عايق حرارتی و برودتی Kaiflex

2 محصول وجود دارد

برای تعیین ضخامت عایق حرارتی مورد نیاز در تاسیسات ساختمان عوامل مختلفی از جمله اختلاف دمای سیال نسبت به محیط، ضریب انتقال حرارت عایق، نوع و روکش عایق و .... موثر است.
چنانچه برای جداره های ساختمان عایق کاری لازم باشد، جهت جلوگیری از پدیده میعان (بین دیوار و عایق) ابتدا لازم است دمای هوای مرطوب محل با جداول عایق مربوطه بررسی شوند.

W/m.² ˚C)/5.678264 = B.T.U./ft.²˚F)
 1B.T.U. In./ hr. Ft.² ˚F= 0.1442 W/mK    1B.T.U. /hr.Ft²= 3.155 W/M.²1
1Kj/M2 =0.0881B.T.U/F
 1B.T.U. /Lb. ˚F= 4.187 KJ/ K
نمایش 1 - 2 از 2 مورد

دسته بندی

براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر