دیگ آب گرم گرما گستر

یک محصول وجود دارد.
  1. قبل از انتخاب هريک از ديگ های آب گرم  و آب داغ  فولادی فایرتیوپ زير، ابعاد و وزن آنرا جهت ورود و نصب در فضای موتورخانه  مورد بررسی قرار دهيد.
  2. هنگام انتخاب دیگ های آبگرم فولادی علاوه بر ظرفیت دیگ آبگرم یا آب داغ، فشار کارمورد نیاز دیگ را نیز مورد بررسی قرار دهید.                    
  3. در موتورخانه هایی که از دیگ آبگرم فولادی یا دیگ فولادی آب داغ استفاده می شود نصب دستگاه سختی گیر یا رسوب زدا الزامیست.
 
       
1Kw. x 860 = K.cal.          1Kcal.= 4 B.T.U 1
F=9/5 ˚C+ 32                      1Atm. = 14.7 P.S.I
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

جستجو بر اساس :

بر اساس سازنده
براساس نوع
براساس سطح تبادل حرارت
بنر تماس با ماSave