یونیت هیتر هیدروترم

3 محصول وجود دارد
  1. در یونیت هیترهای آب گرم ، لوله ورودی آب گرم به پایین دستگاه یونیت هیتر و  در یونیت هیترهای بخار ، لوله ورودی بخار به بالای دستگاه  یونیت هیتر متصل می شود.
  2. نصب شیر هوا گیری اتوماتیک در مسیر آب برگشت برای یونیت هیترهای آب گرم الزامی است.
  3. محل نصب شیر هوا گیری در یونیت هیترهای آب گرم روی لوله خروجی آب و درخارج از دستگاه میباشد.
  4. در صورت نیاز به محاسبه دبی آب گرم ، ظرفیت یونیت هیتر آب گرم (BTU) را بر عدد 10،000 تقسیم نموده تا مقدار G.P.M آب گرم  در گردش یونیت هیتر بدست آید.
1Atm. = 14.7 P.S.I                                      1K.Cal. = 4 B.T.U
            1M³ / hr. = 0.588 Ft³ / min                        1M³ = 35.15 Ft.³
1M/ S = 196.85 Ft./ min                            1Ft./ min = 0.0051 M/S
نمایش 1 - 3 از 3 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر

اخبار و تازه ها

مشاهده اخبار بیشتر