چيلر تراکمي آبی سرما آفرين

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. سیستم unloader کمپرسورهای چیلر تراکمی هنگام کاهش بار برودتی، می تواند  موجب کاهش مصرف برق گردد.
  2. از جمله عوامل تعیین کننده در ظرفیت واقعی چیلرتراکمی آبی طول،قطروتعداد تیوپ های مورداستفاده درکندانسورواواپراتور چیلر می باشد.
  3. خریدارمیتواند با بررسی سریال نامبرکمپرسورهای چیلر آبی تراکمی روی سایت شرکت تولید کننده کمپرسورمربوطه، ازنو بودن و سال ساخت کمپرسور مطمئن گردد.
  4. نصب فلوسوئيچ درمسيرآب خروجي از کندانسورچيلر آبی به برج خنک کن بمنظور خاموش شدن اتوماتيک چيلر تراکمی درزمان قطع عملکرد پمپهای آب برج ضروري است.

دسته بندی

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر