچه در كندانسورهاي تبخيري، دماي هواي عبوري مقداري افزايش مي‌يابد اما تقطير مبرد عمدتاً از تبخير آب پاشيده شده بر روي كندانسور ناشي مي‌شود و وظيفه هوا افزايش شدت تبخير با رفع بخار آب حاصل تبخير مي‌باشد. که در چیلر تراکمی آبی عمدتاً از نوع دوم استفاده می شود. کندانسور با توجه به مدل، طراحی و ظرفیت چیلر می تواند از نوع آبی یا هوایی باشد. کندانسور آبی در چیلر معمولاً از نوع پوسته-لوله ای (Shell & Tube) و یا صفحه ای (Plate) می باشد و جهت تبادل حرارتی آب با مبرد و تأمین آب سرد، نیاز به برج خنک کننده می باشد که جهت انجام این تبادل حرارت باید در مدار سیستم تبرید قرار گیرد.

کندانسور در چیلر تراکمی آبی

شیر انبساط در مدار چیلر تراکمی آبی

شیر انبساط با ایجاد افت فشار در مسیر مبرد عبوری به اواپراتور باعث تبدیل مبرد از مایع گرم به گاز سرد می شود. شیر انبساط چیلر بر اساس طراحی آن می تواند از نوع ترموستاتیک، فشاری و یا الکترونیکی باشد.

شیر انبساط در مدار چیلر تراکمی آبی

اواپراتور در چیلر آبی تراکمی

اواپراتور در سیستم های تبرید نوعی مبدل است که گرما را از آب به گاز مبرد منتقل می کند. کارکرد آنها در چیلرهای تراکمی به این صورت است که با عبور گاز سرد از شیر انبساط، گرمای آب درون اواپراتور را جذب می نماید و این آب سرد شده در اواپراتور چیلر تراکمی برای تامین سرمایش ساختمان وارد کویل آب خنک فن کویل ها یا هواسازهای پروژه می شود. اواپراتورها از نظر ساختمان به 3 دسته تقسيم مي‌شوند:

 • اواپراتور پوسته و لوله‌اي: معمولاً از لوله‌هاي فولادي و مسي ساخته مي‌شوند. از اين نوع كويل براي سرد كردن مايعات استفاده مي‌شود. (توضیح بیشتر در گروه مبدل های حرارتی)
 • اواپراتور پره‌دار: در اواپراتور پره‌دار که از انواع اواپراتورهای پوسته لوله ای میباشند، به منظور افزايش سطح خارجي و در نتيجه بهبود راندمان سرد كردن هوا، پره‌هايي (فين) به عنوان سطح ثانويه جذب حرارت بر روي لوله‌ها قرار گرفته‌اند (افزايش انتقال حرارت از لوله به هوا) ضمناً به منظور جلوگیری از اتلافات حرارتی، می توان بدنه اواپراتور را عایق کرد.
 • اواپراتور صفحه‌ای: از دو صفحه فلزي كه بر روي آنها شيارهايی براي عبور مبرد ايجاد گردیده، ساخته شده‌است. اواپراتورهای صفحه ای در واقع همان مبدل های حرارتی صفحه ای هستند که عملکرد انواع آن ها در گروه مبدل های حرارتی سایت دماتجهیز (در بخش گرمایشی و موتورخانه) به صورت کامل توضیح داده شده اند.
  اواپراتور در چیلر تراکمی آبی

تجهیزات تکمیلی در سیستم تبرید چیلر آب خنک

اصولا با وجود اینکه قلب سیستم های تهویه مطبوع دستگاه چیلر تراکمی آبی می باشد اما جهت تکمیل عملکرد سیستم های تهویه مطبوع و بهره برداری از عملکرد آن از تجهیزات دیگری در سیستم های تهویه مطبوع استفاده میگردد که مهمترین آنها در زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

 • پمپ ها : جهت گردش آب در دو مسیر اواپراتور چیلر تا فن کویل یا هواساز و همچنین کندانسور تا برج خنک کننده (در کندانسورهای آبی)
 • برج خنک کننده : در چیلر های دارای کندانسور آبی جهت خنک کردن آب کندانسور بکار می رود.
 • فن کویل ها یا هواساز ها : آب سرد تولید شده در سیستم جهت خنک نمودن هوا از درون کویل هواساز یا فن کویل عبور داده شده و با عبور هوا بصورت متقاطع از روی کویل آب سرد، نهایتا هوای اتاق، سالن و ... خنک می گردد.
  تجهیزات تکمیلی در سیستم تبرید

