فری کولینگ در چیلرهای هوایی (Free Cooling)
 
1-  فری کولینگ ( Free Cooling ) در چیلرها عبارت است از امکان انجام سرمایش در هر نوع سیستم خنک کننده صنعتی یا تهویه مطبوع، بدون نیاز به عملکرد سیکل تبرید تراکمی چیلر موجود .
با استفاده از سرمای هوای محیط خارج از ساختمان
در فصول سرد سال، و سرد کردن جریان آب در گردش در کندانسور هوایی جداگانه ای که برای سیستم فری کولینگ در چیلر تعبیه گردیده است می توان به این هدف دست یافت.
فری کولینگ ( Free Cooling ) عمدتاً در سیستم های تهویه مطبوع صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

2- هنگامی که درجه حرارت محیط ساختمان در فضای باز نسبت به درجه حرارت داخل ساختمان پایین تر باشد، این سیستم از هوای سرد بیرون به عنوان یک عامل برای فری کولینگ (بدون استفاده از مدار تبرید چیلر) بهره می گیرد. در این روش، این سیستم جایگزین چیلر در سیستم های تهویه مطبوع می گردد در حالی که به همان نتیجه خنک کاری می توان دست یافت.

در ماه های سرد سال از این تکنولوژی در تهویه مطبوع ( HVAC ) ، در فضاهای داخلی ساختمان های بزرگ تجاری (که ممکن است همزمان با گرمایش در برخی فضاها، نیاز به خنک نمودن برخی محل های دیگر ساختمان نیز داشته باشند)  و یا در سیستم های صنعتی ( برای خنک کردن دستگاه های دائم کار)  استفاده می گردد.

3- فری کولینگ تولید آب سرد بدون استفاده از مدار سرمایش چیلر است، و می تواند به طور کلی در نواحی که آب و هوای معتدل دارند در اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار مورد استفاده قرار گیرد. هزینه برق درحالت فری کولینگ با توجه به اینکه چیلر در حال کار کردن است به طور کامل حذف نمی شود، اما فری کولینگ همچنان باعث کاهش بار کمپرسور و نتیجتاً کاهش مؤثر مصرف برق در سیستم تهویه مطبوع می گردد. زیرا کاهش استفاده از مدار تبرید چیلر، صرفه جویی در انرژی و هزینه را به همراه دارد.

در این شرایط میزان برق مصرفی چیلر فقط محدود به عملکرد دمنده و فن ها بوده و بالطبع با حذف کمپرسور کاهش چشمگیری در مصرف برق به دنبال خواهد داشت.

4- فری کولینگ معمولاً در چیلر های هوا خنک استفاده می شود و عملکرد آن به این صورت است که در چیلرهای مجهز به سیستم فری کولینگ، آب وارد کویل های فری کولر که روی کندانسور چیلر نصب گردیده اند، شده و سرمای محیط را  در هوای آزاد و سرد خارج از ساختمان به خود جذب می کند و از آنجا مستقیماً جهت خنک کردن هدف مورد نیاز کاربر (در پروسه صنعتی برای خنک کاری دستگاهها و در فرآیند تهویه مطبوع برای خنک کردن آب کویل سرمایش هواساز یا فن کویل) مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته:
در چیلرهای آب خنک معمولاً از سیستم فری کولینگ استفاده نمی شود زیرا در چیلرهای آبی این امکان وجود دارد که آب برج خنک کننده را که دمای آن در هوای سرد بیرون، پایین آمده مستقیماً وارد کویل مصرف کننده نمایند و تنها در صورتی که برج خنک کننده از نوع برج باز باشد، به یک صافی (استرینر) جهت تصفیه فیزیکی آب خروجی از برج نیاز می باشد.