پمپ آب استیل ایستاده اشپیک نمایش بزرگتر

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

اشپیک

جدید

فعلا ناموجود است. لطفا از طریق لیست منو بالای صفحه، از محصولات مشابه دیدن فرمائید.

  1. اعداد هد ودبی ارائه شده برای پمپهای فوق در محدوده راندمان حداکثر پمپ درنظر گرفته شده است
براساس نوع پمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدل قطر دهانه in قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
INV 2-30 1 0.37 2 23 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-50 1 0.55 2 39 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-70 1 0.75 2 50 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-90 1 1.10 2 69 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-110 1 1.1 2 80 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-150 1 1.1 2 111 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-180 1 2.2 2 140 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-230 1 3 2 172 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-250 1 3 2 190 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-50 1.1/4 0.75 4 38 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-70 1.1/4 1.1 4 53 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-180 1.1/4 3 4 134 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-250 1.1/4 4 4 186 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-40 1.1/2 1.5 10 32 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-50 1.1/2 2.2 10 41 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-60 1.1/2 2.2 10 50 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-70 1.1/2 3 10 60 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-80 1.1/2 3 10 68 380 3 50 2900 ناموجود
مدل قطر دهانه in قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
INV 10-90 1.1/2 4 10 79 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-100 1.1/2 4 10 88 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-140 1.1/2 5.5 10 118 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-200 1.1/2 7.5 10 175 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-40 2 4 18 44 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-50 2 5.5 18 56 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-60 2 5.5 18 65 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-70 2 7.5 18 78 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-80 2 7.5 18 88 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-140 2 15 18 155 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-160 2 15 18 185 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-30 2.1/2 5.5 32 40 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-40 2.1/2 7.5 32 58 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-50 2.1/2 11 32 72 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-70 2.1/2 15 32 102 380 3 50 2900 ناموجود
INV 45-30 3 11 45 54 380 3 50 2900 ناموجود
INV 45-40 3 15 45 73 380 3 50 2900 ناموجود
INV 65-80 4 22 65 75 380 3 50 2900 ناموجود
مدل قطر دهانه in قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
INV 2-30 1 0.37 2 23 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-50 1 0.55 2 39 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-70 1 0.75 2 50 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-90 1 1.10 2 69 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-110 1 1.1 2 80 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-150 1 1.1 2 111 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-180 1 2.2 2 140 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-230 1 3 2 172 380 3 50 2900 ناموجود
INV 2-250 1 3 2 190 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-50 1.1/4 0.75 4 38 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-70 1.1/4 1.1 4 53 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-180 1.1/4 3 4 134 380 3 50 2900 ناموجود
INV 4-250 1.1/4 4 4 186 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-40 1.1/2 1.5 10 32 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-50 1.1/2 2.2 10 41 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-60 1.1/2 2.2 10 50 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-70 1.1/2 3 10 60 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-80 1.1/2 3 10 68 380 3 50 2900 ناموجود
مدل قطر دهانه in قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
INV 10-90 1.1/2 4 10 79 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-100 1.1/2 4 10 88 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-140 1.1/2 5.5 10 118 380 3 50 2900 ناموجود
INV 10-200 1.1/2 7.5 10 175 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-40 2 4 18 44 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-50 2 5.5 18 56 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-60 2 5.5 18 65 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-70 2 7.5 18 78 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-80 2 7.5 18 88 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-140 2 15 18 155 380 3 50 2900 ناموجود
INV 18-160 2 15 18 185 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-30 2.1/2 5.5 32 40 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-40 2.1/2 7.5 32 58 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-50 2.1/2 11 32 72 380 3 50 2900 ناموجود
INV 32-70 2.1/2 15 32 102 380 3 50 2900 ناموجود
INV 45-30 3 11 45 54 380 3 50 2900 ناموجود
INV 45-40 3 15 45 73 380 3 50 2900 ناموجود
INV 65-80 4 22 65 75 380 3 50 2900 ناموجود