دستگاه تصفیه هوای پیوریتر

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.
  1. با توجه به تاثیرات آلودگی هوا در افزایش بیماریهای تنفسی، استفاده از دستگاههای تصفیه هوا و پنجره های بدون درز UPVC (جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل)، می تواند نقش بسیار موثری در پیشگیری و کمک به درمان بیماریهای تنفسی ایفا کند.
  2. در نبود دستگاههای تصفیه هوا  در شهرهای بزرگ و آلوده ، هر کودک روزانه معادل چهار نخ سیگار ذرات معلق و مواد سمی  تنفس می کند.
  3. فیلتر کربن فعال (Active) : این فیلتر توانایی جذب بیش از 3000 گاز سمی و خطرناک و ذرات معلق و بوهای نامطبوع را دارد.
  4. فیلتر هپا (HEPA) : قابلیت جذب انواع باکتریها ، ویروسها و ذرات گرد و خاک معلق در هوا تا 0.3 میکرون را دارا می باشد و تقریبا تمام ذرات را از هوایی که تنفس می شود تصفیه می کند.
  5. فیلتر هگا (HEGA) : قابلیت جذب اکثر گازها را دارا می...
  1. با توجه به تاثیرات آلودگی هوا در افزایش بیماریهای تنفسی، استفاده از دستگاههای تصفیه هوا و پنجره های بدون درز UPVC (جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده به داخل)، می تواند نقش بسیار موثری در پیشگیری و کمک به درمان بیماریهای تنفسی ایفا کند.
  2. در نبود دستگاههای تصفیه هوا  در شهرهای بزرگ و آلوده ، هر کودک روزانه معادل چهار نخ سیگار ذرات معلق و مواد سمی  تنفس می کند.
  3. فیلتر کربن فعال (Active) : این فیلتر توانایی جذب بیش از 3000 گاز سمی و خطرناک و ذرات معلق و بوهای نامطبوع را دارد.
  4. فیلتر هپا (HEPA) : قابلیت جذب انواع باکتریها ، ویروسها و ذرات گرد و خاک معلق در هوا تا 0.3 میکرون را دارا می باشد و تقریبا تمام ذرات را از هوایی که تنفس می شود تصفیه می کند.
  5. فیلتر هگا (HEGA) : قابلیت جذب اکثر گازها را دارا می باشد و این نوع فیلتر ها ترکیبی از پوشش کربن می باشتد که نسبت به فیلتر کربن فعال کارایی بیشتری دارند.
بستن
بیشتر

دسته بندی

اخبار و تازه ها !

مشاهده اخبار بیشتر