لیست محصولات این تولید کننده رادین گستر سینا

شرکت رادین گستر سینا به عنوان نماینده انحصاری شرکت هیدروپت انگلستان تخصصاً در زمینه رسوبزدایی بدون استفاده از مواد شیمیایی و حذف سختی گیر رزینی و با تکنولوژی جدید استفاده از امواج رادیویی فعالیت دارد . دستگاههای رسوب زدایی بدون نیاز به تغییر در سیستم لوله کشی و بر روی لوله به راحتی قابل نصب بوده و سیگنالی را به سیال داخل لوله آب ارسال می کند . سیگنال های ایجاد شده از نوع امواج رادیویی در باند AM رادیویی می باشد ، تکنولوژی فوق رسوبزدایی فوق دارای مزایای ذیل می باشد :

  • جلوگیری از ایجاد رسوب و افزایش راندمان حرارتی
  • حذف خوردگی های زیرسطحی ناشی از رسوب
  • افزایش دبی سیال
  • کارکرد پمپ در نقطه طراحی و کاهش مصرف سوخت دیگ ها
  • عدم نیاز به اسید شویی جهت از بین بردن رسوبات
  • حذف سختی گیر رزینی
  • عدم نیاز به تمیزکاری فیزیکی جهت حذف رسوبات و کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.