بک واش (Back wash) فیلتر شنی استخر


فیلتر های شنی با جذب ذرات و مواد آلوده و نگهداشتن آن ها بروی سطح سیلیس خود به مرور زمان توانایی فیلتراسیون خود را از دست داده و نیاز به احیا و نظاقت پیدا می کنند . نظافت سطح شن دورن فیلتر بسیار ساده بوده و فقط کافی است جهت جریان عبور آب را معکوس کرده (Back wash) و آلودگی را به فاضلاب هدایت نمود.

فیلتر شنی استخر

در فیلتر های شنی فلزی این کار توسط شیر هایی که در مسیر آب ورودی و خروجی تعبیه شده است انجام می گردد . چهار شیر به منظور بک واش آسان فیلتر شنی استخر در نظر گرفته می شود که این شیر ها عبارتند از :

  • شیر ورودی آب از استخر به فیلتر شنی
  • شیر خروجی آب از فیلتر به استخر
  • شیر خروجی فیلتر شنی به فاضلاب
  • شیر ورودی آب استخر به قسمت تحتانی

زمان بک واش فیلتر شنی استخر :

در محاسبه فیلتر شنی زمان بک واش پس از طی 15 الی 20 دوره باز گشت یکبار در نظر گرفته می شود. اما این زمان فقط به صورت تئوری بوده و براساس میزان آلودگی آب و حجم آلودگی قابل تغییر است.

 بهترین معیار برای زمان بک واش، افت فشار فیلتر شنی می باشد. به همین منظور در زمان راه اندازی فیلتر شنی استخر با نصب یک گیج فشار ( نمایشگر فشار متناسب با فشار پمپ ها و سیستم فیلتراسیون) و اندازه گیری فشار در حالت تمیز فیلتر می توان زمان بکواش فیلتر شنی را به دست آورد. با افزایش فشار فیلتر شنی که نشانگر افزایش افت فشار آن و گرفتگی سطح فیلتر شنی می باشد باید اقدام به بک واش فیلتر شنی نمود.

در زمان کار کرد معمولی و فیلتراسیون آب استخر آب به قسمت بالائی فیلتر وارد شده و پس از گذر از بستر شنی فیلتر از قسمت زیرین فیلتر خارج و به سمت استخر هدایت می شود . برای انجام صحیح بکواش مراحل زیر را باید انجام داد :

1. ابتدا باید پمپ تصفیه آب استخر خاموش شود ( پمپ که آب را در فیلتر شنی استخر به گردش درمی آورد)

2. شیر خروجی به سمت استخر و شیر ورودی از سمت بالا به فیلتر بسته شود ،شیر فیلتر به سمت فاضلاب و شیر آب استخر به سمت قسمت زیرین فیلتر باز شود .

3. پمپ تصفیه روشن شود . دبی بکواش برای فیلتر های فلزی ( فیلتر شنی بسته استخر ) می تواند تا سه برابر دبی در حال فیلتراسیون باشد . پس اگر سیستم تصفیه استخر مجهز به پمپ رزرو است پیشنهاد می شود این پمپ رزرو نیز روشن شود. دقت کنید که خروج دانه های سیلیس از فیلتر شنی در حالت بک واش به دو دلیل می تواند باشد :

  • شارژ بیش از حد سیلیس و شن در فیلتر
  • دبی بیش از حد پمپ ها در حالت بکواش

4. آب خروجی از فیلتر شنی استخر بررسی می شود و پس از اطمینان از تمیز شدن فیلتر و خروج آّب تمیز از لوله درین پمپ تصفیه خاموش شود .

قابل ذکر است ممکن است پس از روشن کردن پمپ در حالت بکواش و خروج آب از مجرای فاضلاب ابتدا هیچ آلودگی خارج نشود . به همین جهت حداقل در زمان بکواش 1 تا 2 دقیقه صبر کنید و سپس در صورت عدم وجود آلودگی پمپ خاموش و دیگر مراحل انجام شود .

توجه داشته باشید که در مناطق کم آب و یا صنایع ممکن است از هوا به جای آب برای بکواش فیلتر شنی استخر استفاده می شود . مراحل بکواش با هوا نیز مشابه بکواش با آب می باشد با این تفاوت که در زمان بکواش به جای پمپ آب ، بلوور هوا وارد مدار می شود.

 

5. در حالتی که پمپ خاموش است شیر ورودی به قسمت زیرین فیلتر و شیر خروجی آب از فیلتر شنی استخر به سمت فاضلاب بسته شود ، شیر ورودی آب استخر به قسمت بالایی فیلتر شنی استخر و شیر تخلیه فیلتر شنی نیز باز شود .

6. پمپ به مدت 30 الی 90 ثانیه روشن شود .

 
7. پمپ خاموش و شیر ها به حالت فیلتراسیون باز گردانده شوند .

8. پمپ تصفیه مجددا روشن شود .

در فیلتر شنی استخر فایبر گلاس به دلیل استفاده از شیر چند راهه انجام این مراحل بسیار ساده تر و سریع تر می باشد . جهت درک بهتر مراحل بک واش فیلتر شنی استخر نیز توضیح داده خواهد شد :

1. خاموش کردن پمپ ( در فیلتر شنی استخر فایبرگلاس جهت تغییر حالت شیر حتما پمپ باید خاموش شود در غیر اینصورت به شیر آسیب وارد خواهد شد )

2. قرار دادن دسته شیر در حالت بکواش (Backwash) شستشوی فیلتر

فیلتر تصفیه استخر

3. روشن کردن پمپ وبررسی آب خروجی از فیلتر شنی استخر فایبر گلاس ( در فیلتر شنی استخر فایبر گلاس جهت سهولت بررسی یک سایت گلاس در مسیر آب فاضلاب تعبیه شده است )

4. پس از اطمینان از تمیز شدن فیلتر پمپ خاموش شود .

5. شیر در حالت شستشو( Rinse ) جهت تخلیه آب کثیف داخل فیلتر پس از Back wash قرار داده و پمپ را به مدت 30 الی 60 ثانیه روشن کرده ، سپس خاموش نمایید .

 فیلتر شنی استخر


6. شیر را بروی حالت فیلتر ( Filter ) آماده جهت تصفیه آب استخر قرار دهید و پمپ را روشن نمایید .

فیلتر شنی استخر

البته بروی شیر چند حالته گزینه Waste ، جهت تخلیه کامل آب استخر بدون فیلتر شدن و حالت Recirculate جهت چرخش آب در هنگام عدم استفاده از استخر با استفاده از نیروی گرانشی آب (هنگامی که پمپ خاموش است) و حالت Closed جهت خارج کردن فیلتر از سیستم تصفیه نیز وجود دارد.