فروش اقساطی دماتجهیز

پمپ های تخلیه هرزآب و فاضلاب برجهای نیروگاهی و رودخانه HCP - سری L وLA نمایش بزرگتر

پمپ های تخلیه هرزآب و فاضلاب برجهای نیروگاهی و رودخانه HCP - سری L وLA

آهوان تک

جدید

فعلا ناموجود است. لطفا از طریق لیست منو بالای صفحه، از محصولات مشابه دیدن فرمائید.

تضمین بهترین قیمت گارانتی اصلی
روش های پرداخت روش های ارسال

خرید و تحویل کالا

  1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي فوق بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند.
براساس نوع پمپ لجن کش

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
L-62 6 1.5 20 120 2.1 380 3 50 1450 ناموجود
L-63 6 2.2 20 120 2.5 380 3 50 1450 ناموجود
L-200A 8 5.5 22 210 4 380 3 50 1450 ناموجود
L-250A 8 5.5 22 342 4 380 3 50 1450 ناموجود
L-300A 8 5.5 22 420 4.5 380 3 50 1450 ناموجود
LA-2250 22 37 --- 2400 3 380 3 50 --- ناموجود
LA-2250 22 37 --- 2800 3 380 3 50 --- ناموجود
LA-2260 22 45 --- --- --- 380 3 50 --- ناموجود
LA-2875 28 55 --- 3600 3.5 380 3 50 --- ناموجود
LA-28100 28 75 --- 4200 4 380 3 50 --- ناموجود
مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
A-05A 2 0.4 8 6 8 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-05A 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05AF 2 0.4 8 6 8 230 1 50 3000 ناموجود
A-05B 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05B 2 0.4 8 6 8 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-05BF 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05BF 2 0.4 8 6 8 230 1 50 3000 ناموجود
A-21 2 0.75 10 11 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-21 2 0.75 10 11 10 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-21F 2 0.75 10 11 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-21F 2 0.75 10 11 10 230 1 50 3000 ناموجود
A-31 3 0.75 10 18 6.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-31 3 0.75 10 18 6.5 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-31F 3 0.75 10 18 6.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-31F 3 0.75 10 18 6.5 230 1 50 3000 ناموجود
A-32T 3 1.5 11 24 12 380 3 50 3000 ناموجود
A-32T 3 1.5 11 24 12 230 1 50 3000 ناموجود
A-32TF 3 1.5 11 24 12 380 3 50 3000 ناموجود
مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
A-32TF 3 1.5 11 24 12 230 1 50 3000 ناموجود
A-23 2 2.2 11 12 24.5 230 1 50 3000 ناموجود
A-23 2 2.2 11 12 24.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-23F 2 2.2 11 12 24.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-33 3 2.2 11 24 16 230 1 50 3000 ناموجود
A-33 3 2.2 11 24 16 380 3 50 3000 ناموجود
A-33F 3 2.2 11 24 16 380 3 50 3000 ناموجود
A-43 4 2.2 11 24 10 230 1 50 3000 ناموجود
A-43 4 2.2 11 42 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-43F 4 2.2 11 42 10 380 3 50 3000 ناموجود
مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
L-62 6 1.5 20 120 2.1 380 3 50 1450 ناموجود
L-63 6 2.2 20 120 2.5 380 3 50 1450 ناموجود
L-200A 8 5.5 22 210 4 380 3 50 1450 ناموجود
L-250A 8 5.5 22 342 4 380 3 50 1450 ناموجود
L-300A 8 5.5 22 420 4.5 380 3 50 1450 ناموجود
LA-2250 22 37 --- 2400 3 380 3 50 --- ناموجود
LA-2250 22 37 --- 2800 3 380 3 50 --- ناموجود
LA-2260 22 45 --- --- --- 380 3 50 --- ناموجود
LA-2875 28 55 --- 3600 3.5 380 3 50 --- ناموجود
LA-28100 28 75 --- 4200 4 380 3 50 --- ناموجود
مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
A-05A 2 0.4 8 6 8 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-05A 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05AF 2 0.4 8 6 8 230 1 50 3000 ناموجود
A-05B 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05B 2 0.4 8 6 8 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-05BF 2 0.4 8 6 8 380 3 50 3000 ناموجود
A-05BF 2 0.4 8 6 8 230 1 50 3000 ناموجود
A-21 2 0.75 10 11 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-21 2 0.75 10 11 10 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-21F 2 0.75 10 11 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-21F 2 0.75 10 11 10 230 1 50 3000 ناموجود
A-31 3 0.75 10 18 6.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-31 3 0.75 10 18 6.5 230 1.3 50 3000 ناموجود
A-31F 3 0.75 10 18 6.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-31F 3 0.75 10 18 6.5 230 1 50 3000 ناموجود
A-32T 3 1.5 11 24 12 380 3 50 3000 ناموجود
A-32T 3 1.5 11 24 12 230 1 50 3000 ناموجود
A-32TF 3 1.5 11 24 12 380 3 50 3000 ناموجود
مدل قطر لوله اتصال Inch قدرت الکتروموتور KW حداکثر قطر ذرات جامد عبوری mm دبی (m³/hr) هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
A-32TF 3 1.5 11 24 12 230 1 50 3000 ناموجود
A-23 2 2.2 11 12 24.5 230 1 50 3000 ناموجود
A-23 2 2.2 11 12 24.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-23F 2 2.2 11 12 24.5 380 3 50 3000 ناموجود
A-33 3 2.2 11 24 16 230 1 50 3000 ناموجود
A-33 3 2.2 11 24 16 380 3 50 3000 ناموجود
A-33F 3 2.2 11 24 16 380 3 50 3000 ناموجود
A-43 4 2.2 11 24 10 230 1 50 3000 ناموجود
A-43 4 2.2 11 42 10 380 3 50 3000 ناموجود
A-43F 4 2.2 11 42 10 380 3 50 3000 ناموجود
Path: > > > پمپ های تخلیه هرزآب و فاضلاب برجهای نیروگاهی و رودخانه HCP - سری L وLA