پمپ های دیافراگمی اتاترون Expand

پمپ های دیافراگمی اتاترون

اتاترون

جدید

قیمت برای شما :

17,480,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. جهت تزریق کلر با دبی (دبی قابل تنظیم به مقدار نیاز) و هد مشخص در سیستم برگشت آب استخر از پمپ های دیافراگمی اتاترون  استفاده می شود.

  2. پمپ های دیافراگمی اتاترون دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشند.

  3. پمپ های دیافراگمی اتاترون ساخت کشور ایتالیا می باشند.

براساس نوعکلر زن

نوشتن نقد و نظر

اسپرینکلر آتش نشانی "1/2 VIKING

مدلدبی پمپ
(LIT/HR)
فشار کاری
(BAR)
قیمت
(ریال)
AD0010CA 1014 17,480,000 
AD0016CA 1614 18,492,000 
AD0027CA 2714 18,860,000 
D0027BA27 10 20,240,000 
D0030BA30 11 20,240,000 
D0045-1045 10 19,504,000 
D0048BA48 11  20,424,000
AD0051CA51 11 20,976,000 
D52-1052 10 20,700,000 
D0060BA60 11 21,620,000 
AD0084CA84 23,460,000 
 AD0098CA98 10 24,472,000 
AD0104CA104623,874,000
BD0135BA1351034,960,000 
BD0158BA 158 36,800,000 
مدلدبی پمپ
(LIT/HR)
فشار کاری
(BAR)
قیمت
(ریال)
BD0257BA257651,060,000 
D0311BA311560,260,000 
AD0010AA1014 23,552,000 
AD0016AA1614  23,828,000
D0025AA2514  24,223,000
AD0027AA2714 25,024,000 
AD0030AA3011  27,600,000
AD0048AA4811  30,360,000
AD0051AA5111  31,740,000
D0058AA5825,760,000 
AD0060AA60 11 27,600,000 
D0072AA7225,760,000 
D0096BA9631,740,000 
AD0104AA104 31,740,000
مدلدبی پمپ
(LIT/HR)
فشار کاری
(BAR)
قیمت
(ریال)
AD0010CA 1014 17,480,000 
AD0016CA 1614 18,492,000 
AD0027CA 2714 18,860,000 
D0027BA27 10 20,240,000 
D0030BA30 11 20,240,000 
D0045-1045 10 19,504,000 
D0048BA48 11  20,424,000
AD0051CA51 11 20,976,000 
D52-1052 10 20,700,000 
D0060BA60 11 21,620,000 
AD0084CA84 23,460,000 
 AD0098CA98 10 24,472,000 
AD0104CA104623,874,000
BD0135BA1351034,960,000 
BD0158BA 158 36,800,000 
مدلدبی پمپ
(LIT/HR)
فشار کاری
(BAR)
قیمت
(ریال)
BD0257BA257651,060,000 
D0311BA311560,260,000 
AD0010AA1014 23,552,000 
AD0016AA1614  23,828,000
D0025AA2514  24,223,000
AD0027AA2714 25,024,000 
AD0030AA3011  27,600,000
AD0048AA4811  30,360,000
AD0051AA5111  31,740,000
D0058AA5825,760,000 
AD0060AA60 11 27,600,000 
D0072AA7225,760,000 
D0096BA9631,740,000 
AD0104AA104 31,740,000
Path: > > > پمپ های دیافراگمی اتاترون