مواد شیمیایی استخر OMNI Expand

مواد شیمیایی استخر OMNI

OMNI

جدید

قیمت برای شما :

1,380,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

مواد شیمیایی استخر OMNI ساخت امریکا می باشند.

براساس نوعقرص و محلول های ضد عفونی کننده

نوشتن نقد و نظر

مواد شیمیایی استخر OMNI

مواد شیمیایی استخر OMNI

مدلنام کالاشرحقیمت(ريال)
TEST KIT 4IN1تست کیت کلرتست کامل آب استخر شامل:کلر آزاد و باقیمانده. PH و قلیاییت و اسید1,380,000
S.R OXIDIZERاکسید ایزرسوپراکسیدابزر (شوک استخر بدون کلر) کاهش میزان کلر باقیمانده از بین برنده مواد آلی و کلر آمین محلول در آب قابل استفاده بودن استخر310،000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی5پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر1,200,000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی15پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر3,300,000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی30پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر6,000,000
P.H DECREASERکاهش دهنده P.Hاسید خشک در بسته هشت پوندی(8lb) کاهش PH آب و خاصیت اسیدی، قابل استفاده در تمامی انواع استخر،پیشگیری از کدورت آب و ایمن از لحاظ نگهداری650,000
P.H INCREASERافزایش دهنده P.Hکربنات سدیم در بسته شش پوندی(6lb) و افزایش PH آب و خاصیت قلیایی، قابل استفاده در تمامی انواع استخر پیشگیری از خوردگی تجهیزات و لوازم به کار رفته در استخر530,000
ALGE TERMINATORضد جلبک و خزهسوپر اکسید ابزر(شوک استخر بدون کلر)، کاهش میزان کلر باقیمانده از بین برنده مواد آلی و کلر آمین محلول در آب قابل استفاده بودن استخر1,050,000
START-UP KITکیت راه اندازی استخرکیت راه اندازی استخر شامل دو پوند شوک چند گانه استخریک چهارم از بین برنده جلبک و خزه یک چهارم پاک کننده جادویی راهنمای کامل نگهداری استخر ، یک بطری نمونه گیری آب استخر1,870,000
مدلنام کالاشرحقیمت(ريال)
TEST KIT 4IN1تست کیت کلرتست کامل آب استخر شامل:کلر آزاد و باقیمانده. PH و قلیاییت و اسید1,380,000
S.R OXIDIZERاکسید ایزرسوپراکسیدابزر (شوک استخر بدون کلر) کاهش میزان کلر باقیمانده از بین برنده مواد آلی و کلر آمین محلول در آب قابل استفاده بودن استخر310،000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی5پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر1,200,000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی15پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر3,300,000
CHLORINE TABLETSقرص کلر سایز 1 اینچقرص کلر در بسته بندی30پوندی خلوص99% بدون مواد زائد،انحلال آرام و اثرگذاری دائمی درآب ، قابل استفاده جهت کلربناتورها،مخازن،استخرها و اسکیمر6,000,000
P.H DECREASERکاهش دهنده P.Hاسید خشک در بسته هشت پوندی(8lb) کاهش PH آب و خاصیت اسیدی، قابل استفاده در تمامی انواع استخر،پیشگیری از کدورت آب و ایمن از لحاظ نگهداری650,000
P.H INCREASERافزایش دهنده P.Hکربنات سدیم در بسته شش پوندی(6lb) و افزایش PH آب و خاصیت قلیایی، قابل استفاده در تمامی انواع استخر پیشگیری از خوردگی تجهیزات و لوازم به کار رفته در استخر530,000
ALGE TERMINATORضد جلبک و خزهسوپر اکسید ابزر(شوک استخر بدون کلر)، کاهش میزان کلر باقیمانده از بین برنده مواد آلی و کلر آمین محلول در آب قابل استفاده بودن استخر1,050,000
START-UP KITکیت راه اندازی استخرکیت راه اندازی استخر شامل دو پوند شوک چند گانه استخریک چهارم از بین برنده جلبک و خزه یک چهارم پاک کننده جادویی راهنمای کامل نگهداری استخر ، یک بطری نمونه گیری آب استخر1,870,000
Path: > > > مواد شیمیایی استخر OMNI