دسته بندی

مشعل صنایع اشتعال اراک

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. با توجه به کامل نبودن راندمان احتراق در مشعل ها و نیز در نظر گرفتن برخی تلفات حرارتی ، معمولا هنگام انتخاب مشعل ، ظرفیت مشعل را حدود 20 درصد بیشتر از ظرفیت دیگ در نظر می گیریم.
  2. همچنین برای انتخاب مشعل ، پس از تعیین نوع سوخت و ظرفیت مناسب مشعل به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان قرار گرفتن در دیگ و نصب مشعل روی دیگ توجه فرمایید.
  3. به ازاء هر 300 متر افزایش ارتفاع از سطح در یا بدلیل کاهش غلظت هوا ، راندمان احتراق سوخت  انواع مشعل ها حدود 4% کاهش می یابد.
  4. ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل K.cal  9200 می باشد.
  5. ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل تقریبا معادل  K.cal 8500 می باشد.
  6. ارزش حرارتی هر کیلوگرم گازوئیل تقریبا معادل K.cal 10500 می باشد.
1Kw = 860 K.cal                                     K cal .= 4 B.T.U
K.Cal./ 1000  X1.163=Kw                      M³ x 35.3= Ft.³

دسته بندی