دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
3730000 ریال 3730000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر

پمپ شوفاژ بل اند کاست

یک محصول وجود دارد.

استفاده از صافی در مکش و نصب لرزه گیرها در لوله ورودی و خروجی پمپ های سیرکولاتور توصیه میگردد.

 

 Gal .(am.) = 3.785 Lit                      1M³ = 1000 Lit
1 M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M                      1 M³ = 264.2 Gal.am

1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr             1 M³ = 35.315 Ft.³

1Atm.=14.7 P.S.I                             1Atm= 10.33مترارتفاع ستون آب

              

 

نمایش 1 - 1 از 1 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
3730000 ریال 3730000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر