چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم نمایش بزرگتر

چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم

Sanyo

جدید

فعلا ناموجود است. لطفا از طریق لیست منو بالای صفحه، از محصولات مشابه دیدن فرمائید.

  1. دمای آب سرد  خروجی و برگشتی  به  چیلرهای جذبی فوق به ترتیب 7 و 12 درجه سانتی گراد می باشد.
  2. دمای آب خنک  ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای کلیه چیلرهای جذبی سانیو به ترتیب ˚ 32و˚ 37.5 سانتی گراد می باشد.
  3. دمای آب گرم ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای کلیه چیلرهای جذبی سانیو  به ترتیب ˚ 56.6و˚ 60 سانتی گراد می باشد.
  4. ضریب رسوب گذاری در مدار اوپراتور و کندانسور چیلر 0.000086m²k/kw می باشد.
  5. میزان مصرف گاز بر اساس ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی معادل  11000kcal  برآورد می گردد.
  6. شرایط NTP:درجه حرارت گاز مصرفی0˚سانتیگراد در فشار 0.33 بار.
  7. آب سرد  و گرم از مسیری یکسان تامین می گردند.
  8. چیلرهای جذبی شعله مستقیم  فوق جهت استفاده در پروژه های مسکونی و تجاری و اداری و صنعت مناسب می باشند.
  9. چیلرهای جذبی سانیو دارای سه سال گارانتی و 30 سال خدمات پس از فروش می باشند.
  10. قیمت انواع چیلرهای جذبی سانیو پس ازدرخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، از شرکت مربوطه استعلام گردیده و متعاقباً اعلام  قیمت خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

چیلرهای جذبی ابارا-شعله مستقیمRCDسریN

مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-01 30 360.000 80 160 112 1.3 209 112 188 --- استعلامی
LCC-02 40 480,000 106.5 213 150 1.3 209 112 188 2,700 استعلامی
LCC-03 50 600,000 132 279 187 1.3 259 112 188 3,100 استعلامی
LCC-11 75 900,000 200 400 281.2 1.3 272 128 215 4,100 استعلامی
LCC-12 90 1,080,000 239 479 337 1.3 272 128 215 4,300 استعلامی
LCC-13 110 1,320,000 293 589 4124 2 374 128 215 5,300 استعلامی
LCC-14 135 1,620,000 360 721 506 2 374 128 215 5,700 استعلامی
LCC-21 155 1,860,000 412 827 580 2 384 144 234 6,900 استعلامی
LCC-22 180 2,160,000 480 963 673 2 384 144 234 7,200 استعلامی
LCC-23 210 2,520,000 559 1122 787 3.3 488 144 234 8,400 استعلامی
LCC-24 240 2,880,000 639 1280 902 3.3 488 144 234 8,900 استعلامی
LCC-31 270 3,240,000 718 1443 1012 3.5 498 152 263 10,600 استعلامی
LCC-32 300 3,600,000 797 1602 1126 3.5 498 152 263 11,100 استعلامی
LCC-41 335 4,020,000 894 1791 1254 3.5 504 164 289 12,900 استعلامی
LCC-42 375 4,500,000 1000 2002 1408 4 504 164 289 13,400 استعلامی
LCC-51 420 5,040,000 1117 2244 1694 4 522 202 325 19,100 استعلامی
LCC-52 470 5,640,000 1250 2513 1760 4 576 202 325 20,700 استعلامی
LCC-53 525 6,300,000 1400 2803 1967 4 626 202 325 21,800 استعلامی
مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-61 600 7,200,000 1598 3204 2249 6.7 563 244 378 29,400 استعلامی
LCC-62 675 8,100,000 1795 3604 2530 6.7 613 244 378 31,400 استعلامی
LCC-63 6750 9,000,000 1998 4005 2812 6.7 665 244 378 33,400 استعلامی
LCC-71 827 9,924,000 2200 4419 3098 9.6 653 265 400 39,500 استعلامی
LCC-72   10,800,000 2394 4804 3375 9.6 706 265 400 41,600 استعلامی
LCC-73 992 11,904,000 2640 5229 3719 9.6 755 265 400 44,000 استعلامی
LCC-81 1158 13,896,000 3080 4678 2200 9.6 694 282 406 45,000 استعلامی
LCC-82 1323 15,876,000 3521 5391 2552 9.6 444 282 406 48,000 استعلامی
LCC-83 1488 22,128,000 3961 6038 2847 20.5 847 295 412 54,000 استعلامی
LCC-84 1654 19,840,000 4401 6685 3147 20.5 947 295 412 60,000 استعلامی
مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-01 30 360.000 80 160 112 1.3 209 112 188 --- استعلامی
LCC-02 40 480,000 106.5 213 150 1.3 209 112 188 2,700 استعلامی
LCC-03 50 600,000 132 279 187 1.3 259 112 188 3,100 استعلامی
LCC-11 75 900,000 200 400 281.2 1.3 272 128 215 4,100 استعلامی
LCC-12 90 1,080,000 239 479 337 1.3 272 128 215 4,300 استعلامی
LCC-13 110 1,320,000 293 589 4124 2 374 128 215 5,300 استعلامی
LCC-14 135 1,620,000 360 721 506 2 374 128 215 5,700 استعلامی
LCC-21 155 1,860,000 412 827 580 2 384 144 234 6,900 استعلامی
LCC-22 180 2,160,000 480 963 673 2 384 144 234 7,200 استعلامی
LCC-23 210 2,520,000 559 1122 787 3.3 488 144 234 8,400 استعلامی
LCC-24 240 2,880,000 639 1280 902 3.3 488 144 234 8,900 استعلامی
LCC-31 270 3,240,000 718 1443 1012 3.5 498 152 263 10,600 استعلامی
LCC-32 300 3,600,000 797 1602 1126 3.5 498 152 263 11,100 استعلامی
LCC-41 335 4,020,000 894 1791 1254 3.5 504 164 289 12,900 استعلامی
LCC-42 375 4,500,000 1000 2002 1408 4 504 164 289 13,400 استعلامی
LCC-51 420 5,040,000 1117 2244 1694 4 522 202 325 19,100 استعلامی
LCC-52 470 5,640,000 1250 2513 1760 4 576 202 325 20,700 استعلامی
LCC-53 525 6,300,000 1400 2803 1967 4 626 202 325 21,800 استعلامی
مدل حد اکثر ظرفیت سرمایش دبی آبسرد chilld-gpm دبی آب خنک coolling-gpm دبی آب گرم Hot-gpm برق مصرفی KW ابعاد دستگاه(cm) وزن قیمت(ريال)
Ton BTU/hr طول عرض ارتفاع
LCC-61 600 7,200,000 1598 3204 2249 6.7 563 244 378 29,400 استعلامی
LCC-62 675 8,100,000 1795 3604 2530 6.7 613 244 378 31,400 استعلامی
LCC-63 6750 9,000,000 1998 4005 2812 6.7 665 244 378 33,400 استعلامی
LCC-71 827 9,924,000 2200 4419 3098 9.6 653 265 400 39,500 استعلامی
LCC-72   10,800,000 2394 4804 3375 9.6 706 265 400 41,600 استعلامی
LCC-73 992 11,904,000 2640 5229 3719 9.6 755 265 400 44,000 استعلامی
LCC-81 1158 13,896,000 3080 4678 2200 9.6 694 282 406 45,000 استعلامی
LCC-82 1323 15,876,000 3521 5391 2552 9.6 444 282 406 48,000 استعلامی
LCC-83 1488 22,128,000 3961 6038 2847 20.5 847 295 412 54,000 استعلامی
LCC-84 1654 19,840,000 4401 6685 3147 20.5 947 295 412 60,000 استعلامی
Path: > > > > چیلرهای جذبی سانیو - تک اثر آب گرم