هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش نمایش بزرگتر

هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

مکش و دهش

جدید

گارانتی :

1 سال گارانتی

شرایط گارانتی : گارانتی اصالت کالا

خدمات پس از فروش :

10 سال

جزییات بیشتر

فعلا ناموجود است. لطفا از طریق لیست منو بالای صفحه، از محصولات مشابه دیدن فرمائید.


قیمت برای شما :

0 ریال

راهنمای انتخاب و خرید هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

گارانتی هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش

  • کلیه تولیدات شرکت مکش ودهش  با 1 سال گارانتی و خدمات پشتیبانی بعد از آن به مدت 10 سال را دارا میباشد .

در سایت مرجع و فروشگاهی دماتجهیز ، انواع هواکش های سانتریفوژ-بکوارد سه فاز-شرکت مکش و دهش با قیمت های تضمین شده و گارانتی اصل کالا جهت برخورداری شما عزیزان از حس خوب خرید بهینه و هوشمند ارائه گردیده است.

براساس نوع سانتریفیوژ

نوشتن نقد و نظر

مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)TB 28 Backward  Utility  3 Belt 28  0.37 1390 1450 1332 26.7 62 ---
MD(IF)TB 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 1390 1450 1800 32.84 65 ---
MD(IF)TB 35 Backward Utility 3 Belt 35 0.75 1385 1450 2592 41.8 68 ---
MD(IF)TB 40 Backward Utility 3 Belt 40 1.1 1395 1450 3852 52.9 71 ---
MD(IF)TB 45 Backward Utility 3 Belt 45 1.5 1405 1450 5508 67.3 74 ---
MD(IF)TB 50 Backward Utility 3 Belt 50 2.2 1410 1430 7452 82.2 77 ---
MD(IF)TB 56 Backward Utility 3 Belt 56 3 1415 1430 10440 103.5 80 ---
MD(IF)TB 63 Backward Utility 3 Belt 63 4 1420 1400 14648 126.4 83 ---
MD(IF)TB 71 Backward Utility 3 Belt 71 5.5 1430 1400 20880 160.3 86 ---
MD(IF)TB 80 Backward Utility 3 Belt 80 7.5 1445 1300 27828 175.8 88  ---
MD(IF)TB 90 Backward Utility 3 Belt 90 11 1455 1300 39657 222.5 91 ---
MD(IF)TB 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1100 46008 196.72 93 ---
MD(IF)TB 112 Backward Utility 3 Belt 112 18.5 1459 1000 58791 203.9 95  ---
MD(IF)TB 125 Backward Utility 3 Belt 125 22 1463 850 69469 183.5 96 ---
MD(IF)TB 140 Backward Utility 3 Belt 140 30 1471 800 91800 203.9 99  ---
MD(IF)TB 160 Backward Utility 3 Belt 160 45 1464 700 119952 203.9 101 ---
MD(IF)TB 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1728 30 69 ---
MD(IF)TB 35 Backward Utility 3 Direct 35 0.75 1385 1385 1448 38 72 ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)TB 40   Backward Utility   3 Direct  40   1.1 1395  1395  3726 50   76 ---
MD(IF)TB 45 Backward Utility 3 Direct 45 1.5 1405 1405 5328 65 80  ---
MD(IF)TB 50 Backward Utility 3 Direct 50 2.2 1410 1410 7344 81 83 ---
MD(IF)TB 56 Backward Utility 3 Direct 55 3 1415 1415 10368 102 86 ---
MD(IF)TB 63 Backward Utility 3 Direct 63 4 1420 1420 14824 131 89 ---
MD(IF)TB 71 Backward Utility 3 Direct 71 5.5 1430 1430 21240 169 93 ---
MD(IF)GB 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1764 16.5 69 ---
MD(IF)GB 34 Backward Utility 3 Direct 34 0.75 1385 1385 2340 19 72  ---
MD(IF)GB 38 Backward Utility 3 Direct 38 1.1 1395 1395 3312 25 75 ---
MD(IF)GB 42 Backward Utility 3 Direct 42 1.5 1405 1405 4500 31 78 ---
MD(IF)GB 46 Backward Utility 3 Direct 46 2.2 1410 1410 5940 37 81 ---
MD(IF)GB 50 Backward Utility 3 Direct 50 3 1415 1415 7632 44 83  ---
MD(IF)GB 56 Backward Utility 3 Direct 56 4 1420 1420 10800 56 86  ---
MD(IF)GB 62 Backward Utility 3 Direct 62 5.5 1430 1430 14760 70 89 ---
MD(IF)GB 68 Backward Utility 3 Direct 68 7.5 1445 1445 19656 86 92 ---
MD(IF)GS 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1656 17.4 69 ---
MD(IF)GS 34 Backward Utility 3 Direct 34 0.75 1385 1385 2160 20 71 ---
MD(IF)GS 38 Backward Utility 3 Direct 38 1.1 1395 1395 3060 26 74  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
 MD(IF)GS 42  Backward Utility  Direct   42  1.5 1405  1405  4040 32  77  ---
MD(IF)GS 46 Backward Utility 3 Direct 46 2.2 1410 1410 5472 39 80 ---
MD(IF)GS 50 Backward Utility 3 Direct 50 3 1415 1415 7056 47 82 ---
MD(IF)GS 56 Backward Utility 3 Direct 56 4 1420 1420 9936 59 85 ---
MD(IF)GS 62 Backward Utility 3 Direct 62 5.5 1430 1430 13572 73 88 ---
MD(IF)GS 68 Backward Utility 3 Direct 68 7.5 1445 1445 18000 90 91 ---
MD(IF)GS 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 3190 1450 1728 19 64 ---
MD(IF)GS 34 Backward Utility 3 Belt 34 0.75 1385 1450 2268 22.8 67 ---
MD(IF)GS 38 Backward Utility 3 Belt 38 1.1 1395 1450 3168 28.5 70 ---
MD(IF)GS 42 Backward Utility 3 Belt 42 1.5 1405 1450 4284 34.8 72 ---
MD(IF)GS 46 Backward Utility 3 Belt 46 2.2 1410 1450 5616 41.8 75 ---
MD(IF)GS 50 Backward Utility 3 Belt 50 3 1415 1430 7128 48.07 77  ---
MD(IF)GS 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1200 47988 135 93  ---
MD(IF)GS 111 Backward Utility 3 Belt 111 18.5 1459 1000 54612 115 94  ---
MD(IF)GS 122 Backward Utility 3 Belt 122 22 1463 900 65340 113 96 ---
MD(IF)GS 135 Backward Utility 3 Belt 135 30 1471 50 83628 123 98  ---
MD(IF)GS 149 Backward Utility 3 Belt 149 45 1464 700 92592 102 99  ---
MD(IF)GS 165 Backward Utility 3 Belt 165 55  --- 700 125748 125 101  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)GS 181   Backward Utility  3  Belt 181  75   --- 700   166032 150   104 ---
MD(IF)GS 200 Backward Utility 3 Belt 200 90 --- 700 223992 184 107 ---
MD(IF)GB 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 1390 1450 1872 18 65 ---
MD(IF)GB 34 Backward Utility 3 Belt 34 0.75 1385 1450 2448 21.6 67  ---
MD(IF)GB 38 Backward Utility 3 Belt 38 1.1 1395 1450 3420 27 71  ---
MD(IF)GB 42 Backward Utility 3 Belt 42 1.5 1405 1450 4644 33 73 ---
MD(IF)GB 46 Backward Utility 3 Belt 46 2.2 1410 1450 6084 39.6 76 ---
MD(IF)GB 50 Backward Utility 3 Belt 50 3 1415 1430 7740 45.5 78 ---
MD(IF)GB 56 Backward Utility 3 Belt 56 4 1420 1430 10872 57 81  ---
MD(IF)GB 62 Backward Utility 3 Belt 62 4 1420 1400 14436 67 83  ---
MD(IF)GB 68 Backward Utility 3 Belt 68 5.5 1430 1400 19044 80.7 86  ---
MD(IF)GB 75 Backward Utility 3 Belt 75 7.5 1445 1300 23760 84.6 88 ---
MD(IF)GB 83 Backward Utility 3 Belt 83 11 1455 1300 32184 103.7 91  ---
MD(IF)GB 92 Backward Utility 3 Belt 92 11 1455 1300 43848 127.4 93 ---
MD(IF)GB 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1200 51984 128 94 ---
MD(IF)GB 111 Backward Utility 3 Belt 111 18.5 1459 1000 59256 109.7 95 ---
MD(IF)GB 122 Backward Utility 3 Belt 122 22 1463 900 70812 107.4 97  ---
MD(IF)GB 135 Backward Utility 3 Belt 135 30 1471 850 90612 117.3 99  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)GB 149  Backward  Utility  Belt  149   45  1464 700  100332  96.9  100   ---
MD(IF)GB 165 Backward Utility 3 Belt 165 55  --- 700 136260 118.8 103 ---
MD(IF)GB 181 Backward Utility 3 Belt 181 75  --- 700 179856 143 105 ---
MD(IF)GB 200 Backward Utility 3 Belt 200 90 --- 700 242676 174.6 108  ---
MD(IF)GM 31 Backward Utility 3 Belt 31  ---  --- 3000 1800 147 65  ---
MD(IF)GM 34 Backward Utility 3 Belt 31 ---  --- 3000 2340 176.8 65 ---
MD(IF)GM 38 Backward Utility 3 Belt 38 ---  --- 3000 3312 220.8 70  ---
MD(IF)GM 42 Backward Utility 3 Belt 42  --- --- 3000 4464 269.8 73 ---
MD(IF)GM 46 Backward Utility 3 Belt 46 ---  --- 3000 5868 323.6 75  ---
MD(IF)GM 50 Backward Utility 3 Belt 50  ---  --- 3000 7524 382.4 77 ---
MD(IF)GM 56 Backward Utility 3 Belt 56 ---  --- 3000 10584 479.7 80 ---
MD(IF)GM 62 Backward Utility 3 Belt 62  ---  --- 2850 13680 530.6 83  ---
MD(IF)GM 68 Backward Utility 3 Belt 68 ---  --- 2850 18036 638 85  ---
MD(IF)GM 75 Backward Utility 3 Belt 75 ---  --- 2300 19512 505.7 86 ---
MD(IF)GM 83 Backward Utility 3 Belt 83  ---  --- 2100 24156 516 87  ---
MD(IF)GM 92 Backward Utility 3 Belt 92  ---  --- 1900 29772 519 89 ---
MD(IF)GM 100 Backward Utility 3 Belt 100 ---  --- 1700 34236 491 91 ---
MD(IF)GM 111 Backward Utility 3 Belt 111  ---  --- 1600 44064 536 93  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)GM 122   Backward  Utility 3  Belt 122   ---  ---  1500 54828  569  95  ---
MD(IF)GM 135 Backward Utility 3 Belt 135 ---  --- 1400 69372 607 97  ---
MD(IF)GM 149 Backward Utility 3 Belt 149 --- --- 1200 79920 543 99 ---
MD(IF)GM 165 Backward Utility 3 Belt 165 ---  --- 1100 995.4 599.8 100  ---
MD(IF)GM 181 Backward Utility 3 Belt 181 --- --- 1000 119412 556.8 102 ---
MD(IF)GM 200 Backward Utility 3 Belt 200 ---  --- 900 145008 550.6 104  ---
MD(IF)GM 34 Backward Utility 3 Direct 34 --- --- 2800 2160 154 70  ---
MD(IF)GM 38 Backward Utility 3 Direct 38 --- --- 2800 3024 192.4 73  ---
MD(IF)GM 42 Backward Utility 3 Direct 42  --- --- 2800 4104 235 76  ---
MD(IF)GM 46 Backward Utility 3 Direct 46  ---  --- 2800 5400 281.9 79 ---
MD(IF)GM 50 Backward Utility 3 Direct 50 ---  --- 2800 6948 333 81  ---
MD(IF)GM 56 Backward Utility 3 Direct 56 --- --- 2800 9756 417.8 84 ---
MD(IF)GM 62 Backward Utility 3 Direct 62  ---  --- 2800 13248 512 87  ---
MD(IF)GM 68 Backward Utility 3 Direct 68  ---  --- 2800 17460 616 90 ---

 

مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)TB 28 Backward  Utility  3 Belt 28  0.37 1390 1450 1332 26.7 62 ---
MD(IF)TB 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 1390 1450 1800 32.84 65 ---
MD(IF)TB 35 Backward Utility 3 Belt 35 0.75 1385 1450 2592 41.8 68 ---
MD(IF)TB 40 Backward Utility 3 Belt 40 1.1 1395 1450 3852 52.9 71 ---
MD(IF)TB 45 Backward Utility 3 Belt 45 1.5 1405 1450 5508 67.3 74 ---
MD(IF)TB 50 Backward Utility 3 Belt 50 2.2 1410 1430 7452 82.2 77 ---
MD(IF)TB 56 Backward Utility 3 Belt 56 3 1415 1430 10440 103.5 80 ---
MD(IF)TB 63 Backward Utility 3 Belt 63 4 1420 1400 14648 126.4 83 ---
MD(IF)TB 71 Backward Utility 3 Belt 71 5.5 1430 1400 20880 160.3 86 ---
MD(IF)TB 80 Backward Utility 3 Belt 80 7.5 1445 1300 27828 175.8 88  ---
MD(IF)TB 90 Backward Utility 3 Belt 90 11 1455 1300 39657 222.5 91 ---
MD(IF)TB 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1100 46008 196.72 93 ---
MD(IF)TB 112 Backward Utility 3 Belt 112 18.5 1459 1000 58791 203.9 95  ---
MD(IF)TB 125 Backward Utility 3 Belt 125 22 1463 850 69469 183.5 96 ---
MD(IF)TB 140 Backward Utility 3 Belt 140 30 1471 800 91800 203.9 99  ---
MD(IF)TB 160 Backward Utility 3 Belt 160 45 1464 700 119952 203.9 101 ---
MD(IF)TB 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1728 30 69 ---
MD(IF)TB 35 Backward Utility 3 Direct 35 0.75 1385 1385 1448 38 72 ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)TB 40   Backward Utility   3 Direct  40   1.1 1395  1395  3726 50   76 ---
MD(IF)TB 45 Backward Utility 3 Direct 45 1.5 1405 1405 5328 65 80  ---
MD(IF)TB 50 Backward Utility 3 Direct 50 2.2 1410 1410 7344 81 83 ---
MD(IF)TB 56 Backward Utility 3 Direct 55 3 1415 1415 10368 102 86 ---
MD(IF)TB 63 Backward Utility 3 Direct 63 4 1420 1420 14824 131 89 ---
MD(IF)TB 71 Backward Utility 3 Direct 71 5.5 1430 1430 21240 169 93 ---
MD(IF)GB 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1764 16.5 69 ---
MD(IF)GB 34 Backward Utility 3 Direct 34 0.75 1385 1385 2340 19 72  ---
MD(IF)GB 38 Backward Utility 3 Direct 38 1.1 1395 1395 3312 25 75 ---
MD(IF)GB 42 Backward Utility 3 Direct 42 1.5 1405 1405 4500 31 78 ---
MD(IF)GB 46 Backward Utility 3 Direct 46 2.2 1410 1410 5940 37 81 ---
MD(IF)GB 50 Backward Utility 3 Direct 50 3 1415 1415 7632 44 83  ---
MD(IF)GB 56 Backward Utility 3 Direct 56 4 1420 1420 10800 56 86  ---
MD(IF)GB 62 Backward Utility 3 Direct 62 5.5 1430 1430 14760 70 89 ---
MD(IF)GB 68 Backward Utility 3 Direct 68 7.5 1445 1445 19656 86 92 ---
MD(IF)GS 31 Backward Utility 3 Direct 31 0.55 1390 1390 1656 17.4 69 ---
MD(IF)GS 34 Backward Utility 3 Direct 34 0.75 1385 1385 2160 20 71 ---
MD(IF)GS 38 Backward Utility 3 Direct 38 1.1 1395 1395 3060 26 74  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
 MD(IF)GS 42  Backward Utility  Direct   42  1.5 1405  1405  4040 32  77  ---
MD(IF)GS 46 Backward Utility 3 Direct 46 2.2 1410 1410 5472 39 80 ---
MD(IF)GS 50 Backward Utility 3 Direct 50 3 1415 1415 7056 47 82 ---
MD(IF)GS 56 Backward Utility 3 Direct 56 4 1420 1420 9936 59 85 ---
MD(IF)GS 62 Backward Utility 3 Direct 62 5.5 1430 1430 13572 73 88 ---
MD(IF)GS 68 Backward Utility 3 Direct 68 7.5 1445 1445 18000 90 91 ---
MD(IF)GS 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 3190 1450 1728 19 64 ---
MD(IF)GS 34 Backward Utility 3 Belt 34 0.75 1385 1450 2268 22.8 67 ---
MD(IF)GS 38 Backward Utility 3 Belt 38 1.1 1395 1450 3168 28.5 70 ---
MD(IF)GS 42 Backward Utility 3 Belt 42 1.5 1405 1450 4284 34.8 72 ---
MD(IF)GS 46 Backward Utility 3 Belt 46 2.2 1410 1450 5616 41.8 75 ---
MD(IF)GS 50 Backward Utility 3 Belt 50 3 1415 1430 7128 48.07 77  ---
MD(IF)GS 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1200 47988 135 93  ---
MD(IF)GS 111 Backward Utility 3 Belt 111 18.5 1459 1000 54612 115 94  ---
MD(IF)GS 122 Backward Utility 3 Belt 122 22 1463 900 65340 113 96 ---
MD(IF)GS 135 Backward Utility 3 Belt 135 30 1471 50 83628 123 98  ---
MD(IF)GS 149 Backward Utility 3 Belt 149 45 1464 700 92592 102 99  ---
MD(IF)GS 165 Backward Utility 3 Belt 165 55  --- 700 125748 125 101  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)GS 181   Backward Utility  3  Belt 181  75   --- 700   166032 150   104 ---
MD(IF)GS 200 Backward Utility 3 Belt 200 90 --- 700 223992 184 107 ---
MD(IF)GB 31 Backward Utility 3 Belt 31 0.55 1390 1450 1872 18 65 ---
MD(IF)GB 34 Backward Utility 3 Belt 34 0.75 1385 1450 2448 21.6 67  ---
MD(IF)GB 38 Backward Utility 3 Belt 38 1.1 1395 1450 3420 27 71  ---
MD(IF)GB 42 Backward Utility 3 Belt 42 1.5 1405 1450 4644 33 73 ---
MD(IF)GB 46 Backward Utility 3 Belt 46 2.2 1410 1450 6084 39.6 76 ---
MD(IF)GB 50 Backward Utility 3 Belt 50 3 1415 1430 7740 45.5 78 ---
MD(IF)GB 56 Backward Utility 3 Belt 56 4 1420 1430 10872 57 81  ---
MD(IF)GB 62 Backward Utility 3 Belt 62 4 1420 1400 14436 67 83  ---
MD(IF)GB 68 Backward Utility 3 Belt 68 5.5 1430 1400 19044 80.7 86  ---
MD(IF)GB 75 Backward Utility 3 Belt 75 7.5 1445 1300 23760 84.6 88 ---
MD(IF)GB 83 Backward Utility 3 Belt 83 11 1455 1300 32184 103.7 91  ---
MD(IF)GB 92 Backward Utility 3 Belt 92 11 1455 1300 43848 127.4 93 ---
MD(IF)GB 100 Backward Utility 3 Belt 100 15 1455 1200 51984 128 94 ---
MD(IF)GB 111 Backward Utility 3 Belt 111 18.5 1459 1000 59256 109.7 95 ---
MD(IF)GB 122 Backward Utility 3 Belt 122 22 1463 900 70812 107.4 97  ---
MD(IF)GB 135 Backward Utility 3 Belt 135 30 1471 850 90612 117.3 99  ---
مدل نوع پروانه نوع مدل فاز انتقال قدرت قطر پروانه CM قدرت موتور kw دور موتور دور پروانه (max) ظرفیت هوادهی فشار ps شدت صداdB قیمت(ريال)
MD(IF)GB 149  Backward  Utility  Belt  149   45  1464 700  100332  96.9  100   ---
MD(IF)GB 165 Backward Utility 3 Belt 165 55  --- 700 136260 118.8 103 ---
MD(IF)GB 181 Backward Utility 3 Belt 181 75  --- 700 179856 143 105 ---
MD(IF)GB 200 Backward Utility 3 Belt 200 90 --- 700 242676 174.6 108  ---
MD(IF)GM 31 Backward Utility 3 Belt 31  ---  --- 3000 1800 147 65  ---
MD(IF)GM 34 Backward Utility 3 Belt 31 ---  --- 3000 2340 176.8 65 ---
MD(IF)GM 38 Backward Utility 3 Belt 38 ---  --- 3000 3312 220.8 70  ---
MD(IF)GM 42 Backward Utility 3 Belt 42  --- --- 3000 4464 269.8 73 ---
MD(IF)GM 46 Backward Utility 3 Belt 46 ---  --- 3000 5868 323.6 75  ---
MD(IF)GM 50 Backward Utility 3 Belt 50  ---  --- 3000 7524 382.4 77 ---
MD(IF)GM 56 Backward Utility 3 Belt 56 ---  --- 3000 10584 479.7 80 ---
MD(IF)GM 62 Backward Utility 3 Belt 62  ---  --- 2850 13680 530.6 83  ---
MD(IF)GM 68 Backward Utility 3 Belt 6