پمپ سمنان خطي سير کولاتور Expand

پمپ سمنان خطي سير کولاتور

پمپ سمنان

جدید

قیمت برای شما :

2,975,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

پمپ سمنان خطي سير کولاتور

    1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ سمنان خطی فوق در محدوده راندمان حداکثر آن در نظر گرفته شده است ، ولی دیاگرام انتخاب پمپ سمنان نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است .

پمپ سمنان

  • برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .

  • برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .

  • محاسبه و انتخاب پمپ سیرکولاتور برای سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها باید فقط توسط مهندسین با تجربه تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد

  • قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که افت فشار جریان آب در لوله ها بین 2 تا 3 فوت در 100 فوت طول لوله باشد ، که جهت استفاده کارشناسان جدول انتخاب تقریبی قطر لوله های سیستم های گرمایش و سرمایش نیز در تصاویر فوق ارائه گردیده است .

 

براساس نوعخطی

نوشتن نقد و نظر

سختی گیر مغناطیسی ELCLA

مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور H.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S1001"1/12105220 - 1 - 5014502,975,000
S1001¼"1/12205220 - 1 - 5014502,975,000
2inchHV2"1/6309220 - 1 - 5014504,122,500
1½" inchAA1½"1/33017220 - 1 - 5014505,397,500
2inchAA2"1/26017220 - 1 - 5014505,397,500
2inchAA2"3/46017220 - 1 - 5014506,970,000
2inchA6 2"16520220 - 1 - 50145011,840,500
2inchA6 2"16520380 - 3 - 50145010,820,500
2inchA7 2"9022220 - 1 - 50145013,073,000
2inchA7 2"9022380 - 3 - 50145011,730,000
LD2½"1/3408220 - 1 - 5014505,737,500
3inchLD3"1/6408220 - 1 - 5014505,865,000
PD373"1/36515220 - 1 - 5014506,715,000
PD383"3/47520220 - 1 - 5014508,075,000
PD40 3"10020220 - 1 - 50145014,003,750
PD403"10020380 - 3 - 50145012,367,500
ETA 50-162"16525220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 50-162"16525380 - 3 - 501450استعلامی
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور H.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
ETA 50-202"7032220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 50-202"7032380 - 3 - 501450استعلامی
ETA 65-163"212025220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 65-163"212025380 - 3 - 501450استعلامی
ETA 65-203"315038220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 65-203"315038380 - 3 - 501450استعلامی
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور H.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
S1001"1/12105220 - 1 - 5014502,975,000
S1001¼"1/12205220 - 1 - 5014502,975,000
2inchHV2"1/6309220 - 1 - 5014504,122,500
1½" inchAA1½"1/33017220 - 1 - 5014505,397,500
2inchAA2"1/26017220 - 1 - 5014505,397,500
2inchAA2"3/46017220 - 1 - 5014506,970,000
2inchA6 2"16520220 - 1 - 50145011,840,500
2inchA6 2"16520380 - 3 - 50145010,820,500
2inchA7 2"9022220 - 1 - 50145013,073,000
2inchA7 2"9022380 - 3 - 50145011,730,000
LD2½"1/3408220 - 1 - 5014505,737,500
3inchLD3"1/6408220 - 1 - 5014505,865,000
PD373"1/36515220 - 1 - 5014506,715,000
PD383"3/47520220 - 1 - 5014508,075,000
PD40 3"10020220 - 1 - 50145014,003,750
PD403"10020380 - 3 - 50145012,367,500
ETA 50-162"16525220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 50-162"16525380 - 3 - 501450استعلامی
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور H.Pدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
ETA 50-202"7032220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 50-202"7032380 - 3 - 501450استعلامی
ETA 65-163"212025220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 65-163"212025380 - 3 - 501450استعلامی
ETA 65-203"315038220 - 1 - 501450استعلامی
ETA 65-203"315038380 - 3 - 501450استعلامی
Path: > > > پمپ سمنان خطي سير کولاتور