الکتروپمپ استیل خطی ابارا نمایش بزرگتر

الکتروپمپ استیل خطی ابارا

ابارا

جدید


تعداد :
قیمت برای شما :

19,520,000 ریال

  1. قیمت  الکتروپمپ استیل خطی ابارا پس ازدرخواست مشتری اعلام  خواهد گردید.

  2. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي خطی ابارا فوق درمحدوده راندمان حداکثر پمپ در نظر گرفته شده است ، ولی دیاگرام انتخاب پمپ های خطی ابارا نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر فوق ارائه گردیده است  .

  3. برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .

  4. برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود همچنین برای مشاهده روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور می توانیم به بخش سوالات متداول صفحه اصلی گروه پمپ های سیرکولاتور مراجعه نمایید .

  5. محاسبه وانتخاب پمپ سیرکولاتوربرای سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها باید فقط توسط مهندسین با تجربه تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.

  6. تمامی پمپ های ابارا(EBARA)ساخت کشور ایتالیا و دارای 18 ماه گارانتی می باشند.

براساس نوع خطی

نوشتن نقد و نظر

پمپ زمینی گراندفوس سری NB

مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قدرت الکتروموتور KW دبی G.P.M هد Ft برق الکتروموتور دور موتور RPM قیمت (ریال)
V –Ф– HZ
LPS 25/08 M 1" 1" 0.08 4 2.5 220-1-50 2900 19,520,000
LPS 25/15 M 1" 1" 0.15 4 5 220-1-50 2900 19,880,000
LPS 25/25M 1" 1" 0.25 4.2 8.5 220-1-50 2900 20,220,000
LPS 32/25M 1 1/2" 1 1/2" 0.25 6 7.2 220-1-50 2900 20,390,000
LPS 32/40M 1 1/2" 1 1/2" 0.4 6 10.6 220-1-50 2900 20,800,000
LPS 40/25M 1 3/4" 1 3/4" 0.25 6 7 220-1-50 2900 20,910,000
LPS 40/40M 1 3/4" 1 3/4" 0.4 7.2 9.9 220-1-50 2900 21,590,000
LPS 40/75M 1 3/4" 1 3/4" 0.75 7.2 15.2 220-1-50 2900 24,030,000
LPS 50/40M 2" 2" 0.4 9 9.1 220-1-50 2900 24,080,000
LPS 25/08 1" 1" 0.08 4.2 2.5 220/400-3-50 2900 استعلامی
LPS 25/15 1" 1" 0.15 4.2 4.9 220/400-3-50 2900 19,770,000
LPS 25/25 1" 1" 0.25 4.2 8.4 220/400-3-50 2900 20,140,000
LPS 32/25 1 1/2" 1 1/2" 0.25 6 7.2 220/400-3-50 2900 20,290,000
LPS 32/40 1 1/2" 1 1/2" 0.4 6 10.6 220/400-3-50 2900 20,710,000
LPS 40/25 1 3/4" 1 3/4" 0.25 6 7 220/400-3-50 2900 20,280,000
LPS 40/40 1 3/4" 1 3/4" 0.4 7.2 9.9 220/400-3-50 2900 21,500,000
LPS 40/75 1 3/4" 1 3/4" 0.75 7.2 15.2 220/400-3-50 2900 23,790,000
LPS 50/40 2" 2" 0.4 7.2 9.1 220/400-3-50 2900 24,010,000
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قدرت الکتروموتور KW دبی G.P.M هد Ft برق الکتروموتور دور موتور RPM قیمت (ریال)
V –Ф– HZ
LPS 25/08 M 1" 1" 0.08 4 2.5 220-1-50 2900 19,520,000
LPS 25/15 M 1" 1" 0.15 4 5 220-1-50 2900 19,880,000
LPS 25/25M 1" 1" 0.25 4.2 8.5 220-1-50 2900 20,220,000
LPS 32/25M 1 1/2" 1 1/2" 0.25 6 7.2 220-1-50 2900 20,390,000
LPS 32/40M 1 1/2" 1 1/2" 0.4 6 10.6 220-1-50 2900 20,800,000
LPS 40/25M 1 3/4" 1 3/4" 0.25 6 7 220-1-50 2900 20,910,000
LPS 40/40M 1 3/4" 1 3/4" 0.4 7.2 9.9 220-1-50 2900 21,590,000
LPS 40/75M 1 3/4" 1 3/4" 0.75 7.2 15.2 220-1-50 2900 24,030,000
LPS 50/40M 2" 2" 0.4 9 9.1 220-1-50 2900 24,080,000
LPS 25/08 1" 1" 0.08 4.2 2.5 220/400-3-50 2900 استعلامی
LPS 25/15 1" 1" 0.15 4.2 4.9 220/400-3-50 2900 19,770,000
LPS 25/25 1" 1" 0.25 4.2 8.4 220/400-3-50 2900 20,140,000
LPS 32/25 1 1/2" 1 1/2" 0.25 6 7.2 220/400-3-50 2900 20,290,000
LPS 32/40 1 1/2" 1 1/2" 0.4 6 10.6 220/400-3-50 2900 20,710,000
LPS 40/25 1 3/4" 1 3/4" 0.25 6 7 220/400-3-50 2900 20,280,000
LPS 40/40 1 3/4" 1 3/4" 0.4 7.2 9.9 220/400-3-50 2900 21,500,000
LPS 40/75 1 3/4" 1 3/4" 0.75 7.2 15.2 220/400-3-50 2900 23,790,000
LPS 50/40 2" 2" 0.4 7.2 9.1 220/400-3-50 2900 24,010,000