پمپ سیرکولاتور لوارا

2 محصول وجود دارد

استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور توصیه میگردد.

 

 Gal .(am.) = 3.785 Lit                      1M³ = 1000 Lit
1 M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M                      1 M³ = 264.2 Gal.am

1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr             1 M³ = 35.315 Ft.³

1Atm.=14.7 P.S.I                             1Atm= 10.33مترارتفاع ستون آب

              

 

نمایش 1 - 2 از 2 مورد

دسته بندی

براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
4350000 ریال 19620000 ریال

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر