پمپ لوارا تمام استیل CO -صنعتی شیمیایی نمایش بزرگتر

پمپ لوارا تمام استیل CO -صنعتی شیمیایی

لوارا

جدید

1


تعداد :
قیمت برای شما :

13,400,000 ریال

1-پمپ هاي لوارا سری CO داراي پروانه از نوع باز بوده و جهت پمپاژ مايعات با خاصيت خورندگي و داراي اجسام جامد معلق مناسب مي باشند.
2-کلیه اجزاء (در تماس با مایع) پمپهای لوارا سری CO از جنس استینلس استیل316L مي باشند.

3-کاربرد پمپهای تمام استیل لوارا سری CO به شرح زیر می باشد:

• قابلیت سيركوله كردن روغن و مايع هاي شوينده
• قابل استفاده در سیستم های صنعتي و شيميايي (كارخانجات باتري سازي ، پتروشيمي ، صنايع غذايي و ... )
• قابلیت سيركوله كردن مايع هاي خنك كننده ماشين ابزارها
• قابل استفاده در سيستم هاي تاسيساتي ، گرمايشي و سرمايشي
• قابل استفاده در مصارف آب آشاميدني

4-پروانه هاي بازاين پمپ ها قادر به انتقال اجسام جامد معلق تا قطر 20mm مي باشند.

5-کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.

6-اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي لوارا تمام استیل CO 316 L صنعتی،شیمیایی بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند، ولی دیاگرام انتخاب پمپ هاي استیل صنعتی و آبرسانی لوارا  نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است  .
7-قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

براساس نوع آب رسانی خانگی و صنعتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدل دهانه ورودی اینچ دهانه خروجی اینچ قدرت الکتروموتور دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
(kw)  (hp) V Ф HZ
CO 350/07 "1/2 1 "1/4 1 0.7 1 22.5 13.7 380 3 50 2850 13,400,000
CO 350/11 "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 27 17.3 380 3 50 2850 14,270,000
CO 350/15 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 20.3 380 3 50 2850 15,160,000
CO 500/15 "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 380 3 50 2850 15,420,000
CO 500/22 "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 380 3 50 2850 17,080,000
CO 500/30 "2 "1/2 1 3 4 54 24.1 380 3 50 2850 20,030,000
CO 500/15 K "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 380 3 50 2850 استعلامی
CO 500/22K "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 380 3 50 2850 18,670,000
CO 500/30K "2 "1/2 1 3 4 54 24.1 380 3 50 2850 21,790,000
COM 350/05 "1/2 1 "1/4 1 0.55 0.75 21 12 220 1 50 2850 12,910,000
COM 350/07 "1/2 1 "1/4 1 0.75 1 22.5 13.7 220 1 50 2850

13,400,000

COM 350/11 "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 27 17.3 220 1 50 2850 14,590,000
COM 350/15 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 20.3 220 1 50 2850 15,380,000
COM 500/15 "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 220 1 50 2850 15,710,000
COM 500/22 "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 220 1 50 2850 19,830,000
COM 350/03K "1/2 1 "1/4 1 0.37 0.5 18 13.7 380 3 50 2850 14,270,000
COM 500/15K "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 220 1 50 2850 17,420,000
COM 500/22K "2 "1/2 1 2.2 3 48 20.2 220 1 50 2850 21,560,000
COF 350/103  "1/2 1 "1/4 1   0.67 0.9  18 11.9 بدون الکتروموتور
 2900  18,960,000
COF  350/110   "1/2 1  "1/4 1    0.82  1.1  18  13.5 بدون الکتروموتور
 2900 18,960,000
COF 350/128K "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 24 16 بدون الکتروموتور   2900 20,740,000
COF 350/135 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 19 بدون الکتروموتور   2900 19,800,000
COF 350/135K "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 19 بدون الکتروموتور   2900 21,530,000
COF 500/138 2 "1/2 1 3.3 4.4 56 23.7 بدون الکتروموتور   2900 19,220,000
COF 500/138K 2 "1/2 1 3.3 4.4 56 23.7 بدون الکتروموتور   2900 20,930,000
 COF 350/128 "1/2 1   "1/4 1  1.1  1.5 24 16.8 بدون الکتروموتور    2900  19,070,000
COF 500/125 2  "1/2 1  2.4 3.2 48 19.5 بدون الکتروموتور   2900 19,260,000
 COF 350/103K "1/2 1    "1/4 1 0.67 0.9 18  11.9  بدون الکتروموتور 
 2900 20,700,000
COF 350/110K "1/2 1   "1/4 1    0.82 1.1 18 13.5  بدون الکتروموتور 
  2900 20,700,000
COF 500/125K  2   "1/2 1  2.4 3.2  48  19.5  بدون الکتروموتور 
 2900  20,910,000
CEF 70/5  "1/4 1 "1  0.75 1 4.8 30.8 بدون الکتروموتور   2900 16,190,000
CEF 120/5
 "1/4 1 "1 1.1  1.5  9.6 31.3  بدون الکتروموتور 
 2900  16,230,000
CEF 210/3 "1/4 1   "1/4 1    1.1  1.5 18  20  بدون الکتروموتور 
 2900 17,220,000
CEF 210/5 "1/4 1    "1/4 1     2.08 2.6 18  27.5  بدون الکتروموتور 
 2900  17,340,000
CEF 370/2 "2  "1/4 1    1.87 2.5 27 19.9  بدون الکتروموتور 
 2900  17,600,000
CEF 370/3 "2  "1/4 1   2.2 3 30 22.9 بدون الکتروموتور   2900 17,690,000
مدل دهانه ورودی اینچ دهانه خروجی اینچ قدرت الکتروموتور دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
(kw)  (hp) V Ф HZ
CO 350/07 "1/2 1 "1/4 1 0.7 1 22.5 13.7 380 3 50 2850 13,400,000
CO 350/11 "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 27 17.3 380 3 50 2850 14,270,000
CO 350/15 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 20.3 380 3 50 2850 15,160,000
CO 500/15 "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 380 3 50 2850 15,420,000
CO 500/22 "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 380 3 50 2850 17,080,000
CO 500/30 "2 "1/2 1 3 4 54 24.1 380 3 50 2850 20,030,000
CO 500/15 K "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 380 3 50 2850 استعلامی
CO 500/22K "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 380 3 50 2850 18,670,000
CO 500/30K "2 "1/2 1 3 4 54 24.1 380 3 50 2850 21,790,000
COM 350/05 "1/2 1 "1/4 1 0.55 0.75 21 12 220 1 50 2850 12,910,000
COM 350/07 "1/2 1 "1/4 1 0.75 1 22.5 13.7 220 1 50 2850

