شیر سه راهه موتوری هانیول ON/OFF با بوبین 1/2 نمایش بزرگتر مقایسه

شیر سه راهه موتوری هانیول ON/OFF با بوبین 1/2

هانی ول (Honeywell) هانی ول (Honeywell)

جدید