سوپر اکسیدایزر آب استخر امنی نمایش بزرگتر مقایسه

سوپر اکسیدایزر آب استخر امنی

OMNI

جدید


تعداد :
قیمت برای شما :

1,000,000 ریال

  1. مشخصات کلی عدم افزایش کلر باقیمانده در آب استخر
  2. مشخصات کلی ایجاد شوک ضدعفونی سریع
  3. مشخصات کلی از بین بردن مواد آلی
  4. مشخصات کلی از بین بردن کلرامین
  5. مشخصات کلی قابلیت شنا در استخر تنها پس از 15 دقیقه پس از استفاده
  6. مشخصات کلی وزن هر بسته: 454 گرم (1 پوند)