پیشنهاد ویژه افزایش دهنده PH آب استخر امنی نمایش بزرگتر مقایسه

افزایش دهنده PH آب استخر امنی

OMNI

جدید

قیمت : 1,640,000 ریال

تخفیف :  100,000 ریال


تعداد :
قیمت برای شما :

1,540,000 ریال

  1. مشخصات کلی افرایش PH
  2. مشخصات کلی قابل استفاده در تمامی انواع استخرها
  3. مشخصات کلی پیشگیری از خوردگی تجهیزات به دلیل PH پایین