کانال و دریچه هوا

6 محصول وجود دارد

نکات مهم انتخاب انواع کانال هوا و دریچه هوا :

کانال هوا:
بطورکلی کانال هوا به منظور هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواسازها،ایرواشرها،زنت ها،فن کوئل های کانالی،اسپیلت های کانالی،کولرهای آبی و هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختمان کانال ها : معمولا از ورقه های فلزی برای ساخت کانال هوا استفاده می شود که جهت برخورداری کانال از استحکام کافی،توجه به مواردی از قبیل ابعاد،کاربری و شرایط نصب وaبهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همچنین انواع متعددی از اتصالات ودرزها برای شکل دادن به کانال هوا وجود دارد که انتخاب و به کار گیری این اتصالات نیز وابسته به شرایط ابعادی و کاربردی کانال ها می باشد.


سطح مقطع رایج کانال ها:

کانال های هدایت هوا از نظر نوع سطح مقطع در د...

نکات مهم انتخاب انواع کانال هوا و دریچه هوا :

کانال هوا:
بطورکلی کانال هوا به منظور هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع مانند هواسازها،ایرواشرها،زنت ها،فن کوئل های کانالی،اسپیلت های کانالی،کولرهای آبی و هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختمان کانال ها : معمولا از ورقه های فلزی برای ساخت کانال هوا استفاده می شود که جهت برخورداری کانال از استحکام کافی،توجه به مواردی از قبیل ابعاد،کاربری و شرایط نصب وaبهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.همچنین انواع متعددی از اتصالات ودرزها برای شکل دادن به کانال هوا وجود دارد که انتخاب و به کار گیری این اتصالات نیز وابسته به شرایط ابعادی و کاربردی کانال ها می باشد.


سطح مقطع رایج کانال ها:

کانال های هدایت هوا از نظر نوع سطح مقطع در دو نوع چهار گوش و گرد و معمولا با ورق گالوانیزه طراحی و اجرا می گردند،البته در بعضی از موارد خاص از ورق استیل یا آلومنیوم برای ساخت کانال هوا استفاده می شود.کانال های گرد دارای راندمان بالاتری نسبت به کانال های چهارگوش می باشند،اما به دلیل دارا بودن قطر بزرگتر و نبود فضای مناسب مخصوصا در بالای سقف کاذب واحدها(جهت عبور کانال مدور) در بسیاری از ساختمانها ومشکلات اجرایی آن،معمولا استفاده از کانال های گرد کمتر رایج بوده و بیشتر در سوله های ورزشی یا کارخانه ها که محدودیت کمتری از نظر ارتفاع سقف وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع کانال :

کانال های هوا از نظر نوع جنس به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

 • کانال هوا گالوانیزه
 • کانال هوا فلکسیبل پلاستیکی
 • کانال هوا فلکسیبل فلزی
 • کانال هوا پیش عایق شده
 • پر کاربردترین کانال ها که امروزه در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده می گیرد،
 • کانال های گالوانیزه و کانال های پیش عایق می باشند.

  کانال هوا

محاسبه و طراحی کانال :

 • محاسبه و طراحی صحیح کانال ها از مهم ترین چالش های کارشناسان تاسیسات در پروژه ها بوده و انجام این مهم بدون تخصص ، محاسبه و تجربه کافی امکان پذیر نمی باشد.

در طراحی و اجرای انواع کانال ها مهمترین نکات کلی عبارتند از:

 • بدست آوردن ابعاد بهینه کانال عبور هوا
 • امکان قرار گرفتن و نصب کانال در ابعاد در نظر گرفته شده (در فضای مربوطه)
 • استحکام و استقرار پایدار کانال در طول زمان با توجه به نحوه محاسبه فشار هوای داخلی کانال و عوامل محیطی
 • تقارن کانال از نظر ابعادی و انشعابات مربوطه
 • رعایت حداکثر فاصله ممکن کانال ها با سازه و دیگر تجهیزات حیاطی ساختمان
 • به دلیل حرکت و جریان هوا در کانال ها،پیوسته افت فشار وجود خواهد داشت.این افت،به افت اصطکاکی (Friction Loss) موسوم بوده و بستگی به عوامل زیر دارد که باید در محاسبات و انتخاب کانال لحاظ گردد:

