فن و هواکش های مکش و دهش

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. فن های آکسیال یا پنجره ای با جابجائی حجم بیشتر هوا نسبت به فن های سانتریفوژ ولی بدون امکان رانش هوا در کانال(بدون فشار استاتیکی)مورد استفاده قرار می گیرند.
  2. انواع فن های سانتریفوژ یا استوانه ای به منظور تامین فشار رانش هوا در کانال های هوا رسانی مورد استفاده قرار میگیرند ولی قدرت جابجائی حجم هوای کمتری دارند.
  3. بالانس استاتیک و دینامیک فن ها و مونتاژ دقیق زاویه پره ها در انواع فن های آکسیال و سانتریفوژ(فوروارد و بکوارد) تعیین کننده ترین عامل در عملکرد صحیح فن ها می باشد.
1M/S = 196.85 Ft./min     1 Ft. / min. = 0.0051 M/S    1M³ = 35.315 Ft.³
   1M³/hr = 0.588 C.F.M        1 m. Bar = 0.4019 In. H
1m. Bar = 0.0295 In.Hg      1Atm. = 14.7 P.S.I 1Atm. = 1.013 Bar

نظرات

(0 نظر ثبت شده است)

ثبت نظر جدید

  • 5a7685eb4d26dcc1f8b54de6907e7492.gif

دسته بندی