تماس با دماتجهیز

شماره حساب های دماتجهیز :

کاربران، کارشناسان و خریداران گرامی :

هرگونه واریز وجه به حساب دماتجهیز، فقط با شماره حساب های زیر معتبر می باشد.