پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور نمایش بزرگتر

پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور

آرمسترانگ

جدید

قیمت برای شما :

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

  1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي آرمسترانگ فوق بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند ولی دیاگرام انتخاب پمپ های خطی آرمسترانگ برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است  .
  2. برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
  3. برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ  سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .
  4. محاسبه  و  انتخاب  پمپ  سیرکولاتور برای  سیستمهای سرمایش و گرمایش  ساختمانها  باید فقط  توسط  مهندسین با  تجربه  تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
  5. کلیه پمپ های سیرکولاتور فوق دارای 3 سال گارانتی می باشند.
براساس نوعخطی

نوشتن نقد و نظر

پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور

پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور

مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتورH.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S251"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S251¼"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S251½"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S352"1/6276220 - 1 - 501500استعلامی
S452½"¼408220 - 1 - 501500استعلامی
S553"½5012.5220 - 1 - 501500استعلامی
S693"18019.4220 - 1 - 501500استعلامی
H682"½-17028220 - 1 - 501500استعلامی
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتورH.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S251"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S251¼"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S251½"1/12134220 - 1 - 501500استعلامی
S352"1/6276220 - 1 - 501500استعلامی
S452½"¼408220 - 1 - 501500استعلامی
S553"½5012.5220 - 1 - 501500استعلامی
S693"18019.4220 - 1 - 501500استعلامی
H682"½-17028220 - 1 - 501500استعلامی
Path: > > > پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور