پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM نمایش بزرگتر

پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM

GRUNDFOS PUMPS

جدید

قیمت برای شما :

21,255,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

 1.  پمپ های آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM  کاربردهایی از جمله مواردزیر را شامل میشوند:
  • تقویت فشار 
  • پمپاژ آب مصرفی 
  • مصارف آتشنشانی 
  • پرکن مخازن و برج ها

  گرانفوس-کارخانه

 2. پمپ های آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM دارای هد بالا بوده و قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع حداکثر را شامل میباشند.

 3. پمپ های آب رسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM ساخت کشور دانمارک و شامل یکسال گارانتی میباشند.

 4.  الکترو پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس دارای پایه از جنس چدن و پروانه از جنس استیل میباشد.

 5. دیاگرام انتخاب پمپ هاي  آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است .

 6. قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر فوق ارائه گردیده است.
براساس نوعپمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM

پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM

 

 

مدلاتصالاتفازقدرت موتورM³/Hولتاژهد Mدور موتور rpmقیمت
خروجیورودیKW
 CM 1-51
1
 تک فاز 0.5 2.3 1*230 40290011,401,000 
CM 1-60.5  2.3 47 12,142,000 
CM 1-7 0.5  2.3 56 13,728,000 
CM 1-8 0.67  2.3 62.5 15,106,000 
CM 3-4 0.5  28 11,024,000 
CM 3-5 0.5  42 11,765,000 
CM 3-6 0.67  52 13,611,000 
CM 3-7 0.9  60 16,965,000 
CM 3-8 0.9  70 19,968,000 
CM 5-4 1


1 1/4

0.67  35 12,116,000 
CM 5-5  0.67 44.5 16,874,000 
CM 5-6
0.9  54 23,665,000 
CM 5-7 1.3  6527,469,000 
CM 10-3 1 1/2  1 1/21.3  14 45 31,655,000 
مدلاتصالاتفازقدرت موتورM³/Hولتاژهد Mدور موتور rpmقیمت
خروجیورودیKW
 cm 10-4
 1 1/2
 1 1/2

   3 فاز

3.2 143*23053.9 2900     31,785,000
cm 10-53.21465.537,583,000
cm 15-2   22  2.2213536,088,000
cm 15-342144.641,873,000
cm 5-45.82958.744,044,000
cm 25-22  2   4293742,822,000
cm 25-35.8295553,014,000
cm 25-47.42963.164,701,000
مدلاتصالاتفازقدرت موتورM³/Hولتاژهد Mدور موتور rpmقیمت
خروجیورودیKW
 CM-G 1-4 11   3 فاز   0.462.33*230      322900      21,255,000
CM-G 1-5 110.462.34022,607,000
CM-G  1-6110.462.34723,179,000
CM-G  1-7  110.652.3 56 25,194,000
CM-G  3-4110.46427.421,541,000
CM-G  3-511 0.65434.522,425,000
CM-G 3-7 110.946026,455,000
CM-G  5-41/4 11/4 1  3 فاز
      
0.84 6        3*23030.7   2900   24,154,000
CM-G  5-7 1/4 11/4 11.366534,619,000
CM-G  10-3 1/2 11/2 12.2143837,219,000
CM-G  10-4 1/2 1 1/2 13.21453.949,244,000
CM-G  15-222 2.22126.849,374,000
CM-G  15-3 22421 44.657,135,000
CM-G 25-2224293764,740,000
CM-G 25-3 225.8295580,327,000

 

مدلقطرانش inقدرت الکتروموتور kwدبیG.P.Mهد (ft)HZФVدور موتور RPMقیمت
NB 32-125.1/100"¼10.756632.55034002900استعلامی
NB 32-125.1/110"¼11.174.438.75034002900استعلامی
NB 32-125.1/121"¼11.586.751.55034002900استعلامی
NB 32-125.1/140"¼12.210374.25034002900استعلامی
NB 32-125/115 "¼11.199.942.75034002900استعلامی
NB 32-125/130 "¼12.211261.75034002900استعلامی
NB 32-125/142"¼1312477.45034002900استعلامی
NB 32-160.1/139"¼11.571.855.85034002900استعلامی
NB 32-160.1/155"¼12.284.173.25034002900استعلامی
NB 32-160.1/169"¼139694.55034002900استعلامی
NB 32-160.1/177"¼1494.71145034002900استعلامی
NB 32-160/139 "¼12.210265.35034002900استعلامی
NB 32-160/151"¼1311180.45034002900استعلامی
NB 32-160/163"¼1412994.55034002900استعلامی
NB 32-160/177 "¼15.51461155034002900استعلامی
NB 32-200.1/172"¼1380.190.95034002900استعلامی
NB 32-200.1/188"¼1488.51165034002900استعلامی
NB 32-200.1/205"¼15.598.21455034002900استعلامی
NB 32-200.1/207"¼17.51001505034002900استعلامی
NB 32-200/176"¼1412298.45034002900استعلامی
NB 32-200/190"¼15.51361265034002900استعلامی
NB 32-200/206"¼17.5159155503400290084,279,000
NB 32-200/219"¼1111771775034002900استعلامی
NB 32-250/199"¼15.583.21385034002900استعلامی
NB 32-250/219"¼17.595.51675034002900استعلامی
NB 32-250/244"¼1111112145034002900استعلامی
NB 32-250/262"¼1151182585034002900استعلامی
مدلقطرانش inقدرت الکتروموتور kwدبیG.P.Mهد (ft)HZФVدور موتور RPMقیمت
NB 40-125/105"½11.517330.85034002900استعلامی
NB 40-125/116"½12.2178435034002900استعلامی
NB 40-125/127"½1320753.55034002900استعلامی
NB 40-125/139"½1422366.95034002900استعلامی
NB 40-125/142"½15.522872.25034002900استعلامی
NB 40-160/144"½1415681.75034002900استعلامی
NB 40-160/158"½15.51731035034002900استعلامی
NB 40-160/172"½17.51931275034002900استعلامی
NB 40-160/177"½1112021365034002900استعلامی
NB 40-200/172"½15.51879715034002900استعلامی
NB 40-200/188"½17.52131195034002900استعلامی
NB 40-200/206"½1112451475034002900100,802,000
NB 40-200/219"½1152651705034002900استعلامی
NB 40-250/211"½1112201695034002900استعلامی
NB 40-250/230"½1152542005034002900استعلامی
NB 40-250/245"½1192852465034002900استعلامی
NB 40-250/255"½1222882565034002900استعلامی
NB 40-250/260"½1302952705034002900استعلامی
مدلقطرانش inقدرت الکتروموتور kwدبیG.P.Mهد (ft)HZФVدور موتور RPMقیمت
NB 50-125/1112327137.45034002900استعلامی
NB 50-125/1212430647.25034002900622,050,000
NB 50-125/13525.533362.75034002900استعلامی
NB 50-125/14427.535774.55034002900استعلامی
NB 50-160/13625.530667.9503400290074,269,000
NB 50-160/15027.534184.6503400290081,588,000
NB 50-160/1672113891095034002900استعلامی
NB 50-160/1772154161285034002900110,006,000
NB 50-200/1812113101265034002900استعلامی
NB 50-200/1982153571515034002900استعلامی
NB 50-200/210218.53901735034002900123,344,000
NB 50-200/2192224111905034002900استعلامی
NB 50-250/2052153101545034002900استعلامی
NB 50-250/222218.53221895034002900استعلامی
NB 50-250/233222  5034002900استعلامی
NB 50-250/254230  5034002900استعلامی
NB 50-250/263237  5034002900استعلامی
مدلقطرانش inقدرت الکتروموتور kwدبیG.P.Mهد (ft)HZФVدور موتور RPMقیمت
NB 65-125/1202438140.75034002900استعلامی
NB 65-125/12725.547448.2503400290074,789,000
NB 65-125/13727.5508625034002900استعلامی
NB 65-125/14421155568.25034002900استعلامی
NB 65-160/143"½27.545067.95034002900استعلامی
NB 65-160/157"½21150186.65034002900107,952,000
NB 65-160/173"½2155631115034002900استعلامی
NB 65-160/177"½218.55811195034002900122,681,000
NB 65-200/162"½21139399.45034002900استعلامی
NB 65-200/177"½2154451235034002900استعلامی
NB 65-200/190"½218.54851415034002900استعلامی
NB 65-200/198"½2225171565034002900147,563,000
NB 65-200/217"½2305851995034002900استعلامی
NB 65-200/219"½2375942015034002900استعلامی
NB 65-250/223"½2305421955034002900استعلامی
NB 65-250/238"½2375902235034002900استعلامی
NB 65-250/251"½2456382535034002900استعلامی
NB 65-250/269"½2556892915034002900استعلامی
NB 65-250/270"½2757072935034002900استعلامی
مدلقطرانش inقدرت الکتروموتور kwدبیG.P.Mهد (ft)HZФVدور موتور RPMقیمت
NB 80-160/14731171855.85034002900استعلامی
NB 80-160/15131579770.95034002900استعلامی
NB 80-160/161318.584184.35034002900استعلامی
NB 80-160/16732287892.95034002900استعلامی
NB 80-160/1773309361105034002900استعلامی
NB 80-200/1713227041045034002900استعلامی
NB 80-200/1883308011335034002900استعلامی
NB 80-200/2003378771525034002900استعلامی
NB 80-200/2113459381765034002900استعلامی
NB 80-200/22235510001975034002900استعلامی
NB 80-250/2203458231985034002900استعلامی
NB 80-250/234355891

224

5034002900استعلامی
NB 80-250/25737510202765034002900استعلامی
NB 80-250/27039011003075034002900استعلامی
Path: > > > پمپ آبرسانی افقی طبقاتی گراندفوس سری CM