پمپ آبرسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR

GRUNDFOS PUMPS

جدید

قیمت برای شما :

41,912,000 ریال

67650945a7e2d9d2f685acd9a99d446b.gif

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
 1. پمپ های آبرسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR کاربردهایی از جمله موار زیر را شامل میشوند:
  • انتقال و پمپاژ مایعات و آب مصرفی
  • گردش و افزایش فشار مایعات سرد /گرم( تمیز) 
  • مصارف آتشنشانی 
  • پرکن مخازن و برج ها

  گرانفوس-کارخانه

 2. مایع پمپ شونده توسط پمپهای آب رسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR ، باید نرم، تمیز، غیر قابل اشتعال و فاقد موادجامد معلق و فیبر باشد و همچنین نباید از لحاظ شیمیایی به پمپ صدمه بزند.

 3. پمپ های آب رسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR ساخت کشور دانمارک و شامل یکسال گارانتی میباشند.

 4. الکترو پمپ آبرسانی عمودی طبقاتی گراندفوس دارای پایه از جنس چدن و پروانه از جنس استیل میباشد.

 5. پمپ های CRN از سری پمپهای عمودی طبقاتی گراندفوس بوده و در سیستمهایی استفاده میگردند که تمام قسمتهای مرتبط با مایع، از جنس فولاد ضد زنگ باشد.

 6. پمپ های آب رسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR  به صورت خطی بوده و نسبتا به سایر پمپهای آبرسانی گراندفوس گران تر ولی با بازدهی بالاتر می باشند.
 
