پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی نمایش بزرگتر

پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی

لوارا

جدید

قیمت برای شما :

6,960,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

خرید و تحویل کالا

1- پمپهای لوارا آبرسانی سری CEA و CA سطح وسیعی از مصارف خانگی و صنعتی را پوشش داده است ، شایان ذکر است که سری CEA به صورت تک پروانه و سری CA به صورت دو پروانه می باشند.
2- نوع N نشاندهنده جنس پمپها که از استاینلس استیل 316L میباشند بوده که قابلیت پمپاژ مواد خورنده را دارا می باشند.
3- پمپهای صنعتی و آبرسانی لوارا سری CEA و CA تمام استیل بوده و کاربردهایی از قبیل موارد فوق دارند:
   • افزايش فشار آب در سيستم هاي صنعتي و ساختماني

   • سيركوله كردن آب در مصارف تاسيساتي، گرمايشي و سرمايشي

   • بوستر پمپهاي آبرساني و آتش نشاني

   • جهت مصارف آب آشاميدني و سيستم هاي تصفيه آبRO

   • ساخت بوسترپمپ هاي تك پمپه بصورت دورمتغير تكفاز و سه فاز با پمپ هاي CEA و CA

3- پمپهای فوق قابلیت کارکرد به صورت مداوم را دارا میباشند.
5- کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.

6-دیاگرام انتخاب پمپ هاي استیل صنعتی و آبرسانی لوارا  نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است  .
7- قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است.

براساس نوعآب رسانی خانگی و صنعتی

نوشتن نقد و نظر

پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی

پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی

مدلدهانه ورودی(اینچ)دهانه خروجی(اینچ)قدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
2HM 7(طبقاتی) "1/4 1"10.754.2592201502850استعلامی
4HM9(طبقاتی)"1/4 1"10.97.260.72201502850استعلامی
CAM 70/33(دوپروانه)"1/4 1"10.754.8432201502850استعلامی
CAM 120/33(دوپروانه)"1/4 1"11.18.444.32201502850استعلامی
CAM120/35(دوپروانه)"1/4 1"11.59542201502850استعلامی
CAM 120/55(دوپروانه)"1/4 1"11.858.4622201502850استعلامی
CAM 200/33(دوپروانه) "1/2 1"11.8512.243.22201502850استعلامی
CA 120/33(دوپروانه) "1/4 1"11.1944.33803502850استعلامی
CA120/35(دوپروانه)"1/4 1"11.59543803502850استعلامی
CA 120/55(دوپروانه)"1/4 1"11.85963.83803502850استعلامی
CA 200/33(دوپروانه) "1/4 1"11.8512.643.23803502850استعلامی
CA 200/35(دوپروانه) "1/2 1"12.212.653.53803502850استعلامی
CA 200/55(دوپروانه) "1/2 1"1312.662.63803502850استعلامی
CEAM 70/3(بشقابی)"1/4 1"10.374.82222015028506,960,000
CEAM 70/5(بشقابی)"1/4 1"10.54.831.122015028507,270,000
مدلدهانه ورودی(اینچ)دهانه خروجی(اینچ)قدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФHZ
CEAM 80/5(بشقابی) "1/4 1"10.7563222015028507,530,000
CEAM 120/5(بشقابی) "1/4 1"10.99.631.822015028509,340,000
CEAM 210/2(بشقابی) "1/2 1"1/4 10.751817.722015028509,860,000
CEAM 210/4(بشقابی) "1/2 1"1/4 1

1.5

1825.5220150285012,700,000
CEAM 370/1(بشقابی) "2"1/4 11.12616.3220150285014,260,000
CEAM 370/2(بشقابی) "2"1/4 11.52920.4220150285015,060,000
CEAM 370/3(بشقابی)"2"1/4 1

1.85

3124.4220150285015,750,000
CEA 70/3(بشقابی) "1/4 1"10.374.82238035028506,960,000
CEA 70/5(بشقابی) "1/4 1"10.54.831.138035028507,270,000
CEA 80/5(بشقابی)"1/4 1"10.7563238035028507,530,000
CEA 120/5(بشقابی)"1/4 1"10.99.631.838035028509,340,000
CEA 210/2(بشقابی)"1/2 1"1/4 10.751817.738035028509,860,000
CEA 210/4(بشقابی) "1/2 1"1/4 11.51825.5380350285011,820,000
CEA 370/1(بشقابی) "2"1/4 11.12616.3380350285012,800,000
CEA 370/3(بشقابی)"2"1/4 11.853124.4380350285013,500,000
CEA 370/5(بشقابی)"2"1/4 133130380350285014,010,000
CEAM210/5(بشقابی)"1/2 1"1/4 11.851829220150285015,600,000
CEAM120/3(بشقابی)"1/4 1"10.559.622.438035028508,020,000
مدلنوع ولتاژ

قدرتhp 

حداكثر ارتفاعm

حداکثر آبدهیm³/h

دهانه خروجيinch

قیمت (ریال)
DOC 3 تكفاز 0.33 6.3 7.5  "1/4  1 4,960,000
DOC 7 تكفاز0.75  10.713.5 "1/4  1 5,610,000
DIWA 05 تکفاز 0.7510.9  15"1/2  116,920,000
 DIWA 07تکفاز  1 1418 "1/2  1 18,410,000
 DIWA 11تکفاز 1.5 16.1 22.5 "1/2  1 21,130,000
 DIWA 05Tسه فاز 0.75 10.9 15  "1/2  116,270,000
DIWA 07Tسه فاز 14  18 "1/2  113,330,000 
DIWA 11T  سه فاز 1.5 16.1 22.5 "1/2  1 18,140,000
DIWA 15T سه فاز 20.6 25.2 "1/2  1  20,760,000
 DNM 120تکفاز  122 16.8 "1/4  1  21,100,000
 DNM 115تکفاز  0.816.2 15 "1/4  1  17,830,000
Path: > > > پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی