ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی Expand

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی

تهویه سپهر

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

قیمت انواع ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام  قیمت خواهد شد.

براساس نوعآپارتمانی

نوشتن نقد و نظر

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی

ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی

مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور فن HPتعداد فن و دریچه های خروج هوافشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایشkcal/hقطر لوله های آب گرم ورودی و خروجی کویلقطرانشعاب لوله آب مصرفی Inchحداقل ابعاد ایرواشر (cm)قیمت(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001.1510.530251500011/28065180استعلامی
300030001.310.74035250001.1/41/29080195استعلامی
450045001.510.84742375001.1/41/211090195استعلامی
600060002.621.43540500001.1/21/216090195استعلامی
900090003.932.135407500021---------استعلامی
12000120005.242.8354010000021---------استعلامی
مدلحجم هوادهی C.F.Mقدرت موتور KWفشار استاتیکی فن IN/H2Oابعاد خروجی هواCMحداکثر قدرت گرمایش kcal/hابعاد خروجی هواCMابعاد دستگاهcmقیمت
(ريال)
عرضارتفاعطولعرضارتفاع
200020001/150/53025125003/480115180استعلامی
300030001/150/53025125003/480115180استعلامی
450045001/50/84742300001110140195استعلامی
600060002/61/43540400001.1/4160140195استعلامی
900090003/92/13540700001.1/2---------استعلامی
12000120005/22/83540750001.1/2---------استعلامی
Path: > > > ايرواشر آپارتمانی تهویه سپهر ایستاده با کویل حرارتی