سختی گیر مغناطیسی ELCLA

9 محصول وجود دارد
 سختی گیر های رزینی بدلیل انجام تبادل یونی و حذف املاح و سختی محلول در آب از نظر عملکرد نسبت به رسوب زداهای مغناطیسی، الکترونیک و آلتراسونیک که املاح را صرفاً در آب معلق نگه می دارند مطمئن ترند، ولی از طرف دیگر سختی گیرهای رزینی نیازمند عملیات دائمی و منظم بک واش و احیاء می باشند.
 عملیات بک واش و احیاء در سختی گیرهای رزینی با شیر نیمه اتوماتیک توسط اپراتور موتور خانه و در سختی گیرهای رزینی با شیر تمام اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور و بر مبنای سیستم تنظیم جریانی یا زمانی بصورت خودکار انجام می پذیرد.

Gal .(am.) = 3.785 Lit. 1 M³ = 35.315 Ft.³

1 grain = 0.0648 gr.          Ft.³ X 28.3 =Lit

نمایش 1 - 9 از 9 مورد

دسته بندی

براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
0 ریال 57484500 ریال

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر