ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی نمایش بزرگتر

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی

تهویه سپهر

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

  1. ایرواشرهای آپارتمانی  تهویه سپهر فوق دارای کویل3 و 4 ردیفه گرمایی از لوله های مسی 3/8اینچ و 14فین در اینچ می باشند.در تابستان هوای تازه ورودی پس از رطوبت زنی، جهت خنک نمودن محیط آپارتمان تامین می گردد.
  2. قیمت انواع ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام  قیمت خواهد شد.
  3. ابعاد ایرواشر ها در ردیفهای 5 و6 با توجه به ابعاد مورد نیاز در پروژه بصورت خاص طراحی می شود.
  4. ایرواشرهای آپارتمانی شرکت تهویه سپهر دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات بعد از فروش می باشند .
براساس نوعآپارتمانی

نوشتن نقد و نظر

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی

مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور فن HPتعداد فن و دریچه های خروج هوافشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایشkcal/hقطر لوله های آب گرم ورودی و خروجی کویلقطرانشعاب لوله آب مصرفی Inchحداقل ابعاد ایرواشر (cm)قیمت(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001.1510.530251500013/41608080استعلامی
300030001.310.74035250001.1/43/41709080استعلامی
450045001.510.84742375001.1/43/417011090استعلامی
600060002.621.43540500001.1/23/4199160100استعلامی
900090003.932.135407500021---------استعلامی
12000120005.242.8354010000021---------استعلامی
مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور فن HPتعداد فن و دریچه های خروج هوافشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایشkcal/hقطر لوله های آب گرم ورودی و خروجی کویلقطرانشعاب لوله آب مصرفی Inchحداقل ابعاد ایرواشر (cm)قیمت(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001.1510.530251500011/28065180استعلامی
300030001.310.74035250001.1/41/29080195استعلامی
450045001.510.84742375001.1/41/211090195استعلامی
600060002.621.43540500001.1/21/216090195استعلامی
900090003.932.135407500021---------استعلامی
12000120005.242.8354010000021---------استعلامی
Path: > > > ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر بامی با کویل حرارتی