فن كوئل اتمسفرزميني بالازن/روبرو زن نمایش بزرگتر

فن كوئل اتمسفرزميني بالازن/روبرو زن

اتمسفر

جدید

  1. مشخصات فنی و قیمت فن کوئل های زمینی مورب زنفوق با کوئل سه رديفه با فین آلمینیومی 14 پره در اينچ می باشد و مجهز به فیلتر آلومینیومی قابل شستشو میباشد.
  2. قبل از اعلام سفارش ساخت می بايد چپ يا راست بودن محل اتصال لوله ها به فن کوئل های مورد نياز پروژه مشخص گردد.
براساس نوع زمینی

نوشتن نقد و نظر

فن کویل سقفی ساران کابین دار

گارانتی :

18 ماه گارانتی ساران

شرایط گارانتی : گارانتی 18 ماهه از زمان تحویل، گارانتی 12 ماهه از زمان نصب

خدمات پس از فروش :

10 سال

مدل هوادهي C.F.M. حداکثر سرمایش BTU/hr (براساس دمای آب سرد ورودی به کويل 45f و هوای داخل 67f.WB و 80f.DB) حداکثر قدرت گرمايش BTU/hr (با دمای آب گرم ورودي به کويل .80f و دمای هوای داخل 70f.DB ) تعداد فن موتور cm ابعاد قیمت (ریال)
محسوس کل تعداد قدرتw طول عرض ارتفاع
AFC-V-200 200 4580 5920 18320 1 1 25 96.7 21.6 53 --
AFC-V-300 300 6970 9220 26630 1 1 25 113 21.6 53 --
AFC-V-400 400 9560 13110 34740 2 1 30 129 21.6 53 --
AFC-V-600 600 13100 17330 47260 2 1 40 162.2 21.6 53 --
AFC-V-800 800 17050 21320 61100 4 2 30 179 21.6 53 --
AFC-V-1000 1000 21280 25880 75200 3 2 40/30 200.7 21.6 53 --
AFC-V-1200 1200 25100 30000 88000 4 2 40 200.7 21.6 53 --
مدل هوادهي C.F.M. حداکثر سرمایش BTU/hr (براساس دمای آب سرد ورودی به کويل 45f و هوای داخل 67f.WB و 80f.DB) حداکثر قدرت گرمايش BTU/hr (با دمای آب گرم ورودي به کويل .80f و دمای هوای داخل 70f.DB ) تعداد فن موتور cm ابعاد قیمت (ریال)
محسوس کل تعداد قدرتw طول عرض ارتفاع
AFC-V-200 200 4580 5920 18320 1 1 25 96.7 21.6 53 --
AFC-V-300 300 6970 9220 26630 1 1 25 113 21.6 53 --
AFC-V-400 400 9560 13110 34740 2 1 30 129 21.6 53 --
AFC-V-600 600 13100 17330 47260 2 1 40 162.2 21.6 53 --
AFC-V-800 800 17050 21320 61100 4 2 30 179 21.6 53 --
AFC-V-1000 1000 21280 25880 75200 3 2 40/30 200.7 21.6 53 --
AFC-V-1200 1200 25100 30000 88000 4 2 40 200.7 21.6 53 --
Path: > > > فن كوئل اتمسفرزميني بالازن/روبرو زن