کولر گازی و اسپلیت HITACHI

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. برای محاسبه ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت مورد نیاز در طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر مربع حدود  400 تا 600 (BTU) و درطبقاتی که بالای آنها پشت بام است بدلیل تابش خورشید بر سقف ،به ازاء هر مترمربع زیربنا بین 600 تا 800 (BTU)  درنظر گرفته  میشود. (مثلا" برای یک اتاق 12 متری اسپلیت 9000 و برای سالن 40 متری اسپلیت 24000 می تواند مناسب باشد)
  2. همچنین قبل از انتخاب هر یک از مدلهای کولرهای گازی یا اسپیلت های زیر آمپر برق مصرفی آنرابا آمپر(A) کنتور برق ساختمان خود مقایسه فرمائید.
  3. مقالهکاهش مصرف برق در کولر گازی را دربخش مقالات مهندسی مطالعه نمائید.
  4. در نظر گرفتن محلی برای تخلیه قطرات آب خروجی از اسپلیت ها ضروری است.
  5. دراسپلیت هایی كه نصب آنها رایگان است هزینه های حمل، پایه وجوشكاری بعهده خریدار است.
  1. برای محاسبه ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت مورد نیاز در طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر مربع حدود  400 تا 600 (BTU) و درطبقاتی که بالای آنها پشت بام است بدلیل تابش خورشید بر سقف ،به ازاء هر مترمربع زیربنا بین 600 تا 800 (BTU)  درنظر گرفته  میشود. (مثلا" برای یک اتاق 12 متری اسپلیت 9000 و برای سالن 40 متری اسپلیت 24000 می تواند مناسب باشد)
  2. همچنین قبل از انتخاب هر یک از مدلهای کولرهای گازی یا اسپیلت های زیر آمپر برق مصرفی آنرابا آمپر(A) کنتور برق ساختمان خود مقایسه فرمائید.
  3. مقالهکاهش مصرف برق در کولر گازی را دربخش مقالات مهندسی مطالعه نمائید.
  4. در نظر گرفتن محلی برای تخلیه قطرات آب خروجی از اسپلیت ها ضروری است.
  5. دراسپلیت هایی كه نصب آنها رایگان است هزینه های حمل، پایه وجوشكاری بعهده خریدار است.
بستن
بیشتر

دسته بندی

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر