دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس نوع کمپرسور
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
41000000 ریال 132200000 ریال
بر اساس ظرفیت
بیشتر... کمتر
اینورتر
بیشتر... کمتر

داکت اسپلیت AUX

13 محصول وجود دارد
نمایش 1 - 13 از 13 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر
بر اساس نوع کمپرسور
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
41000000 ریال 132200000 ریال
بر اساس ظرفیت
بیشتر... کمتر
اینورتر
بیشتر... کمتر