13,400,000

COM 350/11 "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 27 17.3 220 1 50 2850 14,590,000
COM 350/15 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 20.3 220 1 50 2850 15,380,000
COM 500/15 "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 220 1 50 2850 15,710,000
COM 500/22 "2 "1/2 1 2.2 3 48 19.6 220 1 50 2850 19,830,000
COM 350/03K "1/2 1 "1/4 1 0.37 0.5 18 13.7 380 3 50 2850 14,270,000
COM 500/15K "2 "1/2 1 1.5 2 42 16 220 1 50 2850 17,420,000
COM 500/22K "2 "1/2 1 2.2 3 48 20.2 220 1 50 2850 21,560,000
COF 350/103  "1/2 1 "1/4 1   0.67 0.9  18 11.9 بدون الکتروموتور
 2900  18,960,000
COF  350/110   "1/2 1  "1/4 1    0.82  1.1  18  13.5 بدون الکتروموتور
 2900 18,960,000
COF 350/128K "1/2 1 "1/4 1 1.1 1.5 24 16 بدون الکتروموتور   2900 20,740,000
COF 350/135 "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 19 بدون الکتروموتور   2900 19,800,000
COF 350/135K "1/2 1 "1/4 1 1.5 2 30 19 بدون الکتروموتور   2900 21,530,000
COF 500/138 2 "1/2 1 3.3 4.4 56 23.7 بدون الکتروموتور   2900 19,220,000
COF 500/138K 2 "1/2 1 3.3 4.4 56 23.7 بدون الکتروموتور   2900 20,930,000
 COF 350/128 "1/2 1   "1/4 1  1.1  1.5 24 16.8 بدون الکتروموتور    2900  19,070,000
COF 500/125 2  "1/2 1  2.4 3.2 48 19.5 بدون الکتروموتور   2900 19,260,000
 COF 350/103K "1/2 1    "1/4 1 0.67 0.9 18  11.9  بدون الکتروموتور 
 2900 20,700,000
COF 350/110K "1/2 1   "1/4 1    0.82 1.1 18 13.5  بدون الکتروموتور 
  2900 20,700,000
COF 500/125K  2   "1/2 1  2.4 3.2  48  19.5  بدون الکتروموتور 
 2900  20,910,000
CEF 70/5  "1/4 1 "1  0.75 1 4.8 30.8 بدون الکتروموتور   2900 16,190,000
CEF 120/5
 "1/4 1 "1 1.1  1.5  9.6 31.3  بدون الکتروموتور 
 2900  16,230,000
CEF 210/3 "1/4 1   "1/4 1    1.1  1.5 18  20  بدون الکتروموتور 
 2900 17,220,000
CEF 210/5 "1/4 1    "1/4 1     2.08 2.6 18  27.5  بدون الکتروموتور 
 2900  17,340,000
CEF 370/2 "2  "1/4 1    1.87 2.5 27 19.9  بدون الکتروموتور 
 2900  17,600,000
CEF 370/3 "2  "1/4 1   2.2 3 30 22.9 بدون الکتروموتور   2900 17,690,000
Path: > > > پمپ لوارا تمام استیل CO -صنعتی شیمیایی