پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو Expand

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

wilo

جدید

قیمت برای شما :

44,670,000 ریال

ff05f8585f6385f4433ab6d3a1a9f6ed.jpg

خرید و تحویل کالا

تضمین بهترین قیمتگارانتی اصلی
روش های پرداختروش های ارسال
  1. پمپ آبرسانی -طبقاتی عمودی ویلو قابلیت پمپاژ آب سرد/گرم  را دارا می باشد و جهت تامین اتوماتیک آب مصرفی از شبکه آب شهری یا مخزن آب شرب مورد استفاده قرار می گیرند. 

  2. پمپ آبرسانی طبقاتی ویلو کاربردهای مختلفی از جمله : 1. سیستم های آتش نشانی  2. سیستم های سرمایشی / گرمایشی و سایر  سرویسهای آب رسانی را دارا میباشند. 

  3. قطر فلنج رانش و مکش پمپ الزاما" با قطر لوله مناسب متصل به آنها برابر نمی باشد. زیرا قطر لوله مکش و دهش باید طوری در نظر گرفته شود که حداکثر سرعت آب در لوله مکش پمپ از 2 متر بر ثانیه تجاوز ننماید و جهت استفاده کارشناسان دیاگرام انتخاب تقریبی  قطر لوله های سیستم های آبرسانی نیز در تصاویر روبرو ارائه گردیده است .

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

 پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو

مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 114-1.5/2"11/11/511838032900 44,670,000
MVI 118-2.2/2"11/5213838032900 47,460,000
MVI 208-1.5/2"11/12/5703803290037,707,000
MVI 210-1.5/2"11/32983803290038,817,000
MVI 214-2.2/2"1231153803290044,238,000
MVI 217-3/21"2/541103803290051,560,000
MVI 220-4/2"13/5413038032900 58,309,000
MVI 405-1.1/2"¼1152538032900 32,862,000
MVI 407-1.5/2"¼11/555038032900 37,856,000
MVI 410-2.2/2"¼125803803290040,657,000
MVI 412-3/2"¼12/551003803290049,497,000
MVI 414-3/2"¼12/541303803290051,550,000
MVI 417-4/2"¼13317038032900 52,929,000
MVI 419-4/2"¼12/5220038032900 58,292,000
MVI 806-2.2/2 "½1 28503803290043,111,000
MVI 807-3/2 "½1 26703803290048,855,000
MVI 810-4/2 "½1 361103803290054,803,000
MVI 811-4/2 "½1 3612038032900 55,914,000
مدلقطر فلنج رانشinقدرت الکتروموتور KWدبی M³/Hهد Mبرق مصرفیدور موتور RPMقیمت (ریال)
VФ
MVI 814-5.5/2 "½1 4/561503803290060,021,000
MVI 817-7.5/2 "½1 5618038032900 77,930,000
MVI 819-7.5/2 "½1 542103803290079,344,000
MVI 160/6-4/2"2310403803290058,375,000
MVI 1607/6-5.5/2"2410753803290063,034,000
MVI 1608/6-5.5/2"2410803803290064,389,000
MVI 1609/6-7.5/22"5101003803290083,297,000
MVI 1611/6-7.5/2"27151003803290088,334,000
MVI 1609-11/2"25/5151253803290088,757,000
MVI 1610-11/2"2101514038032900 89,246,000
MVI 1612-15/2"2101517038032900113,015,000
MVI 1614-15/2"2101022038032900 117,261,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
RS 25/6 130"1390.512220-1-5025502,679,000
RS 25/6 180"1390.512220-1-5025502,679,000
RS 30/6 180"¼1390.512220-1-502550 2,997,000
RS 25/6 130 IND"1---  ------ 220-1-5022502,679,000
RS 25/6 180 IND"1--- --- --- 220-1-5025502,679,000
RS 30/6 180 IND"¼1---  ------ 220-1-5025502,997,000
TOP-RL 25/7.5"¼1801.110220-1-5024205,756,000
TOP-RL 30/4"¼1701.110220-1-5026605,804,000
TOP-RL 30/6.5"¼11001.115220-1-502160 5,903,000
TOP-RL 40/4"¼1701.110220-1-502660 6,905,000
TOP-S 30/71¼"900.718.5220-1-5026006,738,000
TOP-S 40/10 "½1 350229220-1-50285017,654,000
TOP-S 40/15 "½1 570245220-1-50280025,022,000
TOP-S 30/10 "½1---0.718220-1-50260011,700,000
TOP-S 40/7 "½1---229220-1-50285013,979,000
TOP-S 50/4"2180214220-1-502650 12,048,000
TOP-S 50/7"23503.517.5220-1-50285019,673,000
TOP-S 50/10"24503.524.5220-1-502700 20,246,000
TOP-S 50/15"211003.544380-3-50280025,455,000
TOP-S 65/151½"13003.543380-3-50285028,927,000
TOP-S 65/13 "½1---3.543380-3-50285025,943,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 32/100-0.55/2"¼15501.535220-1-50290023,635,000
IPL 40/90-0.37/2 "½13701.523.5220-1-50290022,294,000
IPL 40/90-0.37/2 "½13701.523.5380-3-502900 20,138,000
IPL 40/115-0.55/2 "½15501.539220-1-50290025,607,000
IPL 40/115-0.55/2 "½15501.539380-3-50290020,560,000
IPL 40/120-1.5/2 "½115003.558380-3-50290023,293,000
IPL 40/130-2.2/2 "½122003.570380-3-502900 25,840,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5220-1-50290025,899,000
IPL 50/115-0.75/2"27503.535.5380-3-50290023,158,000
IPL 50/130-2.2/2"222003.558380-3-50290028,105,000
IPL 50/140-3/2"230003.571.5380-3-50290031,728,000
IPL 50/155-4/2"240003.588380-3-50290048,410,000
IPL 65/115-1.5/2 "½11500739380-3-502900 25,716,000
IPL 65/140-4/2 "½14000769380-3-502900 36,225,000
IPL 65/165-5.5/2 "½14000769380-3-502900 61,299,000
IPL 80/115-2.2/2"32200747380-3-50290028,093,000
IPL 50/130-0.37/4"23703.514380-3-50145024,165,000
IPL 65/160- 0.55/4"25503.522380-3-501450 26,232,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
IPL 65/160-1.1/4 "½115003.524380-3-50145026,448,000
IPL 80/160-1.5/4"315003.524380-3-50145033,471,000
IPL 32/90 -0.37/2"¼1   50 -220-50 2900 22,498,000
 IPL 50/120-1.5/2 "2   380-3-502900 23,762,000
IPL 50/165 -5.5/2"2   380-3-50 290060,276,000
IPL 50/175 -7.5/2 "2   380-3-50 2900 62,983,000
IPL 65/120 -2.2/2 "½1   380-3-502900 26,703,000
IPL 65/130 -3/2  "½2   380-3-50 2900 29,160,000
IPL 65/175 -7.5/2   "½2   380-3-50 290064,025,000
IPL 80/130 -3/2"3   380-3-50 290030,256,000
IPL 80/140 -4/2"3   380-3-50   290036,986,000
IPL 80/155 -7.5/2"3   380-3-50  290059,456,000
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
SALMSON NXL 33-25"1   220-1-50سه دور   2,411,000
 SALMSON NXL 53-32 "¼1   220-1-50سه دور    2,698,000
NFSL 12/5 HE-3"3/4    220-1-50سه دور   2,410,000
NFSL 12/6 HEP-3"3/4   220-1-50  سه دور 2,588,000
الکترو پمپ خودمکش WILO       
مدلقطر فلنج رانش inقدرت الکتروموتور Wدبی G.P.Mهد Ftبرق الکتروموتوردور موتور RPMقیمت (ریال)
V –Ф– HZ
JET FWJ 202
"1   220-1-5025507,353,000
JET FWJ 203
"1   220-1-5025507,673,000
Path: > > > پمپ آبرسانی طبقاتی عمودی ویلو