دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر

ايرواشر مهکوه تهویه

یک محصول وجود دارد.
هنگام انتخاب ایرواشر، علاوه بر حجم هوادهی دستگاه، باید به ظرفیت حرارتی کویل آبگرم ، فشار استاتیکی  مورد نیاز فن ، روبرو زن یا بالا زن بودن ایرواشر،محل نصب وهمچنین افقی یا عمودی بودن  دستگاه  ایرواشر نیز توجه فرمائید.
       1M³ = 35.315 Ft.³                          1K.Cal. = 4 B.T.U.
1 Atm. = 14.7 P.S.I.                           1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.                     1M³/hr = 0.588 C.F.M
 
نمایش 1 - 1 از 1 مورد

دسته بندی

بر اساس سازنده
بیشتر... کمتر
براساس نوع
بیشتر... کمتر