برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز Expand

برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز

آریا بنیز

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. محاسبه طراحي برج های فوق بر مبنای دمای آب ورودی 95f = Th و دمای آب سرد خروجی 85f = Tc و دمای هوای مرطوب محیط  75f =Tw درجه فارنهايت انجام گرديده است.
  2. برج های خنک کننده فوق به دلیل عدم استفاده  از تسمه  و پولی از نظر ميزان صدا در حالت استاندارد می باشد.
  3. برج های خنک کننده آریا بنیز دارای گارانتی عملکرد به مدت 12 ماه از زمان نصب و حداکثر 18 ماه از زمان تحويل  و گارانتی قطعات داخلی به مدت 24 ماه از زمان نصب و حداکثر 30 ماه از زمان تحويل و گارانتی قطعات فايبرگلاس به مــدت 60 مــــاه از زمـان تحويل  توسط شرکت آریــا بنیز می باشند.
بر اساس نوع جنسفایبر گلاس

نوشتن نقد و نظر

برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز

برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز

مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-050/A-Z300.3688088023321101.1/4"2"استعلامی
CM-50/B-Z 450.588088023321301.1/4"2"استعلامی
CM-085/A-Z 600.751130113027622302.1/2"2"استعلامی
CM-085/B-Z 751.11130113027622402.1/2"2"استعلامی
CM-085/C-Z 901.51130113027622652.1/2"2"استعلامی
CM-150/A-Z1201.11420142033065804"4"استعلامی
CM-150/B-Z 1501.5142014203306230"44"استعلامی
CM-150/C-Z1802.21420142033066804"4"استعلامی
CM-250/A-Z 2101.517801780332412004"2˟4"استعلامی
CM-250/B-Z2402.217801780332413004"2˟4"استعلامی
CM-250/C-Z270317801780332414004"2˟4"استعلامی
CM-330/A-Z3002.220202020353114004"2˟4"استعلامی
CM-330/B-Z3752.220202020353115004"2˟4"استعلامی
CM-330/C-Z450320202020353116004"2˟4"استعلامی
CM-500/A-ZSpecial424302430401028006"2˟4"استعلامی
CM-500/B-Z525424302430401090006"2˟4"استعلامی
CM-500/C-Z6755.524302430401032006"2˟4"استعلامی
CM-720/A-ZSpecial5.534302430423246006"2˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-720/B-Z7507.534302430423248006"2˟4"استعلامی
CM-720/C-Z9009.234302430423250006"2˟4"استعلامی
CM-1000/A-ZSpecial7.534303430453257002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/B-Z10509.234303430453259002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/C-Z13501134303430453261002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1400/A-ZSpecial1145803430478787002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/B-Z16501545803430478788002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/C-Z195018.545803430478790002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/A-ZSpecial15458045804837121002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/B-Z225018.5458045804837123002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/C-Z255022458045804837125002˟6"4˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-050/A-Z300.3688088023321101.1/4"2"استعلامی
CM-50/B-Z 450.588088023321301.1/4"2"استعلامی
CM-085/A-Z 600.751130113027622302.1/2"2"استعلامی
CM-085/B-Z 751.11130113027622402.1/2"2"استعلامی
CM-085/C-Z 901.51130113027622652.1/2"2"استعلامی
CM-150/A-Z1201.11420142033065804"4"استعلامی
CM-150/B-Z 1501.5142014203306230"44"استعلامی
CM-150/C-Z1802.21420142033066804"4"استعلامی
CM-250/A-Z 2101.517801780332412004"2˟4"استعلامی
CM-250/B-Z2402.217801780332413004"2˟4"استعلامی
CM-250/C-Z270317801780332414004"2˟4"استعلامی
CM-330/A-Z3002.220202020353114004"2˟4"استعلامی
CM-330/B-Z3752.220202020353115004"2˟4"استعلامی
CM-330/C-Z450320202020353116004"2˟4"استعلامی
CM-500/A-ZSpecial424302430401028006"2˟4"استعلامی
CM-500/B-Z525424302430401090006"2˟4"استعلامی
CM-500/C-Z6755.524302430401032006"2˟4"استعلامی
CM-720/A-ZSpecial5.534302430423246006"2˟4"استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور KWابعاد (CM)وزن در حال کار kgقطر لولهقیمت (ریال)
طولعرضارتفاعورودیخروجی
CM-720/B-Z7507.534302430423248006"2˟4"استعلامی
CM-720/C-Z9009.234302430423250006"2˟4"استعلامی
CM-1000/A-ZSpecial7.534303430453257002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/B-Z10509.234303430453259002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1000/C-Z13501134303430453261002˟6"3˟6"استعلامی
CM-1400/A-ZSpecial1145803430478787002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/B-Z16501545803430478788002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1400/C-Z195018.545803430478790002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/A-ZSpecial15458045804837121002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/B-Z225018.5458045804837123002˟6"4˟4"استعلامی
CM-1900/C-Z255022458045804837125002˟6"4˟4"استعلامی
Path: > > > برج خنک کننده فايبر گلاس مکعبی آریا بنیز