پمپ سیرکولاتور خطی ویلوWILO نمایش بزرگتر

پمپ سیرکولاتور خطی ویلوWILO

wilo

جدید

قیمت برای شما :

2,700,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

1- کلیه پمپ های سیرکولاتور ویلوwilo قابلیت پمپاژ آب گرم / سرد بدون مواد سایند را دارا میباشند و کاربردهایی از جمله موارد زیر را دارا میباشند:  

   قابلیت استفاده در سیستم های گرمایشی

   قابلیت استفاده در سیستم های تهویه مطبوع 

   قابلیت استفاده در سیستم های سرمایشی

   و فرآیندهای صنعتی 
2-کلیه پمپ های سیرکولاتور ویلو دارای بدنه از جنس چدن بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.

3-برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
4-برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .
5-محاسبه وانتخاب پمپ سیرکولاتوربرای سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها باید فقط توسط مهندسین با تجربه تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.-

براساس نوعخطی

نوشتن نقد و نظر

پمپ سیرکولاتور خطی ویلوWILO

پمپ سیرکولاتور خطی ویلوWILO

مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
RS 25/6 130"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 25/6 180"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180"¼1390.512220-1-502550 3,000,000
RS 25/6 130 IND"1---------220-1-5022502,700,000
RS 25/6 180 IND"1---------220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180 IND"¼1---------220-1-5025503,000,000
TOP-RL 25/7.5"¼1801.110220-1-5024205,340,000
TOP-RL 30/4"¼1701.110220-1-5026605,200,000
TOP-RL 30/6.5"¼11001.115220-1-502160 5,650,000
TOP-RL 40/4"¼1701.110220-1-502660 6,905,000
TOP-S 30/71¼"900.718.5220-1-5026006,170,000
TOP-S 40/10"½1350229220-1-50285018,520,000
TOP-S 40/15"½1570245220-1-50280024,480,000
TOP-S 30/10"½1---0.718220-1-50260011,630,000
TOP-S 40/7"½1---229220-1-50285013,920,000
TOP-S 50/4"2180214220-1-502650 14,550,000
TOP-S 50/7"23503.517.5220-1-50285019,355,000
TOP-S 50/10"24503.524.5220-1-502700 19,700,000
TOP-S 50/15"211003.544380-3-50280024,400,000
TOP-S 65/151½"13003.543380-3-50285031,900,000
TOP-S 65/13"½1---3.543380-3-50285024,450,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 32/100-0.55/2"¼15501.535220-1-50290023,635,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5220-1-50290022,294,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5380-3-502900 20,138,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539220-1-50290025,607,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539380-3-50290020,560,000
IPL 40/120-1.5/2"½115003.558380-3-50290023,293,000
IPL 40/130-2.2/2"½122003.570380-3-502900 25,840,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5220-1-50290025,899,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5380-3-50290023,158,000
IPL 50/130-2.2/2"222003.558380-3-50290028,105,000
IPL 50/140-3/2"230003.571.5380-3-50290031,728,000
IPL 50/155-4/2"240003.588380-3-50290048,410,000
IPL 65/115-1.5/2"½11500739380-3-502900 25,716,000
IPL 65/140-4/2"½14000769380-3-502900 36,225,000
IPL 65/165-5.5/2"½14000769380-3-502900 61,299,000
IPL 80/115-2.2/2"32200747380-3-50290028,093,000
IPL 50/130-0.37/4"23703.514380-3-50145024,165,000
IPL 65/160- 0.55/4"25503.522380-3-501450 26,232,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 65/160-1.1/4"½115003.524380-3-50145026,448,000
IPL 80/160-1.5/4"315003.524380-3-50145033,471,000
IPL 32/90 -0.37/2"¼150 -220-502900 22,498,000
IPL 50/120-1.5/2"2380-3-502900 23,762,000
IPL 50/165 -5.5/2"2380-3-50290060,276,000
IPL 50/175 -7.5/2"2380-3-502900 62,983,000
IPL 65/120 -2.2/2"½1380-3-502900 26,703,000
IPL 65/130 -3/2"½2380-3-502900 29,160,000
IPL 65/175 -7.5/2"½2380-3-50290064,025,000