  • حجم هوای عبوری از کانال
  • سرعت هوا عبوری از کانال
  • ابعاد کانال
  • زبری سطوح داخلی کانال
  • طول کانال

 کانال هوا

برای محاسبه و طراحی ابعاد بهینه کانال عبور هوا یکی از سه روش زیر استفاده می گردد :

 • روش کاهش سرعت : در این روش با استفاده از اعداد ارائه شده در جداول مهندسی حداکثر سرعت مجاز عبور هوا در کانال اصلی را همراه با حجم یا CFM هوای مورد نیاز در نظر می گیریم و سپس با استفاده از این مقادیر حجم و سرعت مجاز هوا و مراجعه به داکتیلاتور ابعاد کانال چهارگوش یا گرد را بدست می آوریم. در این روش هرچه از طرف مبداء ورودی کانال اصلی (هوای ورودی) دورتر می شویم و به کانال های فرعی ، انشعابات و دریچه ها نزدیکتر می شویم ، بر اساس جداول استاندارد ارائه شده زیر سرعت عبور هوا را کمتر در نظر می گیریم و با توجه حجم هوای عبوری از هر مقطع از کانال ، با استفاده از داکتبلاتور ابعاد کانال آن مقطع از مسیر را بدست می آوریم. استفاده از روش کاهش سرعت برای محاسبه ابعاد کانال ، فقط توسط مهندسین و کارشناسان مجرب که اطلاعات و تجربیات خوبی در طراحی و اجرای کانال های عبوری هوا دارند مجاز می باشد . همچنین باید توجه داشت که این روش صرفاً در مواردی که سیستم ساده است و آن هم با در نظر گرفتن ضربه گیرهای قابل تنظیم جهت ایجاد توازن افت فشارها (Friction loss) در سیستم کانال های عبور هوا قابل استفاده می باشد

 • روش اصطکاک یکسان : این روش تعیین ابعاد کانال ها برای محاسبه و طراحی سیستم کانال هوای ورودی به اتاقها ، هوای برگشتی و نیز هوای تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن افت ناشی از اصطکاک عبور هوا با کانال در هر فوت از طول مسیر کانال برای کل سیستم کانال کشی یکسان در نظر گرفته می شود. در این روش ابتدا یک سرعت اولیه برای عبور هوا در کانال اصلی و نزدیک به فن از جدول فوق در نظر می گیریم ، با داشتن این سرعت اولیه و حجم هوای عبوری از داکتیلاتور ، ضریب اصطکاک را تعیین می نمائیم و همین افت اصطکاکی را در تمام سیستم کانال در نظر گرفته و با استفاده از این عدد افت حجم هوای عبوری از هر مقطع ابعاد کانال آن بخش را تعیین می کنیم. با وجود اینکه روش محاسبه اصطکاک یکسان در تعیین ابعاد کانال بدلیل نیاز کمتر به ایجاد توازن ، بهتر از روش محاسبه کاهش سرعت است ولی چنانچه در سیستمی انشعابات هم با طول کوتاه و هم طول بلند داشته باشیم ، متعادل کردن سیستم مشکل بوده و کار چندانی بجز استفاده از ضربه گیر برای یکسان کردن افت فشارها در انشعابات یا ایجاد فشار استاتیک مساوی در پشت هر دریچه انتهایی خروج هوا صورت نمی گیرد که این خود باعث عدم تامین فشار استاتیک یکنواخت در تمامی دریچه ها و انشعابات هوای کانال می گردد.

 • روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک : پس از دانستن و تعیین حجم هوای عبوری در این روش ، تعیین اندازه کانال در یک مسیر به گونه ای است که افزایش فشار استاتیک ( ازدیاد مجدد فشار استاتیک در اثر کاهش سرعت ) در هر انشعاب یا دریچه انتهایی فقط برافت اصطکاک در همان قسمت غلبه کند بنابراین در این روش فشار استاتیک قیل از دریچه انتهایی با فشار استاتیک در هر انشعاب یکسان می باشد. برای محاسبه و طراحی کانال ها با استفاده از روش ازدیاد مجدد فشار استاتیک ، ابتدا با دانستن حجم هوای عبوری و مراجعه به جدول فوق سرعت شروعی و ابعاد کانال اصلی را برای کانال اصلی و نزدیک به فن در نظر میگیریم ، ابعاد دیگر قسمت های کانال و انشعابات نیز از نمودار ( نسبت L/Q) و نیز نمودار ازدیاد فشار استاتیک در سیستم سرعت کم بدست می آید .


نمودار ( نسبت
L/Q)

کانال و دریچه هوا

بازیافت فشار استاتیک در سیستم کانال هوا با سرعت کمجهت دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز محاسبات کانال ها به کتاب های مرجع تهویه مطبوع مراجعه فرمائید.
صرفنظر از قیمت ارزانتر کانال های گالوانیزه نسبت به کانال های از پیش عایق شده و نیز الزام استفاده از کانال های گالوانیزه جهت کاربردهایی مانند کانال کولرهای آبی، استفاده از کانال های از پیش عایق شده دارای مزایایی به شرح زیر می با شد.

کانال هوا

مقایسه کانال های از پیش عایق شده با کانال های گالوانیزه:

 • نصب اکسپوز : پانل های کانال های از پیش عایق شده پس از ساخت، ظاهری بسیار زیبا وشکیل دارند، به همین دلیل می توان آنها را بدون هیچ گونه هزینه اضافی و به صورت اکسپوز(به صورت نمایان) اجرا نمود و همچنین استفاده از آنها در ساختمان های بدون سقف کاذب مانند سوله ها و ... نیز مناسب می باشد.علاوه بر این به دلیل دارا بودن لایه خارجی با قابلیت رنگ پذیری، امکان رنگ آمیزی دلخواه آنها وجود دارد.
 • صرفه جویی انرژی : با توجه به اینکه کانال های از پیش عایق شده نیاز به عایق نداشته وپرت حرارتی نیز ندارد(ضریب حرارتی بسیار پایین K=0.01 عملا با کاهش هزینه های انرژی ، صرفه جویی ۲۵٪ در مصرف انرژی به همراه داشته و بازگشت سرمایه را به دنبال دارند.
 • طول عمر مفید : کانال های از پیش عایق شده به دلیل روکش آلومینیوم در دو طرف فوم دارای عمر بسیار بالاتر (۱۰برابر بیشتر نسبت به کانال های گالوانیزه) ومقاومت بیشتری در برابر اشعه های خورشید، نسبت به کانال های گالوانیزه می باشند. از آنجایی که کانال های از پیش عایق شده دارای روکش آلومینیومی هستند،در شرایط آب وهوایی مختلف از جمله نقاط با رطوبت بالا دچار خوردگی وفرسودگی نشده ، در صورتی که کانال های گالوانیزه دچار خوردگی شده وطول عمر پایینی دارند.
 • سرعت ساخت و نصب : سرعت ساخت ون ب کانال های از پیش عایق شده بیش از ۱۰برابر سرعت ساخت ونصب کانال های گالوانیزه بوده ودر برخی از موارد در کانال های گالوانیزه با ابعاد بزرگ نیاز به ماشین آلاتی نظیر جرثقیل وتجهیزاتی مانند دستگاه های برش میباشد اما در کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن وزن بسیار سبک تر،نیازی به ابزار خاص وماشین آلات سنگین نداشته وهمچنین برای پرسنل اجرایی از ایمنی بیشتری در قیاس با کانال های گالوانیزه برخوردار میباشند.
 • وزن : وزن کانال های از پیش عایق شده یک هفتم وزن کانال های گالوانیزه میباشد که در محاسبات بار سازه نیز موثر است.
 • هوا بندی : به دلیل استفاده از چسب های آنتی باکتریال فلنچ های مخصوص در کانالهای ازپیش عایق شده درز بندی کامل انجام شده واز اتلاف جریان هوای درون کانال جلوگیری مینماید
 • آلودگی صوتی : کانال های از پیش عایق شده به دلیل داشتن ضخامت عایق موجب دمپ صدا گردیده و نتیجتا آکوستیک صدا بوده وتا۲۰ دسیبل صدا را خنثی مینمایند،اما کانال های گالوانیزه علاوه بر انتقال صدا در قسمت های با زایده نیز تولیدآلودگی صوتی می نمایند.
 • بهداشت : در کانال های گالوانیزه به علت پروسه ساخت آن در گوشه های کانال محل رشد باکتری وقارچ میباشد در صورتی که در کانال های از پیش عایق شده به دلیل استفاده از آلومینیوم و یون نقره در ساخت آن در مقابل رطوبت نفوذ ناپذیر بوده واز رشد قارچ وباکتری جلوگیری مینماید.ایمنی : فوم پلی اورتان که از آن برای عایق کردن کانال های پیش عایق استفاده می شود،فاقد هر گونه مواد سمی از جمله CFC و HCFC بوده ودر هنگام آتش سوزی هیچ گونه گاز سمی تولید نمیگردد در صورتیکه انواع عایق های مورد استفاده مرسوم در کانال های گالوانیزه (مانند پشم سنگ،پشم شیشه وعایقهای الاستومری) علاوه بر سرطان زا بودن در هنگام آتش سوزی نیز گازهای سمی وخطرناکی نیز تولید مینمایند.