قیمت چیلر آبی یا آب خنک

عوامل مختلفی روی هزینه یا قیمت خرید و نصب چیلرها وجود دارند که مهمترین آنها نوع چیلر (هوایی، آبی یا جذبی)، ظرفیت، مشخصات فنی و برند تجهیزات چیلر انتخابی هستند. همچنین هزینه نصب چیلر با توجه به ظرفیت، شرایط و دستمزد نیروی متخصص متفاوت خواهد بود. از این رو قیمت چیلر آبی یا چیلر تراکمی آب خنک بر اساس چنین نکاتی متغیر است. لازم به ذکر است کلیه چیلرهای ارائه شده در سایت مجموعه تخصصی دماتجهیز دارای شناسه کالا و قیمت مناسب بوده و تخفیف‌های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت‌ها لحاظ گردیده است.

توصیه های ابعادی در خرید چیلر آب خنک

همچنین قبل از سفارش و خرید چیلر مورد نیاز، به ابعاد آن و چگونگی حمل و امکان نصب چیلر در موتورخانه توجه کافی مبذول فرمائید. در نظر گرفتن فاصله های جانبی و طولی کافی جهت سرویس های سالیانه کندانسور، اواپراتور و کمپرسور چیلر و همچنین تعمیرات احتمالی قطعات دیگر دستگاه در محل نصب ضروری است. رعایت این فواصل خود یکی از پارامترهای مهم در امکان انجام سرویسهای دوره ای و نگهداری چیلر ها در طول سالیان عملکرد آن ها می باشد.

سفارش ساخت و گارانتی خرید چیلر آبی تراکمی

 • در گروه چیلرهای تراکمی آبی سایت مرجع دماتجهیز، اطلاعات صدها مدل از انواع چیلر تراکمی آبی از برندهای مختلف داخلی و خارجی با گارانتی اصلی جهت بررسی و خرید شما کارشناسان و کارفرمایان محترم ارائه گردیده است.
 • قیمت چیلر تراکمی آبی ارائه شده در دماتجهیز به روز بوده و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در این قیمت ها لحاظ گردیده است. بطوریکه این قیمت ها نیز شامل بخش تضمین بهترین قیمت سایت دماتجهیز می باشد.(مراجعه کنید به بخش تضمین بهترین قیمت های سایت دماتجهیز)

سخنی با کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران محترم پروژه ها

 • با توجه به تنوع و گستردگی محصولات و برندهای ارائه شده در سایت مرجع دماتجهیز از یک طرف و توانایی این شرکت در ارائه بیشترین تخفیف ها همراه با گارانتی اصلی شرکت های تولید کننده (بدلیل ارتباطات و سفارشات مداوم دماتجهیز با تولید کنندگان معتبر)، شما می توانید کلیه تجهیزات مورد نیاز سرمایش وگرمایش پروژه خود، از برندهای مختلف را بصورت یکجا از طریق شرکت دماتجهیز تهیه نموده و خود را از دردسرهای تماس و پیگیری با شرکت های مختلف معاف نمایید.
 • همچنین بمنظور ایجاد بیشترین حس اعتماد و اطمینان خاطر شما عزیزان، شرکت دماتجهیز قادر به ارائه فاکتور و برگه گارانتی شرکت سازنده محصولات بنام شما یا شرکت شما، همزمان با تحویل کالا نیز می باشد.
 • همچنین با توجه به اینکه شرکت دماتجهیز ارائه دهنده انواع چیلر تراکمی آبی در منطقه خاورمیانه است، چنانچه برای هریک از کشورهای منطقه نیاز به Water Cooled Chiller دارید، میتوانید سفارش خرید خود را با اطمینان خاطر، گارانتی محصول و قیمت مناسب به کارشناسان فروش ما بسپارید.

سفارش از شما، پیگیری از ما

(دماتجهیز از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.)


1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw
1Gal. (am.)= 3.785 Lit
1K.Cal = 4 B.T.U
C = 1.8 ˚F
˚F= 9/5 ˚C + 32
Kw X 860 = K.Calبستن
بیشتر
نمایش 1 - 24 از 97 مورد
نمایش بر اساس :

پر فروش ترین ها

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
0 ریال 97000000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر