پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو نمایش بزرگتر

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

wilo

جدید

این محصول در انبار موجود نیست

قیمت برای شما :

44,670,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

  1. پمپ آبرسانی -طبقاتی عمودی ویلو قابلیت پمپاژ آب سرد/گرم  را دارا می باشد و جهت تامین اتوماتیک آب مصرفی از شبکه آب شهری یا مخزن آب شرب مورد استفاده قرار می گیرند. 

  2. پمپ آبرسانی طبقاتی ویلو کاربردهای مختلفی از جمله : 1. سیستم های آتش نشانی  2. سیستم های سرمایشی / گرمایشی و سایر  سرویسهای آب رسانی را دارا میباشند. 

  3. قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

براساس نوعپمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

 پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 114-1.5/2"11/11/511838032900 44,670,000
MVI 118-2.2/2"11/5213838032900 47,460,000
MVI 208-1.5/2"11/12/5703803290037,707,000
MVI 210-1.5/2"11/32983803290038,817,000
MVI 214-2.2/2"1231153803290044,238,000
MVI 217-3/21"2/541103803290051,560,000
MVI 220-4/2"13/5413038032900 58,309,000
MVI 405-1.1/2"¼1152538032900 32,862,000
MVI 407-1.5/2"¼11/555038032900 37,856,000
MVI 410-2.2/2"¼125803803290040,657,000
MVI 412-3/2"¼12/551003803290049,497,000
MVI 414-3/2"¼12/541303803290051,550,000
MVI 417-4/2"¼13317038032900 52,929,000
MVI 419-4/2"¼12/5220038032900 58,292,000
MVI 806-2.2/2 "½1 28503803290043,111,000
MVI 807-3/2 "½1 26703803290048,855,000
MVI 810-4/2 "½1 361103803290054,803,000
MVI 811-4/2 "½1 3612038032900 55,914,000
مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 814-5.5/2 "½1 4/561503803290060,021,000
MVI 817-7.5/2 "½1 5618038032900 77,930,000
MVI 819-7.5/2 "½1 542103803290079,344,000
MVI 160/6-4/2"2310403803290058,375,000
MVI 1607/6-5.5/2"2410753803290063,034,000
MVI 1608/6-5.5/2"2410803803290064,389,000
MVI 1609/6-7.5/22"5101003803290083,297,000
MVI 1611/6-7.5/2"27151003803290088,334,000
MVI 1609-11/2"25/5151253803290088,757,000
MVI 1610-11/2"2101514038032900 89,246,000
MVI 1612-15/2"2101517038032900113,015,000
MVI 1614-15/2"2101022038032900 117,261,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
RS 25/6 130"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 25/6 180"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180"¼1390.512220-1-502550 3,000,000
RS 25/6 130 IND"1---------220-1-5022502,700,000
RS 25/6 180 IND"1---------220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180 IND"¼1---------220-1-5025503,000,000
TOP-RL 25/7.5"¼1801.110220-1-5024205,340,000
TOP-RL 30/4"¼1701.110220-1-5026605,200,000
TOP-RL 30/6.5"¼11001.115220-1-502160 5,650,000
TOP-RL 40/4"¼1701.110220-1-502660 6,905,000
TOP-S 30/71¼"900.718.5220-1-5026006,170,000
TOP-S 40/10"½1350229220-1-50285018,520,000
TOP-S 40/15"½1570245220-1-50280024,480,000
TOP-S 30/10"½1---0.718220-1-50260011,630,000
TOP-S 40/7"½1---229220-1-50285013,920,000
TOP-S 50/4"2180214220-1-502650 14,550,000
TOP-S 50/7"23503.517.5220-1-50285019,355,000
TOP-S 50/10"24503.524.5220-1-502700 19,700,000
TOP-S 50/15"211003.544380-3-50280024,400,000
TOP-S 65/151½"13003.543380-3-50285031,900,000
TOP-S 65/13"½1---3.543380-3-50285024,450,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 32/100-0.55/2"¼15501.535220-1-50290023,635,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5220-1-50290022,294,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5380-3-502900 20,138,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539220-1-50290025,607,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539380-3-50290020,560,000
IPL 40/120-1.5/2"½115003.558380-3-50290023,293,000
IPL 40/130-2.2/2"½122003.570380-3-502900 25,840,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5220-1-50290025,899,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5380-3-50290023,158,000
IPL 50/130-2.2/2"222003.558380-3-50290028,105,000
IPL 50/140-3/2"230003.571.5380-3-50290031,728,000
IPL 50/155-4/2"240003.588380-3-50290048,410,000
IPL 65/115-1.5/2"½11500739380-3-502900 25,716,000
IPL 65/140-4/2"½14000769380-3-502900 36,225,000
IPL 65/165-5.5/2"½14000769380-3-502900 61,299,000
IPL 80/115-2.2/2"32200747380-3-50290028,093,000
IPL 50/130-0.37/4"23703.514380-3-50145024,165,000
IPL 65/160- 0.55/4"25503.522380-3-501450 26,232,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 65/160-1.1/4"½115003.524380-3-50145026,448,000
IPL 80/160-1.5/4"315003.524380-3-50145033,471,000
IPL 32/90 -0.37/2"¼150 -220-502900 22,498,000
IPL 50/120-1.5/2"2380-3-502900 23,762,000
IPL 50/165 -5.5/2"2380-3-50290060,276,000
IPL 50/175 -7.5/2"2380-3-502900 62,983,000
IPL 65/120 -2.2/2"½1380-3-502900 26,703,000
IPL 65/130 -3/2"½2380-3-502900 29,160,000
IPL 65/175 -7.5/2"½2380-3-50290064,025,000
IPL 80/130 -3/2"3380-3-50290030,256,000
IPL 80/140 -4/2"3380-3-50290036,986,000
IPL 80/155 -7.5/2"3380-3-50290059,456,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
SALMSON NXL 33-25"1220-1-50سه دور2,411,000
SALMSON NXL 53-32"¼1220-1-50سه دور 2,698,000
NFSL 12/5 HE-3"3/4220-1-50سه دور2,410,000
NFSL 12/6 HEP-3"3/4220-1-50سه دور2,588,000
الکترو پمپ خودمکش WILO
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
JET FWJ 202
"1220-1-5025507,353,000
JET FWJ 203
"1220-1-5025507,673,000
Path: > > > پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو