برج خنک کننده ساراول کانتر فلو - گالوانیزه با فن سانتريفيوژ Expand

برج خنک کننده ساراول کانتر فلو - گالوانیزه با فن سانتريفيوژ

ساراول

جدید

قیمت برای شما :

0 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال

1- محاسبه طراحي  برج های خنک کننده  فوق بر مبنای دمای آب ورودی 95f = Th و دمای آب سرد خروجی 85f = Tc و دمای هوای مرطوب محیط  75f =Tw درجه فارنهايت انجام گرديده است.

 

بر اساس نوع جنسگالوانیزه

نوشتن نقد و نظر

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی دماتجهیز

مدلدبي نرمال آب G.P.Mتعداد فنالکترو موتورابعاد CMوزن در حال کار kgقیمت (ریال)
تعدادقدرت HPطولپهناارتفاع
SCT10-1-1301115593190380استعلامی
SCT-15-1-145111.57293190480استعلامی
SCT-20-1-1601129393196580استعلامی
SCT-25-1-17511393125196720استعلامی
SCT-30-1-19011393145200860استعلامی
SCT-35-1-110511493175200990استعلامی
SCT-40-1-1120115.5931932001080استعلامی
SCT-50-1-1150117.51201932001300استعلامی
SCT-60-1-118011101451932751750استعلامی
SCT-75-1-222521101751932752500استعلامی
SCT-90-1-227021101931932752600استعلامی
SCT-105-1-231521152401932753000استعلامی
SCT-120-1-33603210/5.52901932753800استعلامی
SCT-140-1-342032103351932754200استعلامی
SCT-160-1-448042103901932755100استعلامی
SCT-180-1-454042104201932755400استعلامی
SCT-220-1-56605310/5.54901932756300استعلامی
SCT-260-1-678063105801932757400استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mتعداد فنالکترو موتورابعاد CMوزن در حال کار kgقیمت (ریال)
تعدادقدرت HPطولپهناارتفاع
SCT-300-1-790074106801932758700استعلامی
SCT-340-1-810208410/5.57801932759900استعلامی
SCT-340-2-4102084103903802759700استعلامی
SCT-400-2-5120010610/5.549038027511800استعلامی
SCT-450-2-613501261057038027514100استعلامی
SCT-500-2-615001261058538027514400استعلامی
SCT-580-2-7174014810/5.568038027516600استعلامی
SCT-660-2-819801681078038027519100استعلامی
SCT-740-2-92220181010/5.587538027521400استعلامی
SCT-820-2-10246020101097938027523800استعلامی
SCT-900-2-112700221210/5.5107038027525900استعلامی
SCT-980-2-122940241210116538027528200استعلامی
SCT-1060-2-133180261410/5.5126538027530500استعلامی
SCT-1140-2-143420281410136938027532700استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mتعداد فنالکترو موتورابعاد CMوزن در حال کار kgقیمت (ریال)
تعدادقدرت HPطولپهناارتفاع
SCT10-1-1301115593190380استعلامی
SCT-15-1-145111.57293190480استعلامی
SCT-20-1-1601129393196580استعلامی
SCT-25-1-17511393125196720استعلامی
SCT-30-1-19011393145200860استعلامی
SCT-35-1-110511493175200990استعلامی
SCT-40-1-1120115.5931932001080استعلامی
SCT-50-1-1150117.51201932001300استعلامی
SCT-60-1-118011101451932751750استعلامی
SCT-75-1-222521101751932752500استعلامی
SCT-90-1-227021101931932752600استعلامی
SCT-105-1-231521152401932753000استعلامی
SCT-120-1-33603210/5.52901932753800استعلامی
SCT-140-1-342032103351932754200استعلامی
SCT-160-1-448042103901932755100استعلامی
SCT-180-1-454042104201932755400استعلامی
SCT-220-1-56605310/5.54901932756300استعلامی
SCT-260-1-678063105801932757400استعلامی
مدلدبي نرمال آب G.P.Mتعداد فنالکترو موتورابعاد CMوزن در حال کار kgقیمت (ریال)
تعدادقدرت HPطولپهناارتفاع
SCT-300-1-790074106801932758700استعلامی
SCT-340-1-810208410/5.57801932759900استعلامی
SCT-340-2-4102084103903802759700استعلامی
SCT-400-2-5120010610/5.549038027511800استعلامی
SCT-450-2-613501261057038027514100استعلامی
SCT-500-2-615001261058538027514400استعلامی
SCT-580-2-7174014810/5.568038027516600استعلامی
SCT-660-2-819801681078038027519100استعلامی
SCT-740-2-92220181010/5.587538027521400استعلامی
SCT-820-2-10246020101097938027523800استعلامی
SCT-900-2-112700221210/5.5107038027525900استعلامی
SCT-980-2-122940241210116538027528200استعلامی
SCT-1060-2-133180261410/5.5126538027530500استعلامی
SCT-1140-2-143420281410136938027532700استعلامی
Path: > > > برج خنک کننده ساراول کانتر فلو - گالوانیزه با فن سانتريفيوژ