براساس نوعپمپ طبقاتی

نوشتن نقد و نظر

الکتروپمپ لجن کش لوارا

مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی M³/Hهد Mدورموتور(rpm)قیمت
CR 1-1711.12102278941,912,000
CR 1-2311.12.3 134278949,491,000
CR 1-2511.52.3 149276757,447,000
CR 1-3011.52.3177276763,778,000
CR 1-3612.22.3215273075,023,000
CR 1-1711.12.3102 278936,595,000
CR 1-23 11.12.134278942,783,000
CR 12511.5 2.3149 276750,323,000
CR 1-30 11.52.3177 276756,667,000
CR 1-3612.22.3215273067,275,000
CR 3-1010.754.260286432,487,000
CR 3-1211.14.2 73285335,529,000
CR 3-1511.14.290285339,364,000
CR 3-1911.54.291.8 289647,125,000
CR 3-212.24.2115 89948,282,000
CR 3-2312.24.2 136 289950,869,000
CR 3-25 12.24.2154 289953,261,000
CR 3-27 12.24.2131 289955,770,000
CR 3-2912.2 4.2 166289958,370,000
CR 3-36 12.24.2 221 290267,548,000
CR 5-1011.5862289640,963,000
CR 5-1312.2 876273053,352,000
CR 5-1312.2 76273046,956,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی M³/Hهد Mدورموتور(rpm)قیمت
CR 5-15"¼12.2894289949,543,000
CR 5-20"¼138127290258,825,000
CR 5-22"¼148140291760,632,000
CR 5-24"¼148152 291762,907,000
CR 5-26"¼148165291765,494,000
CR 5-29"¼148183291769,238,000
CR 5-36"¼1   291783,603,000
CR 10-10"¼112.5100291771,630,000
CR 10-10"¼1412.51002917 73,073,000
CR 10-12"¼1412.5122291778,611,000
CR 10-14"¼15.512.51442917 91,377,000
CR 10-16"¼15.5 12.5163291995,368,000
CR 10-18"¼17.512.51852919105,196,000
CR 10-20"¼1 7.512.52052919110,656,000
CR 10-22 "¼17.512.52242919116,194,000
CRI 10-22"¼17.5 101812919 127,816,000
CRN 10-22"¼17.5 10942919142,103,000
CR 15-7"25.523108291991,338,000
CR 15-8"27.5231212919106,041,000
CR 15-9"27.5231372919109,551,000
CR 15-10"211231632924 128,427,000
CR 15-12"21123190292413,526,500
CR 15-14"211232312924 142,220,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 15-17 "215232312923181,441,000
CR 15-12"211231632924148,798,000
CR 15-14"2
11 231902924156,442,000
CR 15-17"215232312935199,589,000
CRN 15-17 "½1 15232312923220,090,000
CR 20-5"½1 5.52870291991,338,000
CR 20-7"½1 5.528992919109,551,000
CR 20-8"½1 11281152924134,160,000
CR 20-10"½1 11281442919142,220,000
CR 20-12"½1 15281732923173,394,000
CR 20-14"½1 15282012924181,441,000
CR 20-17 "½1 18.5282422924216,047,000
CRI 20-14"½1 15282012923199,589,000
CRI 20-17 "½1 18.5282422923237,666,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 32-427.5 39  752924 136,123,000
CR 32-611 39 114 2924 179,946,000
CR 32-8215 39 152 2923 220,675,000
CR 32-10218.5 39 189 2934 259,350,000
CR 32-12222 39 228 2947 300,092,000
CR 32-14230 39 266 2951 346,996,000
CR 32-14230 3965 2951 426,621,000
CR 45-4215 55 150 2960 213,135,000
CR 45-6222 55 201 2960 287,040,000
CR 45-8230 55  3052960 322,907,000
CR 45-10245 55 253 2960 371,852,000
CRN 45-10245 55 201 2957 466,557,000
CRN 45-12275 55 305 2957 610,506,000
CRN 45-13-2275 83 317 2957 623,948,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 64-3218.583832965 235,950,000
CR 64-7218.583 198 2960 485,030,000
CR 64-7-14583 188 2960 367,978,000
CRN 64-8-123783223 2965 495,963,000
CRN 64-8-1245 64 223 2960 612,339,000
CR 90-6245 110 170 2960 453,310,000
CRN 90-6245 110 1702960563,680,000
CR 120-7275 120 1632975 738,075,000
CR 150-6275 150  1342975 727,974,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی M³/Hهد Mدورموتور(rpm)قیمت
CR 1-1711.12102278941,912,000
CR 1-2311.12.3 134278949,491,000
CR 1-2511.52.3 149276757,447,000
CR 1-3011.52.3177276763,778,000
CR 1-3612.22.3215273075,023,000
CR 1-1711.12.3102 278936,595,000
CR 1-23 11.12.134278942,783,000
CR 12511.5 2.3149 276750,323,000
CR 1-30 11.52.3177 276756,667,000
CR 1-3612.22.3215273067,275,000
CR 3-1010.754.260286432,487,000
CR 3-1211.14.2 73285335,529,000
CR 3-1511.14.290285339,364,000
CR 3-1911.54.291.8 289647,125,000
CR 3-212.24.2115 89948,282,000
CR 3-2312.24.2 136 289950,869,000
CR 3-25 12.24.2154 289953,261,000
CR 3-27 12.24.2131 289955,770,000
CR 3-2912.2 4.2 166289958,370,000
CR 3-36 12.24.2 221 290267,548,000
CR 5-1011.5862289640,963,000
CR 5-1312.2 876273053,352,000
CR 5-1312.2 76273046,956,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی M³/Hهد Mدورموتور(rpm)قیمت
CR 5-15"¼12.2894289949,543,000
CR 5-20"¼138127290258,825,000
CR 5-22"¼148140291760,632,000
CR 5-24"¼148152 291762,907,000
CR 5-26"¼148165291765,494,000
CR 5-29"¼148183291769,238,000
CR 5-36"¼1   291783,603,000
CR 10-10"¼112.5100291771,630,000
CR 10-10"¼1412.51002917 73,073,000
CR 10-12"¼1412.5122291778,611,000
CR 10-14"¼15.512.51442917 91,377,000
CR 10-16"¼15.5 12.5163291995,368,000
CR 10-18"¼17.512.51852919105,196,000
CR 10-20"¼1 7.512.52052919110,656,000
CR 10-22 "¼17.512.52242919116,194,000
CRI 10-22"¼17.5 101812919 127,816,000
CRN 10-22"¼17.5 10942919142,103,000
CR 15-7"25.523108291991,338,000
CR 15-8"27.5231212919106,041,000
CR 15-9"27.5231372919109,551,000
CR 15-10"211231632924 128,427,000
CR 15-12"21123190292413,526,500
CR 15-14"211232312924 142,220,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 15-17 "215232312923181,441,000
CR 15-12"211231632924148,798,000
CR 15-14"2
11 231902924156,442,000
CR 15-17"215232312935199,589,000
CRN 15-17 "½1 15232312923220,090,000
CR 20-5"½1 5.52870291991,338,000
CR 20-7"½1 5.528992919109,551,000
CR 20-8"½1 11281152924134,160,000
CR 20-10"½1 11281442919142,220,000
CR 20-12"½1 15281732923173,394,000
CR 20-14"½1 15282012924181,441,000
CR 20-17 "½1 18.5282422924216,047,000
CRI 20-14"½1 15282012923199,589,000
CRI 20-17 "½1 18.5282422923237,666,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 32-427.5 39  752924 136,123,000
CR 32-611 39 114 2924 179,946,000
CR 32-8215 39 152 2923 220,675,000
CR 32-10218.5 39 189 2934 259,350,000
CR 32-12222 39 228 2947 300,092,000
CR 32-14230 39 266 2951 346,996,000
CR 32-14230 3965 2951 426,621,000
CR 45-4215 55 150 2960 213,135,000
CR 45-6222 55 201 2960 287,040,000
CR 45-8230 55  3052960 322,907,000
CR 45-10245 55 253 2960 371,852,000
CRN 45-10245 55 201 2957 466,557,000
CRN 45-12275 55 305 2957 610,506,000
CRN 45-13-2275 83 317 2957 623,948,000
مدل  پمپقطر رانش(in)قدرت موتور(kw)دبی  M³/Hهد Mدور موتور(rpm)قیمت
CR 64-3218.583832965 235,950,000
CR 64-7218.583 198 2960 485,030,000
CR 64-7-14583 188 2960 367,978,000
CRN 64-8-123783223 2965 495,963,000
CRN 64-8-1245 64 223 2960 612,339,000
CR 90-6245 110 170 2960 453,310,000
CRN 90-6245 110 1702960563,680,000
CR 120-7275 120 1632975 738,075,000
CR 150-6275 150  1342975 727,974,000
Path: > > > پمپ آبرسانی عمودی طبقاتی گراندفوس سری CR