پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی نمایش بزرگتر

پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی

لوارا

جدید

1


تعداد :
قیمت برای شما :

6,960,000 ریال

1- پمپهای لوارا آبرسانی سری CEA و CA سطح وسیعی از مصارف خانگی و صنعتی را پوشش داده است ، شایان ذکر است که سری CEA به صورت تک پروانه و سری CA به صورت دو پروانه می باشند.
2- نوع N نشاندهنده جنس پمپها که از استاینلس استیل 316L میباشند بوده که قابلیت پمپاژ مواد خورنده را دارا می باشند.
3- پمپهای صنعتی و آبرسانی لوارا سری CEA و CA تمام استیل بوده و کاربردهایی از قبیل موارد فوق دارند:
   • افزايش فشار آب در سيستم هاي صنعتي و ساختماني

   • سيركوله كردن آب در مصارف تاسيساتي، گرمايشي و سرمايشي

   • بوستر پمپهاي آبرساني و آتش نشاني

   • جهت مصارف آب آشاميدني و سيستم هاي تصفيه آبRO

   • ساخت بوسترپمپ هاي تك پمپه بصورت دورمتغير تكفاز و سه فاز با پمپ هاي CEA و CA

3- پمپهای فوق قابلیت کارکرد به صورت مداوم را دارا میباشند.
5- کلیه پمپهای لوارا زیرمجموعه گروه زایلم آمریکا بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.

6-دیاگرام انتخاب پمپ هاي استیل صنعتی و آبرسانی لوارا  نیز برای انجام بررسی بیشتر و انتخاب دقیق پمپ مورد نیاز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است  .
7- قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است.

براساس نوع آب رسانی خانگی و صنعتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ آبرسانی سانتریفیوژ تمام استیل لوارا سریSH

مدل دهانه ورودی(اینچ) دهانه خروجی(اینچ) قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
2HM 7(طبقاتی) "1/4 1 "1 0.75 4.2 59 220 1 50 2850 استعلامی
4HM9(طبقاتی) "1/4 1 "1 0.9 7.2 60.7 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 70/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 0.75 4.8 43 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 120/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.1 8.4 44.3 220 1 50 2850 استعلامی
CAM120/35(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.5 9 54 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 120/55(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 8.4 62 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 200/33(دوپروانه) "1/2 1 "1 1.85 12.2 43.2 220 1 50 2850 استعلامی
CA 120/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.1 9 44.3 380 3 50 2850 استعلامی
CA120/35(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.5 9 54 380 3 50 2850 استعلامی
CA 120/55(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 9 63.8 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 12.6 43.2 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/35(دوپروانه) "1/2 1 "1 2.2 12.6 53.5 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/55(دوپروانه) "1/2 1 "1 3 12.6 62.6 380 3 50 2850 استعلامی
CEAM 70/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.37 4.8 22 220 1 50 2850 6,960,000
CEAM 70/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.5 4.8 31.1 220 1 50 2850 7,270,000
مدل دهانه ورودی(اینچ) دهانه خروجی(اینچ) قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
CEAM 80/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.75 6 32 220 1 50 2850 7,530,000
CEAM 120/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.9 9.6 31.8 220 1 50 2850 9,340,000
CEAM 210/2(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 0.75 18 17.7 220 1 50 2850 9,860,000
CEAM 210/4(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1

1.5

18 25.5 220 1 50 2850 12,700,000
CEAM 370/1(بشقابی) "2 "1/4 1 1.1 26 16.3 220 1 50 2850 14,260,000
CEAM 370/2(بشقابی) "2 "1/4 1 1.5 29 20.4 220 1 50 2850 15,060,000
CEAM 370/3(بشقابی) "2 "1/4 1

1.85

31 24.4 220 1 50 2850 15,750,000
CEA 70/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.37 4.8 22 380 3 50 2850 6,960,000
CEA 70/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.5 4.8 31.1 380 3 50 2850 7,270,000
CEA 80/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.75 6 32 380 3 50 2850 7,530,000
CEA 120/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.9 9.6 31.8 380 3 50 2850 9,340,000
CEA 210/2(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 0.75 18 17.7 380 3 50 2850 9,860,000
CEA 210/4(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 1.5 18 25.5 380 3 50 2850 11,820,000
CEA 370/1(بشقابی) "2 "1/4 1 1.1 26 16.3 380 3 50 2850 12,800,000
CEA 370/3(بشقابی) "2 "1/4 1 1.85 31 24.4 380 3 50 2850 13,500,000
CEA 370/5(بشقابی) "2 "1/4 1 3 31 30 380 3 50 2850 14,010,000
CEAM210/5(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 1.85 18 29 220 1 50 2850 15,600,000
CEAM120/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.55 9.6 22.4 380 3 50 2850 8,020,000
مدل دهانه ورودی(اینچ) دهانه خروجی(اینچ) قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
2HM 7(طبقاتی) "1/4 1 "1 0.75 4.2 59 220 1 50 2850 استعلامی
4HM9(طبقاتی) "1/4 1 "1 0.9 7.2 60.7 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 70/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 0.75 4.8 43 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 120/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.1 8.4 44.3 220 1 50 2850 استعلامی
CAM120/35(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.5 9 54 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 120/55(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 8.4 62 220 1 50 2850 استعلامی
CAM 200/33(دوپروانه) "1/2 1 "1 1.85 12.2 43.2 220 1 50 2850 استعلامی
CA 120/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.1 9 44.3 380 3 50 2850 استعلامی
CA120/35(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.5 9 54 380 3 50 2850 استعلامی
CA 120/55(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 9 63.8 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/33(دوپروانه) "1/4 1 "1 1.85 12.6 43.2 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/35(دوپروانه) "1/2 1 "1 2.2 12.6 53.5 380 3 50 2850 استعلامی
CA 200/55(دوپروانه) "1/2 1 "1 3 12.6 62.6 380 3 50 2850 استعلامی
CEAM 70/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.37 4.8 22 220 1 50 2850 6,960,000
CEAM 70/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.5 4.8 31.1 220 1 50 2850 7,270,000
مدل دهانه ورودی(اینچ) دهانه خروجی(اینچ) قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
CEAM 80/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.75 6 32 220 1 50 2850 7,530,000
CEAM 120/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.9 9.6 31.8 220 1 50 2850 9,340,000
CEAM 210/2(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 0.75 18 17.7 220 1 50 2850 9,860,000
CEAM 210/4(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1

1.5

18 25.5 220 1 50 2850 12,700,000
CEAM 370/1(بشقابی) "2 "1/4 1 1.1 26 16.3 220 1 50 2850 14,260,000
CEAM 370/2(بشقابی) "2 "1/4 1 1.5 29 20.4 220 1 50 2850 15,060,000
CEAM 370/3(بشقابی) "2 "1/4 1

1.85

31 24.4 220 1 50 2850 15,750,000
CEA 70/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.37 4.8 22 380 3 50 2850 6,960,000
CEA 70/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.5 4.8 31.1 380 3 50 2850 7,270,000
CEA 80/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.75 6 32 380 3 50 2850 7,530,000
CEA 120/5(بشقابی) "1/4 1 "1 0.9 9.6 31.8 380 3 50 2850 9,340,000
CEA 210/2(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 0.75 18 17.7 380 3 50 2850 9,860,000
CEA 210/4(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 1.5 18 25.5 380 3 50 2850 11,820,000
CEA 370/1(بشقابی) "2 "1/4 1 1.1 26 16.3 380 3 50 2850 12,800,000
CEA 370/3(بشقابی) "2 "1/4 1 1.85 31 24.4 380 3 50 2850 13,500,000
CEA 370/5(بشقابی) "2 "1/4 1 3 31 30 380 3 50 2850 14,010,000
CEAM210/5(بشقابی) "1/2 1 "1/4 1 1.85 18 29 220 1 50 2850 15,600,000
CEAM120/3(بشقابی) "1/4 1 "1 0.55 9.6 22.4 380 3 50 2850 8,020,000
Path: > > > پمپ لوارا استیل صنعتی و آبرسانی