دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش نمایش بزرگتر

دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش

آبنوس پالایش

جدید

قیمت برای شما :

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش - مدل یک مرحله ای


1- فاقد مخزن جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.
2- دارای فیلتراسیون یک مرحله ای می باشند.
3- این دستگاه علاوه بر از بین بردن ذرات معلق، بو و طعم  نا مطبوع آب را  حذف می کند.
4- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 10 سانتی متر وارتفاع آن 30 سانتی متر می باشد.
برای این محصول تصویری وجود ندارد.


قیمت : ---دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش - مدل دو مرحله ای


1- فاقد مخزن جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.
3- دارای فیلتراسیون 2 مرحله ای می باشند.
4 این دستگاه علاوه بر از بین بردن ذرات معلق، بو  و طعم  نا مطبوع آب را  حذف می کند.
5- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 20 سانتی متروارتفاع آن 30 سانتی متر می باشد.
برای این محصول تصویری وجود ندارد.


قیمت : ---دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش - مدل سه مرحله ای


1- فاقد مخزن جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.
3- دارای فیلتراسیون 3 مرحله ای می باشند.
4- این دستگاه علاوه بر از بین بردن ذرات معلق، بو و طعم  نا مطبوع آب را حذف می کند.
5- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 30 سانتی مترو ارتفاع آن 30 سانتی متر می باشد
برای این محصول تصویری وجود ندارد.


قیمت : ---دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش - مدل پنج مرحله ای


1- دارای مخزن 12/11 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده می باشد.
2- ظرفیت فیلتراسیون  8 لیتر در ساعت
3- دارای فیلتراسیون 5 مرحله ای می باشند.
4- این دستگاه کلیه یون های محلول  در آب را جذب می کند.
5- این دستگاه دارای پمپ می باشد.
6- قطر دستگاه تصفیه آب روبرو 35 سانتی متر،عرض آن 25 سانتی متر وارتفاع آن 40 سانتی متر می باشد.
برای این محصول تصویری وجود ندارد.


قیمت : ---

براساس نوعزیرسینکی

نوشتن نقد و نظر

دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش

دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش

Path: > > > دستگاه تصفیه آب آبنوس پالایش