IPL 80/130 -3/2"3380-3-50290030,256,000
IPL 80/140 -4/2"3380-3-50290036,986,000
IPL 80/155 -7.5/2"3380-3-50290059,456,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
SALMSON NXL 33-25"1220-1-50سه دور2,411,000
SALMSON NXL 53-32"¼1220-1-50سه دور 2,698,000
NFSL 12/5 HE-3"3/4220-1-50سه دور2,410,000
NFSL 12/6 HEP-3"3/4220-1-50سه دور2,588,000
الکترو پمپ خودمکش WILO
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
JET FWJ 202
"1220-1-5025507,353,000
JET FWJ 203
"1220-1-5025507,673,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
RS 25/6 130"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 25/6 180"1390.512220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180"¼1390.512220-1-502550 3,000,000
RS 25/6 130 IND"1---------220-1-5022502,700,000
RS 25/6 180 IND"1---------220-1-5025502,700,000
RS 30/6 180 IND"¼1---------220-1-5025503,000,000
TOP-RL 25/7.5"¼1801.110220-1-5024205,340,000
TOP-RL 30/4"¼1701.110220-1-5026605,200,000
TOP-RL 30/6.5"¼11001.115220-1-502160 5,650,000
TOP-RL 40/4"¼1701.110220-1-502660 6,905,000
TOP-S 30/71¼"900.718.5220-1-5026006,170,000
TOP-S 40/10"½1350229220-1-50285018,520,000
TOP-S 40/15"½1570245220-1-50280024,480,000
TOP-S 30/10"½1---0.718220-1-50260011,630,000
TOP-S 40/7"½1---229220-1-50285013,920,000
TOP-S 50/4"2180214220-1-502650 14,550,000
TOP-S 50/7"23503.517.5220-1-50285019,355,000
TOP-S 50/10"24503.524.5220-1-502700 19,700,000
TOP-S 50/15"211003.544380-3-50280024,400,000
TOP-S 65/151½"13003.543380-3-50285031,900,000
TOP-S 65/13"½1---3.543380-3-50285024,450,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 32/100-0.55/2"¼15501.535220-1-50290023,635,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5220-1-50290022,294,000
IPL 40/90-0.37/2"½13701.523.5380-3-502900 20,138,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539220-1-50290025,607,000
IPL 40/115-0.55/2"½15501.539380-3-50290020,560,000
IPL 40/120-1.5/2"½115003.558380-3-50290023,293,000
IPL 40/130-2.2/2"½122003.570380-3-502900 25,840,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5220-1-50290025,899,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5380-3-50290023,158,000
IPL 50/130-2.2/2"222003.558380-3-50290028,105,000
IPL 50/140-3/2"230003.571.5380-3-50290031,728,000
IPL 50/155-4/2"240003.588380-3-50290048,410,000
IPL 65/115-1.5/2"½11500739380-3-502900 25,716,000
IPL 65/140-4/2"½14000769380-3-502900 36,225,000
IPL 65/165-5.5/2"½14000769380-3-502900 61,299,000
IPL 80/115-2.2/2"32200747380-3-50290028,093,000
IPL 50/130-0.37/4"23703.514380-3-50145024,165,000
IPL 65/160- 0.55/4"25503.522380-3-501450 26,232,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 65/160-1.1/4"½115003.524380-3-50145026,448,000
IPL 80/160-1.5/4"315003.524380-3-50145033,471,000
IPL 32/90 -0.37/2"¼150 -220-502900 22,498,000
IPL 50/120-1.5/2"2380-3-502900 23,762,000
IPL 50/165 -5.5/2"2380-3-50290060,276,000
IPL 50/175 -7.5/2"2380-3-502900 62,983,000
IPL 65/120 -2.2/2"½1380-3-502900 26,703,000
IPL 65/130 -3/2"½2380-3-502900 29,160,000
IPL 65/175 -7.5/2"½2380-3-50290064,025,000
IPL 80/130 -3/2"3380-3-50290030,256,000
IPL 80/140 -4/2"3380-3-50290036,986,000
IPL 80/155 -7.5/2"3380-3-50290059,456,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
SALMSON NXL 33-25"1220-1-50سه دور2,411,000
SALMSON NXL 53-32"¼1220-1-50سه دور 2,698,000
NFSL 12/5 HE-3"3/4220-1-50سه دور2,410,000
NFSL 12/6 HEP-3"3/4220-1-50سه دور2,588,000
الکترو پمپ خودمکش WILO
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
JET FWJ 202
"1220-1-5025507,353,000
JET FWJ 203
"1220-1-5025507,673,000
Path: > > > پمپ سیرکولاتور خطی ویلوWILO