دریچه های توزیع هوا :

 • بطور کلی بمنظور توزیع و یا مکش مناسبتر هوا در اتاق یا فضای مورد تهویه ، از دریچه های توزیع یا مکش هوا استفاده می شود . با توجه به اینکه معمولاً سطح مقطع مفید دریچه ها بزرگتر از ابعاد شاخه کانال مربوطه می باشد در نتیجه طبیعتاً سرعت عبور هوا از دریچه کمتر از سرعت عبور هوا در کانال است ، توجه داشته باشید هرگونه تغییر در ابعاد کانال و اتصال دریچه به کانال باید به تدریج و حداکثر با زاویه 15 درجه گسترش پیدا نماید . در غیر اینصورت سرعت هوا در کانال و در وسط دریچه از حد مجاز فراتر رفته و برای ساکنین ایجاد صدای مغشوش و آلودگی صوتی می نماید . دریچه ها از نظر سطح مقطع به دو صورت گرد و چهارگوش بوده و از نظر جنس عمدتا از جنس فلز یا آلومینیوم می باشند . همچنین از انواع ساده و دمپردار برخوردار بوده که نوع دمپردار آن خود به دوصورت دمپر دستی و دمپر موتوری می باشد.

انواع دریچه های توزیع هوا :

 • دریچه های مشبک
 • دریچه های شکاف دار
 • دریچه های سقفی

 

دریچه های هوا مشبک :

اینگونه دریچه ها نسبتاً پره کوچکی دارند و نتیجه ی اثربخشی ناچیزی می توانند داشته باشند که موجب می شود از این نوع دریچه ها بیشتر به عنوان دریچه تخلیه یا برگشتی استفاده کنند . اما به ندرت برای دریچه ورودی هم استفاده می شوند.

 • دریچه با پره های میله ای شکل ثابت
 • دریچه با پره های میله ای شکل قابل تنظیم

 

دریچه های هوا شکاف دار :

این نوع دریچه ها ممکن است چندین شکاف گسترده داشته باشند و تا 10% سطح آزاد را شامل می شوند . کار آن شبیه دریچه های با پره میله ای شکل با همان cfm و فشار استاتیک است اما وزش آن به دلیل مکش بیشتر در دهانه خروجی ، کوتاهتر است و به دو مدل زیر تقسیم می شوند.

 • دریچه های خروجی پخش کن
 • دریچه های مکش داخلی

دریچه های سقفی :

دریچه های سقفی که گاهی چراغ اتاق را هم در آن ها جاسازی می کنند عمل توزیع هوا را از قسمت سقف سازه انجام می دهند. دریچه های سقفی به دو دسته تقسیم می شوند :

 • دریچه سقفی مشبک
 • دریچه سقفی سینی شکل


  سرعت های مندرج در این جدول بر اساس سطح مفید دریچه تعیین شده اند، یعنی سطحی که حاصلضرب ابعاد دریچه منهای سطوح تیغه های دریچه حاصل می آید.
  در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز، اطلاعات فنی و قیمت  تضمین شده انواع کانال و دریچه هوا، با گارانتی اصلی، جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.


کاربر گرامی : در صورت انجام خرید اینترنتی محصولات گروه کانال و دریچه هوا از سایت مرجع دماتجهیز، از امکان حمل رایگان و تحویل در مدت 6 ساعت کاری در تهران (و 2 روز کاری برای شهرستانها) برخوردار خواهید گردید. (دماتجهیز از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.)
 
بیشتر ببینید ، بهتر انتخاب کنید

بستن
بیشتر
نمایش 1 - 6 از 6 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس محل نصب
بیشتر... کمتر
بر اساس شکل
بیشتر... کمتر

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر