دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
280000 ریال 280000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر

عایق حرارتی و برودتی فرافوم

یک محصول وجود دارد.
  1. برای تعیین ضخامت عایق حرارتی مورد نیاز در تاسیسات ساختمان عوامل مختلفی از جمله اختلاف دمای سیال نسبت به محیط، ضریب انتقال حرارت عایق، نوع و روکش عایق و .... موثر است.
  2. چنانچه برای جداره های ساختمان عایق کاری لازم باشد، جهت جلوگیری از پدیده میعان (بین دیوار و عایق) ابتدا لازم است دمای هوای مرطوب محل با جداول عایق مربوطه بررسی شوند.
W/m.² ˚C)/5.678264 = B.T.U./ft.²˚F)
 1B.T.U. In./ hr. Ft.² ˚F= 0.1442 W/mK    1B.T.U. /hr.Ft²= 3.155 W/M.²1
1Kj/M2 =0.0881B.T.U/F
 1B.T.U. /Lb. ˚F= 4.187 KJ/ K
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
بر اساس قیمت
280000 ریال 280000 ریال
براساس نوع
بیشتر... کمتر