پمپ های تخلیه فاضلاب صنعتیHCP-سری F Expand

پمپ های تخلیه فاضلاب صنعتیHCP-سری F

آهوان تک

جدید

قیمت برای شما :

8,291,671 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. اعداد هد و دبی ارائه شده برای پمپ هاي فوق بيانگر حداكثر دبي با هد صفر و حداكثر هد با دبي صفرميباشند.
  2. پمپ های HCP شامل یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش شرکت وارد کننده می باشد.
  3. پمپ های HCP دارای استاندارد API می باشد.
براساس نوعپمپ لجن کش

نوشتن نقد و نظر

پمپ های تخلیه فاضلاب صنعتیHCP-سری F

پمپ های تخلیه فاضلاب صنعتیHCP-سری F

مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
F-05U20.435962301.35030008,291,671
F-05U20.43596230150---استعلامی
F-05UF20.4359623015030007,080,746
F-05UF20.43596380350300010,212,615
F-21U20.75351282301.35030007,353,083
F-21U20.7535128380350---استعلامی
F-21UF20.753512823015030007,829,672
F-21UF20.7535128380350300010,961,540
F-3130.7530186.5230150---استعلامی
F-3130.7530186.5380350---استعلامی
F-31F30.7530186.5230150---استعلامی
F-31F30.7530186.5380350---استعلامی
F-32TU31.5152675230150300016,067,848
F-32TU31.515267.5380350300014,433,829
F-32TUF31.515267.5230150300017,089,109
F-32TUF31.515267.5380350300018,518,875
F-21P20.75231292301.350300010,013,226
F-21P20.7523129380350300012,000,000
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
F-21PF20.752312923015030008,919,017
F-21PF20.7523129380350300012,050,886
F-32TP31.532308.5230150300016,067,848
F-32TP31.532308.5380350300015,250,838
F-32TPF31.532308.5230150300017,089,109
F-32TPF31.532308.5380350300019,335,884
F-33P32.2353610230150300019,948,641
F-33P32.2353610380350300018,246,539
F-33PF32.2353610380350300018,246,539
F-05A20.48682301.35030005,514,812
F-05A20.4868380350---استعلامی
F-05AF20.4868230150---استعلامی
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیقیمت (ریال)
VФHZ
50AFU2.420.43596230150ناموجود
50AFU2.420.43596380350ناموجود
50AFU2.4F20.43596230150ناموجود
50AFU2.4F20.43596380350ناموجود
50AFU2.820.7535128230150ناموجود
50AFU2.820.7535128380350ناموجود
50AFU2.8F20.7535128230150ناموجود
50AFU2.8F20.7535128380350ناموجود
50AFU4.420.450153.5230150ناموجود
50AFU4.420.450153.5380350ناموجود
50AFU4.4F20.450153.5230150ناموجود
50AFU4.4F20.450153.5380350ناموجود
50AFU4.820.7550185230150ناموجود
50AFU4.820.7550185380350ناموجود
50AFU4.8F20.7550185230150ناموجود
50AFU4.8F20.7550185380350ناموجود
80AFU21.531.550248.5230150ناموجود
80AFU21.531.550248.5380350ناموجود
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیقیمت (ریال)
VФHZ
80AFU21.5F31.550248.5230150ناموجود
80AFU21.5F31.550248.5380350ناموجود
80AFU22.232.2502413230150ناموجود
80AFU22.232.2502413380350ناموجود
80AFU22.2f32.2502413230150ناموجود
80AFU22.2f32.2502413380350ناموجود
80AFU41.531.576365230150ناموجود
80AFU41.531.576365380350ناموجود
80AFU41.5F31.576365230150ناموجود
80AFU41.5F31.576365380350ناموجود
80AFP41.531.550305230150ناموجود
80AFP41.531.550305380350ناموجود
80AFP41.5F31.550305230150ناموجود
80AFP41.5F31.550305380350ناموجود
80AFU42.232.250367380350ناموجود
80AFP42.232.2503610380350ناموجود
80AFU43.733.7503610380350ناموجود
80AFP43.733.7503614.5380350ناموجود
مدلقطر لوله اتصال Inchقدرت الکتروموتور KWحداکثر قطر ذرات جامد عبوری mmدبی (m³/hr)هد Mبرق مصرفیقیمت (ریال)
VФHZ
100AFP43.743.750361/1.5380350ناموجود
AF-15AP31.538368230150ناموجود
AF-15AP31.538368380350ناموجود
AF-15APE31.538368230150ناموجود
AF-15APE31.538368380350ناموجود
AF-33P32.2403610380350ناموجود
AF-35A33.7563016380350ناموجود
Path: > > > پمپ های تخلیه فاضلاب صنعتیHCP-سری F