زنت سارآفرین

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. زنت (Zent) دستگاهي است كه در تابستان هواي بيرون را دریافت نموده و از لابه لاي پوشالهاي مرطوب عبور ميدهد و پس از خنك شدن هوا (مانند كولر آبي ) توسط كانالهاي اجرا شده به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مي نماييد و در زمستانها هواي داخل ساختمان را دریافت و از لابه لاي كويل هاي آبگرم بالاي دستگاه عبور داده و هواي گرم را به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مينمايد.
  2.  محل نصب اين دستگاه در داخل ساختمان و در فضايي كوچك كه داراي پنجره ايي مناسب و قابل بسته شدن (در زمستان)که امکان دریافت هواي آزاد داشته باشد، مي باشد.
  3.  لوله هاي ارتباطي دستـگاه زنت با سيستم تاسيسات سـاختمان عبارت است از :   يك جفت لوله رفت و برگشت آبگرم از ديگ شوفاژ و يك انشعاب آب سرد مصرفي از سيستم آب مصرفي وهمچنين يك كانال توزيع هوا كه از بالاي دستگاه تا فضاهاي داخلي ساختمان ادامه دارد.

 

دسته بندی