پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور نمایش بزرگتر

پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور

آرمسترانگ

جدید

  1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي آرمسترانگ فوق بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند ولی دیاگرام انتخاب پمپ های خطی آرمسترانگ برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است  .
  2. برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
  3. برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ  سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .
  4. محاسبه  و  انتخاب  پمپ  سیرکولاتور برای  سیستمهای سرمایش و گرمایش  ساختمانها  باید فقط  توسط  مهندسین با  تجربه  تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
  5. کلیه پمپ های سیرکولاتور فوق دارای 3 سال گارانتی می باشند.
براساس نوع خطی

نوشتن نقد و نظر

پمپ زمینی گراندفوس سری NB

مدل قطر فلنج رانش in قدرت الکتروموتورH.P دبی G.P.M هد Ft برق الکتروموتور دور موتور RPM قیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S25 1" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S25 1¼" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S25 1½" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S35 2" 1/6 27 6 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S45 2½" ¼ 40 8 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S55 3" ½ 50 12.5 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S69 3" 1 80 19.4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
H68 2" ½-1 70 28 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
مدل قطر فلنج رانش in قدرت الکتروموتورH.P دبی G.P.M هد Ft برق الکتروموتور دور موتور RPM قیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S25 1" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S25 1¼" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S25 1½" 1/12 13 4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S35 2" 1/6 27 6 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S45 2½" ¼ 40 8 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S55 3" ½ 50 12.5 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
S69 3" 1 80 19.4 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
H68 2" ½-1 70 28 220 - 1 - 50 1500 استعلامی
Path: > > > پمپ آرمسترانگ خطي سير کولاتور